Till Förstasidan
Aktuellt
Styrelsen
Medlemskap
Historia
Viltvård
Statistik
Länkar
Bildarkivet

Jaktmarker
ÄlgJakt
SmåviltJakt
GästJakt
Skjutträning
Byteslista

     | Startsidan |


Styrelsen

Styrelsen i Yttermalax jaktförening består av följande medlemmar:

 


Uppgift

Namn

Adress

Postnummer

Telefon
Ordförande Hans Söderback Rönnvägen 4 66100 Malax 045-3467220
Vice ordf Johan Lindroos  Strandv.1605A 66100 Malax  050-3678194
Sekreterare Alf Grönqvist Åminnevägen 82A 66100 Malax 040-5272066
Kassör
Isac Hemming Granvägen 2 B 5
66100 Malax
040-9116712
Medlem Knut Storm Bengt vägen 4 66100 Malax 050-5117260
Medlem Hans-Erik Långback Majorsvägen 85
66100 Malax 040-0250190
Medlem Mauritz Ostberg Klockarbackv. 33 66100 Malax 050-5524308
Suppleanter Patrik Högfors
66100 Malax 044-3581973
Ralf Runonen

66100 Malax
Dan Utgård Museivägen 13 66100 Malax 050-0548189
Verksamhets-
granskare
Emilia Wikman
Thomas West Norrbacken 27 65410 Sundom 050-5626989
Skyttekomm. Knut Storm Bengt vägen 4 66100 Malax 050-5117260

Som ansvarig för uthyrningen av jaktstugan / kokvagnen fungerar föreningens kassör.

Potokoll från styrelse mötet med info om uthyrningen


Ordförande är medlem i Malaxnejdens jaktvårdsförenings styrelse med vice irdförande som suppleant.

Övriga funktionärer:


Uppgift Namn Telefon
Rovdjursobservationer
Mauritz Ostberg
050-5524308
Älgjakt ledare Ralf Runonen 050-5909925
Älgjaktchef  hund 1
Vice
Vice
Älgjaktchef  hund 2
Vice
Vice
Älgjaktchef Drevlaget
Vice
Vice
Rådjursjaktledare Kent Ahlskog 050-5227070
Hjortjaktledare Kent Ahlskog 050-5227070
Ansvarig för viltvård Johan Lindroos 050-3678194
Gårdskarl (jaktstugan) Christer Malm 050-3240420
Talkoarbetschef Andreas Strömfors
Isac Hemming
050-5218708
040-9116712
Luftgevärsbanan Christer Malm
050-3240420
Knut Storm 050-5117260
Mauritz Ostberg
050-5524308
Verksamhetsgranskare
suppleanter
Kjell Ahlskog
Johan Strömfors
Webmaster Thomas West 050-5626989
Vice Webmaster Johan Strömfors
0500-668495