SOLDATER OCH HANTVERKARE - BÄRARE AV SLÄKTNAMNET WESSMAN I SYDÖSTERBOTTEN.

Diskutera släktforskning i Österbotten - Discus genealogy in Ostrobothnia: Indelta soldater: SOLDATER OCH HANTVERKARE - BÄRARE AV SLÄKTNAMNET WESSMAN I SYDÖSTERBOTTEN.
Postat av Harri Blomberg Lördagen den 18 Januari, 2003 - 02:47:

Karl-Olof Reinlund har i sin tabell över soldater vid rotorna nr. 1-149 i Närpes kompani vid Österbottens regemente omnämnt två soldater med efternamnet Wessman, d v s under soldatrotenummer 82. Artikelförfattaren tror även att den siste kände, benämnd Chist. Gottfrid tog sig namnet Wessman. Nedan under nummer tre, presenteras Christopher, troligtvis densamme som tjänstgjorde från och med 27.7.1770.

Enligt Karl-Olof Reinlund var soldatrotan nummer 82 i Österbottens Regemente och Närpes Kompani belägen i Korsnäs. Rotabönderna byttes under tidens gång, men det kunde se ut enligt följande (ett plock från en lista som Reinlund tillhandahåller):

Rota Hemmans nr Rotabönder
82 8 Rusk Hindrik Mattsson Korsnäs
82 5 Manfolk Matts Olsson Korsnäs
82 13 Mattfolk Jacob Simsson Korsnäs
82 14 Pellfolk Carl Ersson Korsnäs
82 18 Lillmars Sigfrid Hansson Korsnäs

SOLDATROTAN 82.

1) Wessman Matts, född 1710 i Österbotten, som tjänstgjorde 17/3 1734 - 21/6 1759, då han avskedades. Han vigdes 9.11.1735 med Beata Ericsdotter från Korsnäs. Enligt Hiski dog ”sold gratialist Matts Wäs.” i maj 1775, blev begravd den 7.5.1775. Hustruns dödsdatum saknas, men det kan hända att hon dog före honom. Soldat Matts Wessmans tredje barn har en annan moder år 1745, nämligen Anna Mattsdotter.

Barn:
a) Född 1.3.1736. Döpt 1.3.1736. (By Korsnäs) Far sold Mats Westman. Mor Beata Eriksdr. Barn Eric.
b) Född 25.6.1737. Döpt 26.6.1737. By Korsnäs. Far sold Matts Westman. Mor Beata Eriksdr. Barn Carin.
c) Född 14.11.1745. Döpt 15.11.1745. By Korsnäs. Far sold Matts Wessman. Mor Anna Mattsdr. Barn Maria.

2) Wessman Jonas, född 1739 i Vasa, tjänstgjorde därefter under soldatrotenummer 82 i Närpes kompani vid Österbottens regemente tills han avskedades 27/7 1770. Något giftermålsdatum går inte att finna på honom, men hans hustru hette Margaretha Andersdotter, född 1741. Den 28.9.1780 hittade avskedade soldaten Jonas Wessman funnen död på sin nattsäng i Töjby, Korsnäs, 44 år gammal. Han begrovs 14.10.1780. Hustrun ”sold. Ea. Margar. And:dr Vessman” dog 65 år gammal av lungsot i Korsnäs den 7.1.1806, begrovs 11.1.1806. Paret fick åtta barn, enligt Hiski:

a) Född 2.4.1761. Döpt 2.4.1761. By Korsnäs. Far sold. Jonas Wesman. Mor Marg. Andersdr. Barn Anna Margreta +.
Död 4.3.1767. Begravd 8.3.1767. By Korsnäs. Person b. Anna Marg. Ålder 5 år, 11 m. 3 d. Anhörig sold Jonas Wäsman.

b) Född 19.5.1763. Döpt 22.5.1763. By Korsnäs. Far sold. Jonas Wessman. Mor Margetha Andersdr. Barn Carl +.

c) Född 22.7.1766. Döpt 25.7.1766. By Korsnäs. Far sold. Jonas Wäsman. Mor Marg. Andersdr. Barn Beata.

d) Född 26.10.1769. Döpt 29.10.1769. By Korsnäs. Far sold. Jonas Wäsman. Mor Marg. Andersdr. Barn Andreas.

e) Född 30.5.1775. Döpt 2.6.1775. By ”Töby”. Far afsked. sold. Jonas Wäsman. Mor Marg. And:dr. Barn Anna Marg. + (eget: utstruken).
Död 16.12.1775. Begravd 24.12.1775. By -. Person b. Marg. Ålder 5 m. 2 v. 1 d. Anhörig afsked. sold. Jonas Wäsman.

f) Född 20.4.1777. Döpt 27.4.1777. By Töby. Far Afsk.Sold Jonas Vestman. Mor Margar. And:dr. Barn Sophia. (eget: + 27, eget: 8 77).
Död 27.8.1777. Begravd 31.8.1777. By Töby. Person dr. Sophia. Ålder 4 m. 2v. 3 d. Anhörig Jonas Wessman.

g) Född 29.10.1778. Döpt 1.11.1778. By Töby. Far Afsk.Sold. Jonas Vessman. Mor Margar. Andersdr. Barn Anna Marg. (eget: + 7, eget 4 79).
Död 7.4.1779. Begravd 11.4.1779. Person An. Marg. Ålder 5 m. 1 v. 2 d. Anhörig Afsk. Sold Jonas Vessman.

h) Född 14.7.1780. Döpt 17.7.1780. By Töby. Far Afsk.Sold. Jonas Vessman. Mor Margar. And:dr. Barn Anna Margarrtha. (eget: + 30, eget: 8).
Död 30.8.1780. Begravd 3.9.1780. Person dr. Anna Marg. Ålder 1 m. 3 v. Anhörig Afsk. Sold. Jonas Vessman.

3) Wessman (tidigare Gottfrid) Christopher, född i Sverige år 1749, tjänstgjorde från och med 27.7.1770 under soldatrotenummer 82 i Närpes kompani vid Österbottens regemente. När han avskedades och dog är okänt, men åtminstone den 25.5.1786 omnämns han som soldat. Christopher Wessman vigdes 22.12.1771 med ”gl.sold.d. Beata Simonsdotter” Råbock, född 2.4.1746 (döpt 6.4.1746) i Harrström, Korsnäs. Hon dog 78 år och 8 dagar gammal som soldatänka och fattighjon av ålderssvaghet i Korsnäs 10.4.1824, begrovs 16.4.1824. Hennes föräldrar i byn Harrström, Korsnäs var soldaten Simon Råbock och soldathustrun Anna Marcusdotter. Fadern dog som änkling 26.1.1785 i Harrström, bars till jorden 30.1.1785. Han blev 79½ år gammal. Modern hade dött redan 3.11.1782 i Harrström/Ingels (begr. 10.11.1782. Hon blev 70 år gammal.
Christopher Wessman fick åtta barn tillsammans med sin hustru Beata:

a) Född 23.9.1772. Döpt 25.9.1772. By Korsnäs. Far sold Cristoph. Wäsman. Mor Beata Simonsdr. Barn Erik.

b) Född 23.9.1772. Döpt 25.9.1772. By Korsnäs. Far sold Cristoph. Wäsman. Mor Beata Simonsdr. Barn Isaac. (eget: tvilling).

c) Född 17.10.1774. Döpt 18.10.1774. By Korsnäs. Far sold. Christoph. Wäsman. Mor Beata Simonsdr. Barn Anna.
Död 20.3.1826. Begravd 24.3.1826. By Harrström, Korsnäs. Person inh. Anna Christoffersdr Vessman. Dödsorsak vattsot. Ålder 49 år, 4 m. 2 d. (Bör väl vara 51 år, 5 m. 3 d.?)
Korsnäs

d) Född 2.10.1776. Döpt 5.10.1776. By Korsnäs. Far Sold. Christph. Vessman. Mor Beata Simonsdr. Barn Margareta. (eget: + 28, eget 10 78).
Död 28.10.1778. Begravd 1.11.1778. By Korsnäs. Person Margareta. Dödsorsak Bröstv(ärk). Ålder 1 år, 11 m, 3v. Anhörig Sold. Christoph. Vessman.

e) Född 16.5.1780. Döpt 17.5.1780. By Korsnäs. Far Sold. Christoph. Vessman. Mor Beata Simonsdr. Barn Erik. (eget + 22, eget 8).
Död 22.8.1780. Begravd 27.8.1780. Person s. Erik. Ålder 3 m. 1 v. 1 d. Anhörig Sold. Chrisoph. Vesman.

f) Född 16.7.1782. Döpt 17.7.1782. By Korsnäs. Far Sold. Christop. Vessman. Mor Beata Simonsdr. Barn Margar. Helena. (eget: + 18, eget: 6 88).
Död 18.6.1788. Begravd 22.6.1788. Person dr. Margar. Helena. Dödsorsak Svåra koppor. Ålder 6 år 2 d. (Bör vara 5 år, 11 månader, 2 dagar?). Anhörig Sold. Christ. Wäsman.

g) Född 5.3.1785. Döpt 6.3.1785. By Korsnäs. Far Sold. Christ. Vääsman. Mor Beata Simonsdr. Barn Maria Elis. (eget: + 25, eget 6 88).
Död 25.6.1788. Begravd 29.6.1788. By Korsnäs. Person dr Maria Elisabetha. Dödsorsak Koppor. Ålder 3 år, 3 m. 2 v. 6 d. Anhörig Sold. Wässman.

h) Född 22.5.1786. Döpt 25.5.1786. By Korsnäs. Far Sold. Christ. Wessman. Mor Beata Simonsdr. Barn Abraham.
Denne son – ”Tj.dr Abrah. Chrisoph:s. Wessman” – vigdes 26.12.1810 som 24-åring med bondedottern Anna Br. And:dr Mars, hemmahörande i Harrström.

Övriga bärare av släktnamnet Wessman i Sydösterbotten (ej komplett):

1) Vargeringskarl Johan Wessman i Östermark. (Vargering, reservorganisation under indelningsverket, avskaffad åtminstone i Sverige vid 1809/10 års riksdag. Vargering innebar i allmänhet att ordinarie rotar uppsatte vargeringskarlar.) Han vigdes 29.9.1752 i Östermark med ”Ä-a Lisa Jörd:r”, hemmahörande i byn Heikuri. I Hiski omnämns han såsom far till två barn, men de har skilda mödrar. Barnen dör i spädbarnsåldern:

a) Född ?.2.1754. Döpt 27.2.1754. Gård Teirilä. Far Varj.k. Johan Vessman. Mor Valborg Andersd. Barn Elisabet (+7/7 1754).

b) Född 6.11.1755. Döpt 9.11.1755. Gård Heickuri. Far Varg.k. Johan Vessman. Mor Lisa Jöransd. Barn Andreas (+ 11/11).

2) Hedwig Wessman i Närpes. Hon vigdes 19.11.1761 som piga med vargeringskarlen Niels Tuneus. Enligt Hiski fick de fyra barn i Närpes, två med maken som vargeringskarl i Finby och två med maken som inhysning i Näsby.

a) Född 5.4.1762. Döpt 7.4.1762. By Finnby. Far Warg.k: Nills Temåns ??? Mor Hedwig Wessman. Barn Johan Niesl ???

b) Född 1.1.1764. Döpt 2.1.1764. By Finnby. Far Nills Thunius ???? Mor Hedda Wässman. Barn Henricus.

c) Född 21.2.1767. Döpt 22.2.1767. By Näsby. Far Inh: Nils Tuneus. Mor Hedwig Wässman. Barn Greta Lisa.

d) Född 3.3.1769. Döpt 4.3.1769. By Näsby. Far Inh: Nils Treacus. Mor Hedwig Wäsman. Barn Hedwig.

3) Maja Lena Westman i Kaskö, född 1758 och gift (?) med Michael Kalen. Ett barn hittas:

a) Född 11.8.1799. Döpt 12.8.1799. Stad Kaskö. Far Michael Kalen. Mor Maja Lena Westman, 41 år. Barn Eric (död 27.11.1799).

4) Maria Christina Wessman i Kaskö, född 1766 och gift med sjudaren i Kaskö Jonas Nyström. Tre barn hittas med maken.

a) Född 25.8.1798. Döpt 26.8.1798. Stad Kaskö (tillhörde vid denna tid Närpes). Far Sjudare: Jonas Nyström. Mor Maria Christina Wessman, född 1766. Barn Petter Johan.

b) Född 12.6.1800. Döpt 14.6.1800. Stad Kaskö (egen församling). Far Jonas Nyström. Mor Maria Christ: Westman. Barn Carl Gustaf (död).

c) Född 27.3.1802. Döpt 28.3.1802. Far ? Nyström. Mor M: C: Westman, 36 år. Barn Maria Margareta.
Troligtvis är detsamma - Pig. Maja Greta Wessman - som gifter sig (lysningsdag 10.11.1839) 4.12.1839 i Kristinestad med sjömannen Gustaf Rosendahl. I så fall är hon 37 år gammal.

5) År 1807 i Lappfjärd vigda J:u Maja Lena Westman och Repslag. Henrik Tillberg från Christinestad.

6) År 1833 (lysning 26.10.1833) i Lappfjärd vigda bondedottern Sofia Magdalena Westman och sjömannen Matts Mannfolk eller Nöjma.

7) År 1835 (lysning 17.1.1835) i Lappfjärd vigda Sadelmak.E:n Anna Margr. Wecman och Garfvar: Emanuel Blomqvist.

8) År 1844 (lysning 10.5.1844) i Lappfjärd vigda Jfru Maria Sofia Westman och Styrm: Johan Erik Fabrin.

9) De i Kristinestad (13.11.1764) vigda skrädd. Mathias Westman från Nerpes och Maria Törndal.

10) Död 1768. Begravd 30.10.1768. Jacob Wessmans lilla son i Kristinestad. Denna stad kryllar av bärare med tillnamnet Westman, men då de med största sannolikhet inte har släktskap med ovanstående soldater och nedanstående hantverkare får de därför kvarstå i Hiskis journaler.

SAMT…

SKRÄDDAREN I STOBACKA(NÄRPES) - MATS ERIKSSON WESSMANS AN- OCH STAMTAVLA.

Född 16.2.1747 i Närpes. Död av ålderdom år 1828 i Bötom. Begravd 25.12.1828.
Föräldrar Erik Wessman (f. 1706) och Anna Margareta (f. 1707).

NIO BARN OCH TVÅ HUSTRUR:

1) Född 16.10.1766 i byn Stobbacka. Far Matts Wässman. Mor --. Barn (Dödf.dtr).

2) Född 5.8.1768 i byn Stobbacka. Far Matts Wåsman. Mor --. Barn (Dödf.son).

Den 16.7.1769 i Närpes vigdes Byskrädd. Mats Wästman från Stobbacka med Chatterina Myrberg från Kalax. Året därpå föddes deras dotter Anna Greta. I Hiski hittas också följande:

3) Född 11.6.1770. Döpt 12.6.1770. By Stobbacka. Far Skräd: Matts Wässman. Mor Caisa Myrberg. Barn Anna Greta.

Inga andra barn nämns. Hustrun verkar ha dött kort efteråt (i barnsäng?), ty Mats Wessman gifte om sig redan 27.12.1770 med Hedvig Belin och fick ytterligare sex barn.
I Hiski (Närpes – vigda) hittas följande om Wessman och Belin:
27.12.1770 Stobbacka(s) Skrädd: Matts Wäsman & Husjgfru Hedwig Bolin (i) Prästegård

4) Född 24.10.1771. Döpt 26.10.1771. By Stobbacka. Far Skrädd: Matts Wäsman. Mor Hedwig Belin. Barn Hedwig Margreta.

5) Född 6.3.1773. Döpt 7.3.1773. By Stobackan. Far Skrädd: Mats Wäsman. Mor Hedwig Belin. Barn Johanna Christ.
Landskräddardottern, författarens mormors farmors mormor, Johanna Christina gifte sig i Kristinestad 6.12.1795 med bondsonen Mats Matsson Hannula (16.2.1773 – 23.10.1850) från Överby, Bötom. Hon dog i 83 år gammal av ålderdom, såsom sytingsänka på hemgården den femte februari 1857 i Överby, Bötom. Tio dagar senare skedde begravningen.

6) Född 10.9.1775. Döpt 10.9.1775. By Stobacka. Far Skrädd: Mats Wäsman. Mor Hedwig Boliw 1749 (Sic, ej år 1747 som jag har fått i annat sammanhang.) Barn Annalovisa.

7) Född 24.6.1778. Döpt 25.6.1778. By Stobacka. Far Mats Westman. Mor Hedwig Belin. Barn Juliana.

8) Född 21.12.1780. Barn Hedv Marg. Far skr Matts Vestman. Mor Hedvig Belin. Hemort Stobacka inh.

9) Född 14.12.1782. Barn Maria Elisabet. Far skr Matts Vestman. Mor Hedvig Belin. Hemort Stobacka inh.
Troligtvis är detsamma - Pig: Maria Elisabet Wessman, född 1786 enligt moderskapsinformationen nedan - som gifter sig med Herr Majoren Erik Georg Hård i Näsby, Närpes. De får två barn enligt Hiski. Hon är ogift då det första föds och fadern är okänd. Han verkar i alla fall ta sitt ansvar och gifter sig med kvinnan han belägrat. Senare är hon benämnd fru.

a) Född 17.12.1805. Döpt 18.12.1805. By Nääsby. Far --. Mor Pig: Maria Elisabet Wessman 1786. Barn o.ä. Carolina Gustafa.

b) Född 1.10.1812. Döpt 3.10.1812. By Nääsby. Far Hrr Majoren: Erik Georg Hård. Mor Fru: Lisa Wessman 1786. Barn Lovisa Theresia.

I ”Bouppteckningar - Närpes Socken från A-Ö” (Bouppteckningarna omfattande Närpes Socken från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet, som Karl-Olof Reinlund och några medhjälpare har inmatat uppgifterna på data ifrån handskrivna avskrifter.), kan man läsa att 22.10.1821 gjordes en bouppteckning över major Eric Georg Hård i Näsby, Närpes. Arvtagare var Maria Elisabeth. (Källa Korsholms södra domsaga E3a6:262.)

Enligt Hiski (Bötom - begravda) dog Mats Wessman som änkling i Bötom, troligtvis (uppgift saknas) hemma hos dottern Johanna Christina som hade gift sig med Mats Matsson Hannula (f. 16/2 1773. d. 23/10 1850) i Överby:

Död 1828. Begravd 25.12.1828. Person G:la skredd:E:ling Matts Westman. Dödsorsak "afålder". Ålder 81 år.

Postat av Harri Blomberg Lördagen den 18 Januari, 2003 - 03:30:

Ps. Angående de i Kristinestad (13.11.1764) vigda skrädd. Mathias Westman från Nerpes och Maria Törndal (nr 9) skulle ju kunna vara ovannämnda byskräddare Mats Wessman från Stobacka med sin i så fall första hustru av tre sammanlagda, men då har han gift sig ung... endast 17 år, 9 månader gammal. Hans två första dödfödda barn saknar nämligen namnet på modern. Ds.

Postat av Karl-Olof Reinlund Lördagen den 18 Januari, 2003 - 15:49:

Hej Harri!
Det här hör till mina anor och jag måste rätta Dig på ett av dina antagna Wessman barn.
Maria Helena Andersdotter Westman född 8.7.1759 i Kristinestad.
Far: Anders Jacobsson Westman f.2.10.1726 i K-stad. d.8.9.1789 i K-stad. Handelsman i K-stad.
Mor:Helena Hällström f.omkr.1726. d.14.1.1796 i K-stad.
- Gift 1.10.1780 i K-stad med Michael Jonasson Calén senare skrivet Kalén f.29.4.1759 i K-stad d.12.3.1839 i Kaskö.
Handelsman o. borgare samt rådman i Kaskö.
Kaléns fick 7 barn, vissa född i Kaskö andra i K-stad.
Detta Westman har enligt mina forskningar inget samband med skräddaren Matts Wessman i Ståbacka, Närpes.
MVH Karl-Olof
PS. hette Hedwig Bolin eller Belin ?

Postat av Harri Blomberg Lördagen den 18 Januari, 2003 - 20:21:

Karl-Olof, det bra att du förtydligar vissa övriga bärare av släktnamnet Wessman i Sydösterbotten, som i ditt ovanstående fall är en Westman. Befolkningen i städerna verkar ha varit i de flesta fall åtskilda från landsbygdens dito. Att forska om stadsbor eller besuttna bönder inger oftast inga problem (i dessa fall är det lätt att följa anorna flera hundra år tillbaka), men när det gäller soldater och hantverkare med mera är det betydligt svårare. De flyttar runt, är ofta inhysningar och tar över andras tillnamn utan att ha släktskap... t ex ovan nämnda soldaterna Wessman i Korsnäs.

Vissa namn verkar åtminstone inledningsvis ha varit förbehållna dessa grupper, t ex Pantolin eller Åkerman i Sydösterbotten (vilka jag har släktskap med). Jag antar att Mats Eriksson Wessman i Ståbacka har ett liknande ursprung, kanske via en far som enligt ärvda anteckningar också hette Wessman.

Angående din fråga om Hedvigs tillnamn har jag i mitt ursprungsmaterial stavningen Belin, men som du ser enligt ovan så har man haft många olika stavningsförslag på både Belin och Wessman. Tills någon bevisar motsatsen använder jag Belin, inte för att vara tjurskallig utan för att vara konsekvent, förutom när det gäller citat ur handlingar eller dylikt.

Avslutningsvis undrar jag om du har någon vetskap om Herr Majoren Erik Georg Hård i Näsby, Närpes?

Med vänliga hälsningar
Harri Blomberg

Postat av Karl-Olof Reinlund Söndagen den 19 Januari, 2003 - 09:39:

Jag har inget om major Hård, han torde ha bott på Klemets kaptensbostället i Näsby.
Konstigt att han inte finns i Petanders bok ?
Tittade även i alla mina handlingar om krigare och fann ingenting. Det verkar totalt obegripligt att han skulle vara så anonym.
Fadern torde vara (fänriken?) Carl Georg Hård i i Ulfvered socken i Sverige ?
Jag skall framöver titta vad jag hittar om denne man i kyrkoböckerna. Han torde ha kommit till Närpes efter år 1774 och Ernest Creuts.
Det jag minns vad som har berättats om denna "hårdin" så skulle han vara den siste som har bergravts under kyrkogolvet, men minnet kan svika ibland.
Det börjar bli 50 år sedan jag hörde detta berättades för mig.
MVH Karl-Olof

Postat av Harri Blomberg Söndagen den 19 Januari, 2003 - 12:57:

Karl-Olof, tack för värdefull information! Du sätter ett frågetecken efter Ulfvered socken i Sverige. Det gör jag också, för vad jag vet så finns det ingen socken som heter det.

I för sig kan den ha sammanslagits med en annan, hände sporadiskt i de tätbebyggda områdena i centrala Sverige. Åtminstone har några socknar i Östergötland försvunnit genom sådana aktioner från myndigheternas sida. I Finlands glesbygder har det mest handlat om delningar av gamla storsocknar, en ökning alltså.

Däremot finns bebyggelsecentra i Västsverige som heter Ulvered:

- Namn: Ulvered
- Län: Västra Götalands län
- Kommun: Vänersborg
- Namntyp: Bebyggelse

Namn: Ulvered
- Län: Hallands län
- Kommun: Laholm
- Namntyp: Bebyggelse

... och Ullared:

Namn: Ullared
- Län Hallands län
- Kommun: Falkenberg
- Namntyp: Tätort

Namn: Ullared
- Län: Västra Götalands län
- Kommun: Borås
- Namntyp: Bebyggelse

För övrigt kan det vara värt att notera att släktnamnet Hård och Hårdh är typiska soldatnamn. Därför fanns det i forna Sverige många släkter - oberoende av varandra - som hette Hård eller Hårdh.

Postat av Harri Blomberg Måndagen den 10 Mars, 2003 - 09:44:

En lösning på gåtan om major Hårds ursprung...

"Av Lotta Nordin (Lotta) – tisdag den 4 mars 2003 kl. 20.37:

Hej Harri!

Jag antar att det är nedanstående person du är ute efter:
"Erik Georg, född 1769-05-22 på Brosäter. Sergeant vid dalregementet 1778-08-12. Fänrik därst. 1779-07-22 och vid Närkes och Värmlands regemente 1788-07-01. RSO 1790-04-30. Löjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 23/8. Kapten därst. 1792-06-13 och vid Österbottens regemente 1799-06-03. Majors avsked 1810-06-19. Död barnlös 1821-09-18 på Klemets kaptensboställe i Närpes socken i Finland. 'Han blev riddare för sin visade behjärtenhet vid Pardakoski 1790 samt blesserades illa vid Lappo den 14 juli 1808.' Gift med Maria Elisabet Wessman." (källa: riddarhusgenealogierna)

Han är son till Carl Gustaf Hård av Segerstad (nr 17), 1727-1786, och Lovisa Ulrika Uggla, 1747-1817.

Brosäter är Östra Brosäter i Bro socken i Värmland.

Mvh//
Lotta"

Postat av Karl-Olof Reinlund Måndagen den 10 Mars, 2003 - 15:30:

Tack Harri!
Det blev klart med en gång varifrån "hården" härstammade.
MVH Karl-Olof

Postat av Harri Blomberg Måndagen den 13 Oktober, 2003 - 13:07:

Nu när inflyttningslängden för Bötom 1812-1828 hade lagts till i HisKi-basen framkommer det att den 5.5.1825 inflyttade "Skredd: E:ling Matts Wesman" till Bötom (född i "Närpes 1747").

Postat av Harri Blomberg Måndagen den 13 Oktober, 2003 - 13:22:

... Under anmärkningen om Mats Wessmans födelsetid, står även följande om att "H:strun dog 17.8.1825". Det framkommer inte om hon (Hedvig Belin, f. 1747) flyttade med till Bötom eller om hon stannade kvar i Närpes.

Postat av Harri Blomberg Måndagen den 13 Oktober, 2003 - 13:31:

Jag kan nog svara på den frågan själv, hon blev kvar i Närpes, för i Bötom är hon inte begravd. Ändå lite märkligt att maken flyttade 3½ månader före hennes död och att han kallas för skrädd.änkling redan vid inflyttningen. Hustruns dödsdag kan inte stämma eller så kom maken lite senare till Bötom än vad inflyttningsbeviset bevisar.

Postat av Harri Blomberg Måndagen den 13 Oktober, 2003 - 13:51:

Beträffande Johanna Christina Matsdotter Wessman som gifte sig med bötombon Mats Matsson Hannula år 1795 i Kristinestad framkommer det att hon kom till dåvarande Lappfjärds socken, dit Bötom räknades till år 1812, år 1793. Hon finns upptagen två gånger. Den andra gången i samband med vigselåret i Kristinestad:

1) Ankomst 1793 - "Skrädd.d:n Johanna Xstina Westman" från Nerpes. (Original "m.b.")
2) Avgång 1792. Ankomst 1795 - "Skrädd.d:n Johanna Christina Westman" (Original - bet 1792 "Af h. Elgfoth.")

Hon finns inte med utflyttningslängden.

Postat av Karl-Olof Reinlund Måndagen den 13 Oktober, 2003 - 19:25:

Enligt avskifterna i SSS boken i Närpes:
död 17/8 begravd 22/8 1824 Ståbacka Skrd: Matts Wessmans hu: Hedvig ålderdom 78år 2m 19d
Året 1825 är säkert felavskrivet från orginalet.
Om man gör en beräkning när Hedvig skulle kunna vara född så blir det 29 (eller 30) maj 1746.
Jag tror att hon är inspektor på Forsby gård Thore Belins o. Margareta Wigelias dotter från Kumo (Kokemäki) men det stämmer inte riktigt med datumarna för då skulle hon vara född 24 juli 1742.

Postat av Harri Blomberg Måndagen den 13 Oktober, 2003 - 22:36:

Karl-Olof, om det stämmer är det intressant. Jag var tvungen att gå ut på Internet och se vad jag kunde hitta om Forsby...

Den mest berömda gården i Kumo älvdal var Kumogård där många mäktiga släkter t.ex. Vasa, De la Gardie, Horn, Tott och Kurki samt Åbobiskoparna har genom tiderna varit herrar. Gårdens historia återspeglar hela landskapets historia. Alldeles i närheten, vid Kumo älvs motsatta sida ligger Forsby. Införlivad i Kumogård av biskop Henrik år 1335 och överlåten av Johan III till hans ungdoms kärlek, frillan Karin Hansdotter i hennes andra gifte med Kumobon Lars Hordeel, överlåten till deras dotter Anna Boije, överfördes på nytt till Kumo gård men delades på nytt i två delar, varav Forsby delen ingick som gård i militärstaten. Forsby var rusthåll åtminstone år 1817.

Allt enligt Pirjo Tuominen i arbetet ”VILLA CUMASTA KOKEMÄEN KAUPUNKIIN”.

Källa:
http://www.kokemaki.fi/telja/lukemisto/lukemisto.html#historiallisesti_merkittavia_maatiloja_jokivarressa

Postat av Karl-Olof Reinlund Onsdagen den 15 Oktober, 2003 - 18:59:

Jag glömde nämna att skräddaren Matts Wessman dog i december 1828 och begravdes den 25.12.1828 i Bötom.
vänligen Karl-Olof

Postat av Klemets Torsdagen den 10 Februari, 2005 - 17:25:

Bortflugen Tjäder.


Någon som känner till något om Gustaf Tjäder, född 1780 i Västerbotten och soldat nr 66 i Närpes kompani?
Gifte sig 1803 i Närpes med Anna Eriksdtr Smeds från Öster Yttermark.

Postat av Henrik Mangs Torsdagen den 10 Februari, 2005 - 19:03:

Hej.
Jag känner inte till mera om Gustaf Tjäder, men jag har en del ättlingar till hans dotter Maria Elisabet "Maja-Lisa" född 1804.

MVH
Henrik Mangs

Postat av Erik Sepänaho Söndagen den 13 Februari, 2005 - 10:38:

Ett litet tillägg om Christopher Wessman. I kyrkboken för Korsnäs finns följande anteckning.
"Död stucken av ryssarna vid Pielax äng vid nyår 1809".
Vid slaget vid Finby bro dödades hans sons svärfar bonden Anders Maars eller Wrång från Harrström samtidigt som Anders`svåger den mera omtalade Christian Herbaut eller "Lang-Matt"

Erik Sepänaho

Postat av Karl-Olof Reinlund Söndagen den 13 Februari, 2005 - 11:48:

Kan någon förklara varför Christian Herboth från Blaxnäs kallades till "langmatt". Fadern hette inte Matts utan David, om jag inte minns fel. Är det säkert samma person och finns det några bevis för detta att "langmatt" är Christian Herboth ?

Postat av Erik Sepänaho Söndagen den 13 Februari, 2005 - 17:36:

Jag har också funderat på samma sak, varför kallas han för "Lang-Matt" Det ser ut som om det skulle vara en gammal tradition detta, att det har levat från släktled till släktled. Prosten Sigurd Öhrnberg skrev en artikel i en okänd tidning om denna Christian, jag har den inte själv men har sett den. Eventuellt kan jag ha sett artikeln hos Wenzel Nordman i Närpes. En personlig tolkning av "Lang-Matt" skulle kunna vara att Herbauth, Herboth har uttalats Her"batt", åtminstone har jag hört detta sägas av speciellt äldre människor. Steget från "batt" till Matt är ju inte så långt och var han dessutom lång så kan det ha blivit "Lang-Matt".
Denna tolkning får tas för vad den är, en fri fantasi.

Erik Sepänaho

Postat av Karl-Olof Reinlund Söndagen den 13 Februari, 2005 - 20:27:

Jo man har nog hört detta om "langmatt" men det verkar som om någon annan fantasi skulle ligga bakom denna Christians namn då han kallades så. Kanske det var just "langbatt" som han kallades och i folkmun byttes det ut till "langmatt". Vi får kalla honom "langmatt" även framöver men utan förklaring varför.

Postat av Matias Nylund Söndagen den 15 Maj, 2005 - 19:50:

Nå, som ättling i 8nde led till denne langmatt så kan jjag referera till numera avliden tant som fick sig berättat av en annan sen länge död tant som i sin tur fick höra av ett av langmatts baran att han va ovanligt lång för den tiden. det spelar nog in sku ja tro. Fortfarande lite sur på att en övrigt välskriven bok som harrströmboken blandat ihop anders maars o christian blaxnäs


Lägg till ett meddelande


Detta är en publik meddelande area. Om Du inte har ett konto så skriv Ditt namn eller annat i rutan "Användarnamn" och hoppa över "Password" rutan. Skriv e-mail adressen i rutan om Du vill att en klickbar mailto-länk skall skapas av "Användarnamnet".
Användarnamn:  
Lösenord:
e-mail: