Indelta soldater i Malax socken 1734 - 1810

Österbottens regemente, Närpes kompani,
rotarna 90 - 114