Fångstlista

Jägarens namn*
Födelseår*
Jägarnummer
Näradress
Postnummer
Telefon
E-postadress

Byte

Land / Skär / Ytt.skär

Byte

Land / Skär / Ytt.skär
Fasan Kanadagås
Järpe Sädgås
Morkulla Fälthare
Orrhöna Skogshare
Orrtupp Rådjur, bock
Rapphöna Rådjur, get
Ringduva Rådjur, kid
Tjäderhöna Bisamråtta
Tjädertupp Ekorre
Bläsand Grävling
Brunand Hermelin
Ejder Mink
Gräsand Mård
Knipa Mårdhund
Kricka Räv
Skedand Vildkatt
Småskrake Gråtrut
Sothöna Havstrut
Stjärtand Kråka
Storskrake Skata
Vigg Vildsvin
Årta
Grågås
Inget byte

Byteslistans sista inlämningsdag 31.12

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint