Startsida

Aktuellt

Verksamhet

Statyprojektet

Styrelsen

Galleriet


Statyprojektet

År 2001 restes en ståtlig staty vid hälsovårdscentralen invid Strandvägen i centrum av Malax. Statyn är gjord i brons, och den är hela fem meter hög. Den står på ett fundament som är ett konstverk i sig. Motivet är hämtat ur Kalevala - Ilmatar, Luftens jungfru.

Mannen bakom statyn är bildhuggaren Toivo Kultti, Malaxbo sedan drygt tjugo år. När konstverket var nästan färdigt beslöt han donera det till Malax.
I det skedet trädde Malax Konstklubb in och ställde sig som fadder bakom projektet. För att täcka de direkta kostnaderna ordnade konstklubben en insamling och tog också hand om en del andra praktiska arrangemang. Här har konstklubben spelat en viktig roll - men det är ändå Toivo Kultti vi har att tacka för att Malax för all framtid har ett makalöst konstverk mitt i byn.
Det här webbprojektet har kunnat genomföras tack vare stöd från Svenska Österbottens kulturfond, Sparbanksstiftelsen i Malax, Sparbanksstiftelsen i Petalax, det regionala landsbygdsprogrammet Alma och Malax kommun. Hjärtligt tack!