Släkten Kalm/Calm

Diskutera släktforskning i Österbotten - Discus genealogy in Ostrobothnia: Efterlysningar - Inquiries: Släkten Kalm/Calm
Postat av LOE Tisdagen den 12 Februari, 2008 - 01:24:

Har någon uppgifter om en släkt med namnet Kalm eller Calm i den förra halvan av 1600-talet.

Postat av Henrik Mangs Tisdagen den 12 Februari, 2008 - 10:55:

Hej.
Det fanns en Petter Jönsson Kalm f. ca 1625 och var gift med Walborg Larsdotter Gallius f.ca 1620 och hade en dotter Anna Pettersdotter Kalm f.ca 1640. Anna var gift med kyrkoherden i Malax Thomas Arénius f. ca 1650 i Malax. De hade en dotter Maria Thomasdotter Arénius f. 9/8 1690 i Malax.
Hon gifte sig med Johan Henrici Stenbäck f. ca 1682 i Laihela och kapellan i Ilmola.
MVH
Henrik Mangs

Postat av Margaretha Lindholm (Maggan) Tisdagen den 12 Februari, 2008 - 15:19:

Hejsan
dethär är vad jag har på släkten Kalm:

Tabell 1

Per Jönsson Kalm. Död 1711. Hauptman. Mantalskomissarie. Bonde på Mattfolk i Kalax, Närpes 1673-1706.
Gift med Valborg Larsdotter Galle. Död 1706.
(Far: Lars Johansson Gallus. Död 1633-06-13 i Närpes. Khde i Närpes 1624-1631. Hemma från Småland. Köpte år 1631 Mattfolk hemman i Kalax som var 2/3 mtl. Mor: Margareta Mårtensdr Warg. Bonde på Mattfolk 1633-71.)

Barn:
Anders? Kalm.
Gabriel Petri Kalm. Död på flykt 1716-01-.. i Själevad, Ångermanland. Se tabell 2, s 1.
Margareta Kalm. Se tabell 4, s 1.
Per Persson? Kalm. Se tabell 7, s 1.
Anna Kalm. Född omkring 1650. Se tabell 8, s 1.

Tabell 2 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)

Gabriel Petri Kalm. Död på flykt 1716-01-.. i Själevad, Ångermanland. Kapellan i Korsnäs, sockneadjunkt i Närpes 1690-94. Bonde på Mattfolk 1707-13.

Gift 1:o med Christina Johansdr Hoffrén.
(Far: Johan Hansson Hoffren. Död omkring 1690 i Kristinestad. Borgmästare i Kristinestad 1664. Mor: Christina Höök.)

Barn:
Hans? Kalm.
Katharina? Kalm.

Gift 2:o med Magdalena Johansdr Hoffren. Död 1710. Omnämns som hustru 1702-07
(Far: Johan Hansson Hoffren. Död omkring 1690 i Kristinestad. Borgmästare i Kristinestad 1664. Mor: Christina Höök.)

Gift 3:o med Katarina Hermansdr Ross. Född 1681 i Vasa. Döpt 1681-11-01 i Vasa. Omnämns i Närpes kommunionbok 1708-15. Återvände 1721 från flykten i Sverige till Rökiö by i Vörå. Anklagad för tygstöld av hustru Karin Nilsdotter från Malax Åminne vid ord. sommarting 4.8 1706 (ES2092).
(Far: Herman Williamsson Ross. Född 1636 i Vasa. Död 1687-03-06 i Vasa. Handelsman i Vasa. Borgmästare i Vasa. Mor: Margareta Christiernsdr Wernberg. Lyft flyktinghjälp i Sigtuna socken 1719 (Aminoff-Winberg))

Barn:
Pehr Kalm. Född 1716-03-.. i Ångermanland, Sverige. Se tabell 3, s 1.

Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2, s 1)

Pehr Kalm. Född 1716-03-.. i Ångermanland, Sverige. Professor. Rektor för Åbo akademi. Inskrevs vid Åbo akademi 1735. Studerade bla. ekonomi, teologi, filosofi, naturalhistoria, mineralogi, matematik och astronomi. Reste 1748 till Amerika för att samla in växter och frön, uppmuntrad av Carl Linné.
Gift 1750 i Racoon, Amerika med Anna Margareta Sjöman. Änka efter prästen i Racoon, Nordamerika Johan Sandin.

Tabell 4 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)

Margareta Kalm.
Gift med Johan Gabrielsson Brenner. Född 1652 i Närpes. Död 1697 i Närpes. Kapellan i Närpes 1690. (Far: Gabriel Henriksson Brenner. Född 1605 i Mustasaari. Död 1694 i Närpes. Kapellan i Närpes 1655. Kyrkoherde och prost där 1684. Mor: Brita Knutsdr Rudnesius.)

Barn:
Petrus Johansson Brenner. Född 1677. Avrättad 1720-07-04 i Stockholm. Se tabell 5, s 1.
Brita Johansdr Brenner. Se tabell 6, s 1.

Tabell 5 (generation 2)
(Från Tabell 4, s 1)

Petrus Johansson Brenner. Född 1677. Avrättad 1720-07-04 i Stockholm. Prästvigd 1701. Bataljonspredikant i Åbo. Dömd till avrättning för landsförräderi 1720.
Gift med Margareta Vallerian.

Tabell 6 (generation 2)
(Från Tabell 4, s 1)

Brita Johansdr Brenner. Avrättad för dubbelt hor.
Gift med Daniel Eliasson Roos. Död 1734 i Lappfjärd. Kapellan i Lappfjärd.
(Far: Elias Johansson Roos. Död 1679 i Kuorivesi. Kapellan i Längelmäki. Mor: Katarina Reuter.)

Barn:
Johan Danielsson Roos. Född 1703. Död 1789.
Daniel Roos. Född 1710 i Lappfjärd. Död 1786-04-28 i Lappfjärd. Kapellan i Lappfjärd.
Katarina Danielsdr Roos.

Tabell 7 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)

Per Persson? Kalm.
Gift med Lijsa.

Tabell 8 (generation 1)
(Från Tabell 1, s 1)

Anna Kalm. Född omkring 1650.
Gift med Thomas Olai Arenius. Född omkring 1650. Student i Åbo 1678 Död 1692 i Malax. Adjunkt i Malax förs.. Kapellan i Malax 1687. Khde där 1689. "Genom öfverlåtelsebrev af d. 20 aug. 1686, förärade Öfver- och Yttermalaxboerne åt d.v. Sockneadjunkten Thomas Olai Arenius, för hans och hans anhörigas lifstid, ett boställe med täppa, hästhaga och gistvall på deras utmark vid Åminne lastageplatts, jemte dess skatar och Öfvermalaxboernas från fordna tider tillhörande bodtomter. På detta boställe anlades af honom hemmanet Åminneborg om 1/12 mantal. Det senaste fastebrevet för hans efterlefvande enka Anna Kalm är af d. 19 sept 1694. Åminneborg torde sedermera förblifvit i sockneadjunkternas ego ända till år 1776, då f.f. Sockneadjunkten Johan Stenbäck sålde hemmanet till Handlanden i Wasa Israel Bladh...."
(Far: Olaus Magni Arenius. Född 1611 i Sanna, Värmland, Sverige. Död 1682-08-07 i Malax. Student vid Åbo akademi 1640. Prästvigd 1643 - 49. Khde i Malax 1649 - 1682. Bondson. Mor: Katarina Bachster. Född 1631 i Åbo. Död 1704-08-21 i Vasa.]

Barn:
Gabriel Thomasson Arenius. Se tabell 9, s 1.
Katarina Thomasdr Arenius. Född 1685. Död 1759-09-21 i Åminne, Malax. Se tabell 10, s 1.
Maria Thomasdr Arenius. Född 1690-09-08 i Malax. Död 1765-12-23 i Brahestad. Se tabell 11, s 1.
Johan Arenius. Vann burskap i Vasa 1706.

