Historik

Övermalax Jaktvårdsförening grundades den 5 augusti 1933, då enligt tillbudsstående handlingar ca 15 personer vid ett möte beslöt att bilda en förening för att samordna jakten i Övermalax. Föreningens bildande måste ha skett under bråda förhållanden eftersom årsmötet hölls och stadgarna antogs samma dag. Tjugo personer antecknades närvarande vid mötet. De närvarande var följande: Isak Paxal, Johan Uddman, Emil Stoor, Leander Paxal, Edvard Storm, Elias Stoor, Viktor Svenn, Erik Dahlsten, Johannes Malmberg, Magnus Brogård, Gunnar Rönnlund, Karl Engblom, Viktor Hallvar, Gunnar Lågas, Johannes Högfors, Karl Stoor, Alfred Malmberg, Elis Smedback, Viktor Gullman och Elis Långkvist.

Som styrelsemedlemmar invaldes: ordf. Isak Paxal, viceordf. Johan Uddman, sekr. Emil Stoor, kassör Leander Paxal, övriga ledamöter Elias Stoor, Magnus Brogård, Edvard Storm, Viktor Svenn och Johannes Malmberg. Föreningen inregistrerades 2 januari 1934 och namnet ändrades den 7 mars 1978 till Övermalax Jaktklubb r.f. Namnbytet föranleddes av att i en ny jaktförordning stadgades att ordet jaktvård ej fick ingå i de lokala jakföreningarnas namn.

Ur Övermalax Jaktklubb rf:s 50 års historik

Lennart Fogde

 

 

 

 

 

© Övermalax Jaktklubb r.f. (2012) Sivut: MakPoint