Anslagstavla

Dam, ungdoms och nybörjarkväll inkommande onsdag 7.6 kl.18 I Tallmossan. Hagel och kulskytte. Vapen finns på plats om man ej har eget. Vapen säkerheten genomgås, instruktörer på plats. PSF hemsida


Trickskytte

Jocke Smålänning i Petalax VBL


Vildsvinskontaktperson

Årsmötet valde Simon Nyman till kontaktperson för
vildsvinsjakt inom Övermalax Jaktklubb. Intresserade
kan anmäla sig till honom. Tel: 050-3443372
Simon skapar en WhatsApp grupp för deltagarna.


Foderautomat för rådjur och duvor

Ritning


Kontaktperson för skarvjakten är Ralf Runonen vid Malaxnejdens jaktförening. Telefon: 050-351 7675. Kan ni vänligen meddela detta vidare inom era jaktklubbar.

Ralf tar emot anmälningar på skjutna skarvar vartefter, och det är viktigt att ni före ni ämnar skjuta skarvar kontaktar Ralf för att kontrollera kvarvarande kvot. Vi meddelar då kvoten är fylld.
Avskjutningen måste enligt tillståndet ske på högst 400 m avstånd från yrkesfiskares bragder. Avtal


Meddelande om spårinventering av stora rovdjur 16– 17.1.2021


 

 

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint