Startsida

Aktuellt

Verksamhet

Statyprojektet

Styrelsen

GallerietStyrelsen

Raija Rönnback, ordförande
Margit Risberg, vice ordförande
Gunilla Bergström, sekreterare
Marita Westerqvist, kassör
Eila Kultti
Gun-Lis Niemi
Majvor Sundbäck
Kajsa Åkerberg

Som suppleanter fungerar Ann-Mari Svahn (bokförare) och Margareta Bonn.

Det här webbprojektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Svenska Österbottens kulturfond, Sparbanksstiftelsen i Malax, Sparbanksstiftelsen i Petalax, det regionala landsbygdsprogrammet Alma och Malax kommun. Hjärtligt tack!