Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Kontakter Vörå-Västerbotten  (Read 29095 times)

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 260
Kontakter Vörå-Västerbotten
« on: augusti 29, 2008, 06:47:07 pm »

Hej,

I KV Åkerbloms avskrifter fann jag följande:
Vörå tinget 19-20 jan 1699. (21:103)
"Nils Thomasson ifrån Ööhn uti Westerbåtten befullmäktigad av Oloff Jacobsson i Ofwerbunden [eller nåt liknande..? (min tolkning  :confused:)], Nils Jacobsson i Öster Teeg, Karin och Anna Jacobsdottrar ibm. pretenderade utav Matts Jacobsson i Kåskeby arv efter dess hustru Brijta Jacobsdotter, som varit dess principalers syster. Svaranden regerade, att han icke det ringaste utav hennes fäderne och möderne ifrån Wästerbotten bekommit, där hennes avledna föräldrar likvist varit tämligen förmögna, utan de övriga arvingarna delat arvet sinsemellan. Hustru Anna Isaksdotter i Kåskeby vittnade, att hoon uthi swarsonens Jacobs och sohn änckians Karin Johansdotters narvaro tillspordt dhen afledne Brijta Jacobsdotter på hennes yttersta huru hon ville disponera om sitt förvärvda goda. Hon svarat, mannen skall alltsammans bekomma, emedan mina syskon hava mitt fäderne och möderne hos sig innestående. Hustru Anna frågat om icke dess systerdotter Lijsa Mattsdotter skulle något bekomma. Svarats: hon redan givit henne en kjortel och tröjkläde."

Matts Jakobsson var bonde på Kneck hemman i Koskeby, inga barn med (andra) hustrun Brita Jakobsdotter.

Kanske någon finner intresse av dessa uppgifter?

mvh
Fredrik Eriksson, Vörå
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 260
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #1 on: augusti 29, 2008, 06:59:41 pm »

Jag glömde HisKi notisen att Brita dog i aug.1696 i en ålder av 45 år (f.~1651), sonen Matts född 1691 i Koskeby (dog som liten).

Matts Jakobssons (Kneck) första hustru hette Kerstin Olofsdotter, senare bonden på Kneck Jakob Mattsson torde alltså varit son till Matts och Kerstin.


Fredrik
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #2 on: september 02, 2008, 07:04:07 pm »

Olof Jacobsson i Överboda (nutida stavning) efterträdde i mantal 1683 den förmodade fadern Jacob Eriksson. Hos JE hade noterats 2 söner och 2 döttrar åren innan. Det finns också sporadiska noteringar om syskon till OJ.
Karin gift med Mats Hansson i Österteg. Anna bör ha varit gift med Jon Thomasson där. Båda männen döda innan 1699. En ytterligare syster bör vara Barbro Jacobsdotter gift med Elof Hansson i Böle (hon och Jon Thomassons änka anges som syskon i domboken 1699). Hon kanske inte ville vara med om målet mot svågern i Vörå?
Att Lisa Matsdotter nämns av syskonens alla barn pekar kanske på att hon vistas i Vörå?
Släktskapen mellan syskonen kände jag inte tidigare till.

Rune
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #3 on: september 04, 2008, 05:27:03 pm »

På tinget i Nordmaling 3 mar 1715 behandlas saken mellan hustru Malin Andersdotter ifrån Kiertlax by och Wöro sockn i Österbotten samt hennes bror Thomas Andersson i Öre och Nordmaling. Har Thomas Andersson i Öre genom sin utgifne obligation i wittnens närvaro d 27 novembr 1714 erkiänt sig skyldig till sin syster Malin Andersdotter hennes arfslott efter deras framledna syster hustru Margareta Andersdotter i Torrböle.
Thomas skulle betala 20 dal kmt för arvsdelen och 2 d sm för Malins omkostnader.

Thomas och Malin var barn till Anders Thomasson i Öre.

Rune Forsgren
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 260
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #4 on: september 04, 2008, 08:18:36 pm »

Hej,
ja, i Kerklax finns ju faktiskt en Malin Andersdotter (gift med Mickel Mattsson [Öhling]). Enl. uppgifterna i HisKi blir det dock något "skumt" med åldersangivelserna för henne...


Här är ytterligare en kontakt med Västerbotten:
Från Vörå VT 1727 (avskrift gjord av JA. Bengs)
 
Pigan Brita Giöstafsdotter i Rejpelt, som nu vistas i Uhmeå. Fordrar sitt på Israels hemman innestående arv efter sina föräldrar av enkan hustru Elisabeth Pehrsdotter.
 
Förutom Brita Giöstasdotter är dessutom hennes morbror Anders Mickelssons framlidne son Johan Anderssons enka (d.v.s. Elisabeth Persdotter) som nu svarar med tvenne barn, samt Johan Anderssons fyra systrar arvtagna......

Inga uppgifter om Brita Göstasdotter har jag hittat förutom i avskriften av detta tingsprotokoll...det enda är alltså att hon tydligen vistas i Umeå 1727...

Fredrik Eriksson, Vörå
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #5 on: september 05, 2008, 03:58:55 pm »

Ja, hon bör vara född åtminstone några år innan det c1677 som dödboken ger.
Efter stora ofreden verkar de hamna på Stenkull. Enligt kommunionboken 1736 med barnen Karin (g m Salomon Mårtensson) och Anders (Cardell, g m Anna).

Brita G finns i Umeå socken 1736-41 upptagen i den speciella piglängd som finns för de åren. Efter det vet jag inte var hon tar vägen.

En annan Giöstafsdotter fanns i Nordmaling. Anna, om vilken det skrivs i dödboken när hon dör 1 okt 1763; Änk Anna Giöstafsdr född i Wöro och Österbotn. Kom hit 1715 varit gift med Hans Ersson och fått en dotter som blev gift med Sm Lars Jonsson. 83 år 1 v 1 d.

Dottern hette  Beata Hansdotter, g 1727 och död 7 aug 1741 då hon skrivs vara 33 år och 45 v.
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #6 on: september 05, 2008, 06:47:08 pm »

Pigan Brita Gustafsd fr Vörå fanns 1742-51 hos Johan Larsson i Grubbe.
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 260
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #7 on: september 12, 2008, 06:37:24 pm »

Hej Rune,

tack för all din information om förhållandena i Västerbotten!

Det verkar lovande med Anna Göstasdotter, rätt stor sannolikhet att det är samma kvinna!

Maxmos kyrkböcker är ju "ökända" att ha datum som skiljer sig åt från bok till bok och mellan Maxmo och andra församlingar...

Fredrik Eriksson, Vörå
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #8 on: september 15, 2008, 06:01:39 pm »

Fredrik,
i det här fallet är det snarare jag som ska tacka. Olof Jacobsson är min egen ana och jag hade obsververat hans många syskon utan att ha en aning om var de tog vägen. Jag tvivlar på att någon annan i Umeå har haft syskonskaran klar för sig heller.
Ett mycket gott exempel på att släktförhållanden ibland kan lösas i en helt annan församling än den som de flesta kommer från.

Rune
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 260
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #9 on: september 22, 2008, 05:53:14 pm »

Jag fann följande tingnotis som KV Åkerblom i tiderna skrivit av. Handlar ej om Vörå, men om Korsholm.

Tinget i Mustasaari 1704 30 sep.
"Bygde sockens fullmäktige ifrån Västerbotten Olaus Olausson uppviste landhövdingen Johan Ehrenschiölds order av d 22 hujus till borgmästare och råd i städerna samt länsmännen på landet..."

Det handlar om att de hade en lista från Västerbotten och de ville ha reda på vilka som begivit sig hit till Österbotten. I protokollet nämns fyra personer, nämligen:
 Lars Nilsson ifrån Petsmo, som med sin fader kommit hit 1696 varefter fadern dött och Lars blivit av Sigfrid Eriksson i Petsmo omtagen och över fattige tide försörjd. Lars skulle tjäna Sigfrid, men hade senare tjänat Påhl Erichsson i Petsmo.
 Pehr Nilsson ifrån Voitby, som tjänar hos Hans Jacobsson i Voitby, har varit myndig då han för 16 år sedan hit till orten kom.
 Nils Larsson ifrån Kvevlax, uti fattige tiden kom, blivit här gift och tjänar hos Anders Hindersson i Kvevlax
 Nils Olufsson ifrån Munsmo, 12 år sedan han anlände, då 10 år gammal kommit hit till socken och tjänar Johan Hindersson i Munsmo. Han närvarade inte utan låg sjuk i mässlingen.

De andra på lista kallades inte eftersom de upptagit hemman i socknen.


Jag känner till Lars Nilsson i Petsmo som bonde på Möyts och Nils Larsson i Kvevlax by som bonde på Svarvar.

Det skulle varit intressant om hela listan med personer som Oluf Olufsson hittade på sin österbottniska odyssé existerat, han var knappast endast till Korsholm, med alla personer som funnits här i Österbotten, det måste varit en hel del...


Fredrik Eriksson, Vörå
« Last Edit: september 22, 2008, 06:07:31 pm by metjipi »
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #10 on: september 27, 2008, 03:00:02 pm »

Hittar inget om detta i landshövdingens skrivelser till Kungl maj:t, för övrigt finns det nästan inga ärenden upptagna för 1704. Så det kan fattas sidor där.
Hittar det inte heller omnämnt på tinget i Bygdeå det året.
På hösttinget i Umeå 1704 tas dock ett något liknande mål upp. Det är länsman Östen Olofsson som åtalar en del pigor för olovligt resande till Österbotten. Eftersom det i viss mån anknyter till det första inläggen här tar jag upp det.
Pigorna var Anna, Jon Thomas dotter i Östteg, Anna Jonsdotter Gris också från Östteg, Anna Hansdotter från Västteg och Karin Andersdotter från Dalkarså och Bygdeå.
Anna (Jon Thomas dotter) hade rest med borgaren Jacob Fällman, Anna (Jonsdotter Gris) och Anna Hansdotter med Marcus Simonsson från Sundom och Karin Andersdotter med Anders Jacobssons i Ytterhiske söner.
Den första Anna kan man ju misstänka skulle till sin moster i Vörå? Anna Hansdotter kan ha haft släkt i Wiken i Mustasaari. De tre Annorna fick böta.
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 260
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #11 on: november 08, 2008, 08:58:30 am »

K.V. Åkerbloms avskrift från Vörå tinget 15mar1775, §54

Elias Andersson i Lanne [?] och Pehr Eriksson i Hornön och Arnäs socken i Ångermanland samt Olof Pehrsson i Stöcksjön jämte Anna Pehrsdotter i Röbäck och Uhmeå socken i Västerbotten. Instämt bonden Anders Mattsson Nyby från Andiala angående upphävande av det testamente varmed Anders Mattssons styvfader avlidne bonden Nils Pehrsson Nyby erhållit all egendom i löst och fast efter Nils.

Elias Andersson och Pehr Eriksson systersöner av var sin syster till avl. Nils Pehrsson Nyby, samt Olof Pehrsson och Anna Pehrsdotter hans rätta samsyskon.

Nils Pehrsson Nyby dött i slutet av november 1773

Avlidne Nils Pehrsson Nyby hade en broder Pehr Pehrsson Nygård i Hornön och Arnäs socken i Ångermanland, denne fick av Anders Mattsson Nyby 120 dr kmt och avstod från vidare anspråk på arv ”som för bemälde min aflidne broder i Ångermanland innestår”.Följande är personerna i fråga (med kompletteringar):
åtm sex syskon från Hornön i Arnäs socken i Ångermanland:

Nils Pehrsson, bonde på Nyby i Andiala, Vörå, född i sept 1699, död 27nov1773 (76år [f.~1697]
Pehr Pehrsson Nygård, i Hornön, Arnäs socken
Olof Pehrsson, i Stöcksjön
Anna Pehrsdotter, i Röbäck, Umeå socken
NN I. Pehrsdotter, vars son Elias Andersson i Lanne[?]
NN II. Pehrsdotter, vars son Pehr Eriksson i Hornön, Arnäs socken.

Styvsonen till Nils Pehrsson Nyby, Anders Mattsson f.1 jan 1741, son till Matts Isaksson Nyby (~1711-3jun1742 [31år]) och Brita Andersdotter (f. aug  1699-10dec1769 [74år, f.~1695])

I Vörå vigs 21maj1746 en Nils Persson fr. Malax med en enka Maria Andersdotter i Andiala (samma personer-fel avskrift?).

Källor: K.V.Åkerbloms arkiv, Vörå KB 1750-56, HisKi.Fredrik Eriksson, Vörå
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #12 on: november 14, 2008, 05:51:36 pm »

Med hjälp av Teo & Per Sundins Släkter och gårdar i Arnäs 1535-1915; Syskonen var barn till Per Persson (c1680-1754) och Märeta Nilsdotter (1677-1760) Hornön 4 i Arnäs. De har med en notis från hösttinget 1739 då sönerna lottade om hemmanet, Nils bodde då i Malax.
Per Eriksson var son till Karin Pärsdotter och Erik Olofsson på Hornön 3.
Elias Andersson i Lunne var däremot enligt boken gift med Maria Persdotter från Hornön 4.
Olof Persson i Stöcksjö kom dit med attest från Arnäs enligt hfl 1768-77.
Anna Persdotter hade kommit till Umeå tidigare med maken Sven Matsson (från Hornön 1).
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #13 on: januari 12, 2009, 08:57:18 pm »

Soldaten Daniel Granholm i Lålax o Vörå var från Norrfors i Umeå.
Han var bror till en av mina anor och jag har länge försökt lösa var han tog vägen. Redan tidigt fastnade jag för Daniel Granholm. Daniel Danielsson noteras sista gång 1772 i Umeå, därefter till Österbotten. Daniel Granholm dyker det året upp i Vörå med attest av J Nordlund. Det fanns en komminister Johan Nordlund i Umeå. Daniel Danielsson var född 1743, men i hfl fått födelseåret 1744, samma som Daniel Granholm först anges vara född. Vidare gifte sig Granholm med Maria Persdotter från Umeå, vilken efter Granholms död flyttade till Norrfors och gifte sig till ett grannhemman till Daniel Danielsson.
Men enligt Mönsterrullorna var Daniel Granholm född i Österbotten, så trots de många indicierna var jag tveksam.
I bouppteckningen efter modern Barbro Jonsdotter 1777 skrivs att sonen Daniel vistas i Österbotten och man har skrivit till honom men inte fått svar. Därför utses grannen Anders Olofsson till att bevaka Daniels rätt och arv. När jag nyligen granskade en del bouppteckningar noggrannare upptäckte jag att svaret fanns där. När Anders Olofsson undertecknar den gör han det på "Daniel Danielsson Granholms" vägnar. Så då råder knappast någon tvekan längre. Daniel Danielsson Boman i Norrfors och Daniel Danielsson Granholm i Lålax var samma person. Hur han kommit på namnet Granholm förstår jag dock inte än.
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Kontakter Vörå-Västerbotten
« Reply #14 on: januari 20, 2009, 06:51:37 pm »

Pigan Barbro Josephsdotter från Vörå dör i Umeå stad 2 apr 1743, 60 år gammal.
Hon hade funnits i förhörslängden ett par år.
Logged