Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Erik Simonsson, Trött från Bertby  (Read 13679 times)

metjipi

  • Flitig
  • **
  • Posts: 261
SV: Erik Simonsson, Trött från Bertby
« Reply #15 on: november 19, 2023, 09:37:50 pm »

Jo.

[Hösttinget Vörå 28 sep 1724 2§ s. 844-845] Länsman Georg Oxe angifwer ogiffte Fredrich Theel samt Maria Simonsdr i Kimo hwilka friwilligt tilstår sig med hwarandra i lönskaläge kiöttslig beblandelse hafft och barn aflat, som kånan d: 13 Julii sidstlne födt och lagföres desse personer nu för slijk synd första gången.

Resolutio

Smeden Fredrich Theel och Maria Simonsdr friwilligt tilstå och bekiänna sig kiötzlig beblandelse hafft och barn aflat; Ty saakfälles karlen til 40 dlr och kånan til 20 dlr Smts böter effter Kongl: Förordningen af d: 22 Maii 1694. Desutom skola de stå hwarsin 1 Söndag på plichtepallen och undergå uppenbar skrifft effter det 9 Cap: §: 4 Kyrkioln.

Inget om underhåll dock.
Logged

TeresaNikkari

  • Ny
  • *
  • Posts: 11
SV: Erik Simonsson, Trött från Bertby
« Reply #16 on: november 28, 2023, 07:01:22 pm »

Jo.

[Hösttinget Vörå 28 sep 1724 2§ s. 844-845] Länsman Georg Oxe angifwer ogiffte Fredrich Theel samt Maria Simonsdr i Kimo hwilka friwilligt tilstår sig med hwarandra i lönskaläge kiöttslig beblandelse hafft och barn aflat, som kånan d: 13 Julii sidstlne födt och lagföres desse personer nu för slijk synd första gången.

Resolutio

Smeden Fredrich Theel och Maria Simonsdr friwilligt tilstå och bekiänna sig kiötzlig beblandelse hafft och barn aflat; Ty saakfälles karlen til 40 dlr och kånan til 20 dlr Smts böter effter Kongl: Förordningen af d: 22 Maii 1694. Desutom skola de stå hwarsin 1 Söndag på plichtepallen och undergå uppenbar skrifft effter det 9 Cap: §: 4 Kyrkioln.

Inget om underhåll dock.
Tusen, tusen tack!! Nu blev jag glad! I geni hade man lagt paret som äkta makar, och det var dom ju inte.
Logged