Anslagstavla

Gemensamma jaktdagen framflyttad


Övermalax Jaktklubb håller Årsmöte söndag 28.01.2024 kl.18.00
vid jaktstugan.

Välkomna


Hjortjaktscheferna har beslutat att jakten fortsätter 12.1.2024 med  jakt på 1 bock.

Hälsningar hjortjaktschef

-Thomas Herlin-


Gott Nytt År!
Kom ihåg att lämna in fångstlistan via hemsidan eller
postlådan vid jaktstugan senast 31.12.2023
Det finns ca 15 ton morötter och lika mycket sockerbetor
vid jaktstugan. Nu behöver viltet stödutfodring då det är
snö och kallt.

Styrelsen & Jaktcheferna


Tävlingskupongerna kan du printa här:


Luftgevärskytte

Luftgevärskytte tisdagar i jaktstugan. kl 17.30-20.30


Jaktledarens grundkunskaper


Styrelsen informerar

Jakttiderna för skogshönsfåglar i Malax:
Tjäder 10.09-10.10 2023
Orre   10.09-10.11 2023
Järpe  10.09-10.12 2023

Två rådjur/medlem (A-kort) får fällas.
Ett rådjur får en med B-kort fälla.
En gästjägare får fälla högst ett rådjur denna säsong.

Anmäl till OmaRiisa och till Bertil Stormblad!

Vänligen läs protokollen från Årsmötet och Höstmötet.
Bilagan till ditt medlemskort, A-kort och B-kort kan du läsa här:
Tävlingskupongerna kan du printa här:


Blyhagelfurbudsområde Karta


Trickskytte

Jocke Smålänning i Petalax VBL


Vildsvinskontaktperson

Årsmötet valde Simon Nyman till kontaktperson för
vildsvinsjakt inom Övermalax Jaktklubb. Intresserade
kan anmäla sig till honom. Tel: 050-3443372
Simon skapar en WhatsApp grupp för deltagarna.


Foderautomat för rådjur och duvor

Ritning


Kontaktperson för skarvjakten är Ralf Runonen vid Malaxnejdens jaktförening. Telefon: 050-351 7675. Kan ni vänligen meddela detta vidare inom era jaktklubbar.

Ralf tar emot anmälningar på skjutna skarvar vartefter, och det är viktigt att ni före ni ämnar skjuta skarvar kontaktar Ralf för att kontrollera kvarvarande kvot. Vi meddelar då kvoten är fylld.
Avskjutningen måste enligt tillståndet ske på högst 400 m avstånd från yrkesfiskares bragder. Avtal


Meddelande om spårinventering av stora rovdjur 16– 17.1.2021


 

 

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint