Styrelsen för Malax Grythundklubb r.f

Ordförande.
Bertil Stormblad
gsm +35850 5939600


Viceordförande.
Mikael Herrgård
gsm +35850 5574826


Sekreterare
Rasmus Lindblom
gsm
malax.grythundklubb@pp.malax.fi

Kassör.
Anne Herrgård
gsm +35850 4663237


Medlem.
Börje Herrgård
gsm +35850 5530998Startsida
Info
Prov
Kontakt
Styrelsen
Stadgar
Länkar
Torget
Galleri
Övrigt
Gästbok
Malax Grythundklubb r.f
2006