Startsida

Aktuellt

Verksamhet

Statyprojektet

Styrelsen

Galleriet


Kurser och utställningar
Malax Konstklubb vill inspirera till konstutövning, ordna kurser, ge alla intresserade chans att utvecklas och se till att konstnärerna kan visa upp sina alster. Varje år har klubben därför kurser och målardagar, där intresserade under avspända former kan få hjälp och handledning. Årligen arrangeras också utställningar, både i Malax och i den omgivande regionen.

Knösgården
I juli ordnas en stor försäljningsutställning i Övermalax, närmare bestämt i den gamla Knösgården, som också kulturhistoriskt är mycket intressant. Här visar de flesta aktiva sina färskaste alster - bl.a. akvareller, oljemålningar, träsnitt, keramik och glaskonst. Utställningen omfattar dessutom en stor mängd hantverksprodukter gjorda av medlemmar i Övermalax Byaråd. Vanligen är Knösgården öppen kl. 12-21 varje dag under hela juli.

Resor
Nästan varje år har konstklubben ordnat två resor, en längre och en kortare. Oftast har den längre resan varit en "ruskaresa". Motion och avkoppling i vacker natur, besök hos konstnärer och på utställningar - men framför allt eget skapande arbete - brukar då stå på programmet.


Minst en gång per år fyller konstklubben också en buss med intresserade och besöker flera olika utställningar på närmare håll.
Det här webbprojektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Svenska Österbottens kulturfond, Sparbanksstiftelsen i Malax, Sparbanksstiftelsen i Petalax, det regionala landsbygdsprogrammet Alma och Malax kommun. Hjärtligt tack!