Kontaktuppgifter
   e-post
   adress
   telefon och fax
   mobiltelefon

e-post  gunilla.bergstrom@pp.malax.fi
Kerstinsvägen 6, 66240 PETALAX
+358 (0)6 347 0418
+358 (0)50 3518 050Översättningsverksamhet
Arbetslivserfarenhet
Utbildning
Privat


Översättningsverksamhet

Jag har av translatorsexamensnämnden beviljats rätt att verka som auktoriserad translator från finska till svenska. Finska -> svenska är också det som gäller för min del, helt enkelt därför att jag har svenska som modersmål och behärskar svenskan bäst.

Hösten 1990, genast när jag fått auktoriseringen, grundade jag mitt eget lilla "enkvinnasföretag" - Översättningstjänst G. Bergström. Jag skaffade den utrustning jag behövde, inredde ett arbetsrum i huset där vi bor och satte i gång. Till en början hade jag en anställning vid sidan om också, men rätt snart gick jag in för att helt koncentrera mig på översättningsarbetet.

Eftersom jag får mina uppdrag på fria marknaden är de texter jag översätter av vitt skilda slag - allt från årsredovisningar och börsmeddelanden till sagor för barn. Jag har till och med gjort försök med rimmade verser. För det mesta arbetar jag i alla fall med ekonomiska texter, förvaltningstexter eller diverse material som olika företag producerar för externt eller internt bruk. Ofta har jag översatt sådant som haft att göra med djuruppfödning eller med mat, men kanske lika ofta har det rört sig om ekonomiska rapporter, affärsbrev, försäkringar ... Det mesta går för sig, utom teknik och avancerad juridik. Där brukar jag dra gränsen.

Många gånger har jag fullt upp, men belastningen är ojämn, så det inträffar också att jag helt saknar jobb. Om det bara är möjligt står jag till tjänst med mycket snabb service, men naturligtvis hoppas jag att leveranstiderna är någorlunda väl tilltagna. Resultatet brukar bli bättre om man hinner tänka efter ordentligt.

Numera går det som bekant lika snabbt att sända meddelanden till andra sidan jordklotet som till grannen. För min del betyder det att alla kunder i praktiken finns lika nära, oberoende av om de har sina kontor i Stockholm, Helsingfors, Rovaniemi eller i min hemby - där det ärligt sagt inte finns så många huvudkontor.

Arbetslivserfarenhet

Eftersom jag inte längre är helt ung hade jag naturligtvis hunnit med en hel del redan innan jag tog mig till att börja översätta i egen regi.

Under 1970-talet arbetade jag i fem år som sekreterare och korrespondent på Oy Strömberg Ab (nuvarande ABB). I sju år därefter var jag i huvudsak hemma och tog hand om mina två barn som då var små. Samtidigt jobbade jag kvällstid rätt flitigt med vuxenundervisning, som timlärare främst i språk i olika medborgarinstitut. Det kvällsjobbet fortsatte jag med i närmare tjugo år. Under nästan hela 1980-talet arbetade jag deltid som huvudbokförare och korrespondent på ett företag som tillverkade foder. När företaget gått i konkurs (vilket bokföraren inte kan lastas för!) beslöt jag mig för att starta eget. Då började jag översätta, under ett och ett halvt år vid sidan om en anställning som lärare för vietnamesiska flyktingar. Från mitten av 1990-talet har jag uteslutande ägnat mig åt arbete i det egna företaget.

Utbildning

Till utbildningen är jag diplomkorrespondent från Åbo Akademi (1969). År 1980 gjorde jag en satsning på undervisningen och avlade vitsordet approbatur i vuxenpedagogik. Auktoriserad translator blev jag år 1990.

Privat

Allt sedan den fagraste ungdomstiden är jag gift med Hilding. Han är lärare, och vi har två söner, som numera är utflugna. Vi har också två barnbarn. Eftersom familjen åtminstone för närvarande inte kräver någon större insats i form av marktjänst, kan jag vid behov arbeta långa dagar och vara flexibel när så behövs. I trängda lägen kan jag också räkna med en viss hjälp av min man. Det är också han som ser till att den tekniska utrustningen fungerar.

På fritiden kopplar jag av som folk gör mest - tittar på TV, läser, motionerar, träffar folk, syr kläder ... Jag tycker också om att resa, och när tiden det medger målar jag akvarell och satsar helhjärtat på det. Det finns med andra ord ett liv utan bildskärm också.

Denna sida har besökts av: Ilmainen www-laskuri   personer.                 Besökarstatistik

Copyright © Webmaster

Senast uppdaterad den 5 maj 2003