Närpes kompanis soldater i Malax socken

1734 – 1810.

© M. Lindholm

Till Malax hänfördes också soldaterna i Solf, Pörtom och Vargö.

Namnregister

Rotenummer:
Källförteckning

© M. Lindholm Maggan@pp.malax.fi

Har du frågor rörande soldaterna, ta kontakt: maggan@pp.malax.fi

Westside