Info

Fredade områden

Närmare än 50 m på vardera sidan om ån, sträckan Nybro– Yttermalax rån.

Fredade områden i skärgården (länk via Yttermalax jaktförening)

Jaktareal!

Föreningens jaktareal 16900 ha

Kom ihåg!

Anmäl stora rovdjursobservationer till Bertil Stormblad tel. 0505939600

Anmäl fällda rådjur till Bertil Stormblad tel. 0505939600

Fångstlistan skall returneras senast 31.12 till jaktstugan eller via hemsidan.

Obs! För oreturnerade fångstlistor debiteras 10 € i straffavgift! Fyll i fångstlistan korrekt.

Dagkort säljes av:

Tomas Dahlgren 041 4366480

Olli Peltoniemi 050 0954625

Hemsida

Uppgifter till hemsidan kan skickas till bertil.stormblad@pp.malax.fi eller markuskunnari@gmail.com

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint