Till
                Förstasidan
Aktuellt
Styrelsen
Medlemskap
Historia
Viltvård
Statistik
Länkar
Bildarkivet

Jaktmarker
ÄlgJakt
SmåviltJakt
GästJakt
Skjutträning
Byteslista

 


Jaktmarker

Ha
Jaktmarker med arrende 10842
Jaktmarker med avvikelser i arrendet 1143
Totala arealen jaktmarker med arrende 11514
Jaktmarker utan arrende 672
Marker totalt: 12186

Arrende avtal för Storskärs området:

Avtal (Undertecknat YMJF, ÖMJK)

Karta

Kartor på  fredade jaktmarker:

Uppdaterat 02.11.2016
Åminne Skifte 26:26
Söderfjärdsliden Skifte 20:93

Uppdaterat 15.08.2015
Enskäret: Skifte 4:152 och 4:147

Uppdaterat 10.08.2014:
Storsjön (Långmark) Skifte 7:13 fredat
Haikne Skifte 11:25 fredat

Fredade områden Elisgrund_Långbådan_Smultergrund.pdf
Fredade områden Gräsgrund_Skinnarslandet_Ohlsön_Kalvskäret.pdf
Fredade områden Hägnesbärget_Tuvas.pdf
Fredade områden Lippne_Haikne_Börängen.pdf
Fredade områden Majorsträsk_Mamreträsk.pdf
Fredade områden Svartön-Åminne.pdf
Fredade områden Trutören_Medalskäret_Söderskäret_Herrgårdskäret.pdf
Fredade områden Storsjön.pdf

OBS Malax å (området mellan båda vägarna) är fredat för all jakt förutom jakt på smårovdjur med fällor.

Kartorna uppdateras efterhand eller vid behov. Om ni har information om fredade skiften etc som inte finns med på kartorna eller kartorna behöver ändras/uppdateras, vänligen kontakta någon ur styrelsen. Vissa av de fredade jaktmarkerna är inte totalfredade utan viss jakt är tillåten på markerna. En lista på undantagen är under arbete. Listan läggs upp på den här sidan när den är färdig.

| Startsidan |