Tabell 9 (generation 2)
(Från Tabell 8, s 1)

Gabriel Thomasson Arenius. Student 1704. Fältpräst i Riga. Vicepastor i Vasa 1713. Flydde till Sverige under stora ofreden, tjänstgjorde en tid i Umeå. Khde i Närpes 1721-1730.
Gift 1712-10-19 i Stockholm med Sofia Helena Mårtensdr Rivelius.
(Far: Martin Rivelius. Död 1711 i Malax. Khde i Malax 1694. Mor: Margareta Christiernsdr Wernberg. Lyft flyktinghjälp i Sigtuna socken 1719 (Aminoff-Winberg))

Barn:
Tomas Arenius. Född 1713. Död 1779. Student i Uppsala 1732, sockneadjunkt i Malax 1736-44, kapellan i Solf.
Martin Arenius. Född 1714. Död 1787. Kapellan i Åbo.
Gabriel Gabrielsson Arenius. Född 1720-05-12. Död 1778-06-14 i Mustasaari. Kapellan i Korsholm (Kvevlax) 1752. Student 1739, prästvigd 1747, magister 1748.
Petrus Arenius. Född 1723. Lantmätare. Student 1742.
Brita Catharina Arenius.
Margareta Arenius.

Tabell 10 (generation 2)
(Från Tabell 8, s 1)

Katarina Thomasdr Arenius. Född 1685. Död 1759-09-21 i Åminne, Malax.
Gift 1:o med Olaus Ihlkèn. Född 1676-06-21 i Kalajoki. Död 1723-06-05 i Malax. Sockneadjunkt i Malax 1698. "Kom 1684 till privat scholan uti Uhleå, 1692 til Upsala, 1695 till Åbo der han 22/2 1696 disputerade, blef 30/11 1698 ordin. till adj här i församl., trädde 1699 d. 4 juli i äktensk. m. jungfr. Catharina Arenia, hade med henne en dr. som några veck. efter födelsen dödde, utstod af ryssarna, under deras vistande här i landet stora tourturer, men blef dock stadigt vid församl., den han allena ifr. 1714 till 1722 förestod." (Dödslängden i Malax förs.)
(Far: Isak Josephsson Ilkka - Ilkèn. Länsman i Kalajoki 1675. Mor: Catharina Olofsdr Laurila - Laureen. Död 1693-09-.. i Kalajoki.)

Barn:
dotter Ilkeen. Död som liten.

Gift 2:o med Nils Prochman. Född 1682 i Lappo. Död 1729-04-13 i Kurikka. Kapellan i Kurikka.
(Far: Martin Carlsson Prochman. Mor: Anna Nilsdr Strijrenius.)

Tabell 11 (generation 2)
(Från Tabell 8, s 1)

Maria Thomasdr Arenius. Född 1690-09-08 i Malax. Död 1765-12-23 i Brahestad.
Gift med Josef Henriksson Stenbäck. Född 1682-03-28 i Laihela. Död 1737-01-29 i Ilmola. Kapellan.
(Far: Henrik Persson Liukku. Död före 1703. Mor: Walborg Thomasdr. Död 1697-08-01 i Laihela.)

Barn:
Lars Stenbäck. Född 1710. Död 1740. Konrektor i Åbo.
Tomas Stenbäck. Född 1713. Död 1776. Khde i Limingo.
Anna Katarina Stenbäck.
Johan Stenbäck. Född 1728-05-01. Död 1789-01-24 i Alahärmä?. Sockneadjunkt i Malax 1757. Kapellan i Alahärmä 1763.


mvh
Maggan

Postat av Matti Lund Tisdagen den 12 Februari, 2008 - 20:56:

Hejsan

Obs. rättelser till patronymikon ->

Tabell 11 (generation 2)
...

(Far: Henrik Bertilsson (<-) Liukku. Död 1719-16-5(=16.05.1719)(<-). Mor: Walborg Larsdr.(<-) Död 1697-08-01 i Laihela.) (Walborg dog 1697, men brister i församlings dödsbok)


Matti Lund


Lägg till ett meddelande


Detta är en publik meddelande area. Om Du inte har ett konto så skriv Ditt namn eller annat i rutan "Användarnamn" och hoppa över "Password" rutan. Skriv e-mail adressen i rutan om Du vill att en klickbar mailto-länk skall skapas av "Användarnamnet".
Användarnamn:  
Lösenord:
e-mail: