.

Aktuellt

Styrelsen

Medlemskap

Historia

Viltvård

Statistik

Länkar

Bildarkivet

 

Jaktmarker

ÄlgJakt

SmåviltJakt

GästJakt

SkjutträningByteslista

 

 

    Uppdaterat:

    24.01.2019

    Meddelanden

    10.01.2019

    Meddelanden

    27.12.2018

    Meddelanden

     Styrelsen

     Gästjakt 

     Småviltjakt 

   

  

  

   

    

   

   

   

   

   

   

  

    


    


    

    


    


    

  


    


    

    


   

   


    

  


    


  


   


    

   


    


 

 

    

 
    
   

  
     
 
 


   

   

  


   


   


   

  


   

 


     

 

   


   

   

 

        

  


    


    


    


   


   


   


   


   


   


    


    


   


    

 


   

   

  
  


   


    

    

    


   


    


    


    


   


 

   


   

    


    


    


    


    


    
 

    
    

    

    

    

    

    

  


    

    

    

          
   

     

     

    

    

    

    

    

   


    

    

    


    

    

    

    

   

    

    

   

    

   


    

    

    

    

    

 

Välkommen till Yttermalax jaktförenings hemsida. Här kan du bekanta dig med föreningens funktionärer, kolla om du har rätt att bli medlem och orientera dig i våra jaktmarker. Du får reda på vilka viltarter vi sköter och jagar och hur man kan få dagkortsjakt eller gästjakt. Dessutom tillhandahåller vi för våra medlemmar aktuell information om vad som är på gång; möten, förenings- och styrelsebeslut, skytteträning, tävlingar m.m.Bild

Yttermalax jaktförening är en av fem lokala jaktföreningar i Malax kommun och grundades år 1950. Initiativtagare var bl.a. Karl-Erik Tidström, Lennart Hagstrand, Erik Fant, Edvin Ahlskog och Henrik Udd. De bildade också föreningens första styrelse med den förstnämnda som ordförande. På den tiden var det i första hand småvilt- och sjöfågeljakten som engagerade medlemmarna. Älgen var ännu på 1950-talet sällsynt i våra trakter och få licenser beviljades.

Idag är det, av förklarliga skäl, älgjakten som engagerar de flesta medlemmarna. Men många ägnar sig också åt skogsfågel- och sjöfågeljakt. Ett mindre antal medlemmar är ivriga har- och rävjägare och så finns det några verkligt inbitna jägare som dessutom hängett sig åt jakt på rovviltet i markerna.

Vitsvansvilt har jagats av ett fåtal i snart ett par decennier. Och under det senaste årtiondet har även rådjuren hittat till och anpassat sig i föreningens marker.

*************************************************************************************************** 

MEDDELANDEN:

Kartor med fredade jaktmarker är flyttade till sidan Jaktmarker

24.01.2019

OBS!! Rådjursjakten avslutad för jaktåret 2018-2019!

10.01.2019

YMJF Årsmöte hålls Söndagen 27.01.2019 kl 19:00 i jaktstugan****************************************************************************************************

 Form2

Tabell1