Anslagstavla

Höstmötet hålls i jaktstugan söndagen den 2:a Augusti 2020 kl.17.00
Giltigt skjutprov räcker om du skall delta i höstens Älg och Hjortjakt.
Kontrollera skjutbanetiderna på Malaxnejdens hemsida.


SOPPDAG

Övermalax jaktklubbs soppdag!

Flyttas fram till lämpligt tillfälle p.g.a rådande omständigheter


 

 

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint