Till Förstasidan

Aktuellt

Styrelsen

Medlemskap

Historia

Viltvård

Statistik

Länkar

Bildarkivet

 

Jaktmarker

ÄlgJakt

SmåviltJakt

GästJakt

Skjutträning

Byteslista

 

 

Småviltjakt

Alla medlemmar som skjutit rådjur ska själv anmäla om detta på omariista. Även anmälan till hjort och rådjursjaktledaren. OBS fällavgift på 10€ betals in på föreningens konto.

 

LÄNK TILL JCO'S BLANKETTER (Anmälningsblankett om rådjursbyte)


Skyddsjakt på storskarv i Malax inre skärgård.
Tillst
åndsvillkor se bilagor

Sammandrag:

Gäller från 20.8 till 31.10,  åren 2017-2019. 30 st/år, sammanlagt 90 st.

Skjutning tillåten endast i omedelbar närhet av yrkesfiskares fångstredskap, på högst 200m avstånd.

Huvuden av de skjutna skarvarna tas om möjligt tillvara. 
Sams
änds efter jakten till Finlands miljöcentral.

Alla skjutna skarvar fotograferas (Rekommendation från Korsnäs-Malax fiskeområde)
Omr
ådet det gäller:

Svartöfjärden, Stenskärsfjärden, gräns mot norr Penika bron, Långskär, mot nordväst Kalvskäret, Olsön, mot väst Skinnarslandet, Herrgårdsskäret. mot syd Trutören, mot ost fastlandet. Se karta i bilagorna
Fj
ärde grynnan är fredad.
Samordnare i YMJ  
är: Isac Hemming

BIlagor:

Karta

Tillståndsvillkor

Anvisningar om tillvaratagande

Beslut

Begäran från fiskeförbundet

 

 

Skottpengar för skadefåglar / små rovdjur är som följer:


Kråka, Skata                                                          1 Eur/st

Trut                                                                       3 Eur/st

Skogsmård, Mårdhund, Räv, Grävling, Hermelin       10 Eur/st

Mink                                                                      5 Eur/st

Skabbräv / skabbmårdhund                                      30 Eur/st


Höger framtass, höger vinge (trut), klopar ska kunna vissas på begäran av kassören.


Var och en som önskar få ut sina skottpengar bör om detta anmäla samt ge sitt kontonummer t.ex. på nätet eller på returnerade fånglistan till styrelsen.


Kroppar av trut och kråka tas emot av Mikael Appel (050 518 5140), kropparna används av retriver klubben vid hundträning.


| Startsidan |