Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Isak Isaksson Wikström, f. 4.9.1824 Korsholm, d. 4.9.1887 Korsholm ?  (Read 9470 times)

PeterS

 • Ny
 • *
 • Posts: 9

Isak, min farfars morfar, var gift med Maria Ulrika Nygård, f. 07.12.1825 Korsholm.
Far o. mor till boda är troligen:
Isak -> Isak Johansson Gref 1792-1833 Korsholm o. Maria Greta Zacharisdotter 1795-1897 Korsholm.
Maria -> Axel Andersson Nygård 1800-1868 Korsholm o. Maria Abrahamsdotter 1804-1865 f. Kvevlax.
Maria Gretas ålder på 101+ år kan man tvivla på.
Kan någon hjälpa mig vidare med anor bakåt?
Mvh,
Peter
Logged
Peter

Ralf

 • Ny
 • *
 • Posts: 8
Re: Isak Isaksson Wikström, f. 4.9.1824 Korsholm, d. 4.9.1887 Korsholm ?
« Reply #1 on: november 20, 2008, 08:43:50 pm »

Hej
Här har jag en del av dina anor...


1
Gref (Wikström), Isak Isakson. Brandvakt, postiljon,
sjötullvaktmästare. Född 04.09.1824. Död 07.09.1887. (Far 2, Mor
3)

Gift 19.11.1848 med Holm, Maria Ulrica. Född 07.12.1827. Död
03.07.1885.

                              Barn:
   Wikström, Vilhelm Isakson. Född 12.06.1849. Död 12.12.1849.
   Wikström, Maria Sofia Isaksdr. Född 27.10.1850. Död
     19.02.1873.
   Wikström, Anna Carolina Isaksdr. Född 12.11.1852. Död
     24.11.1852.
   Wikström, Karolina Fredrika Isaksdr. Född 25.11.1853. Död
     17.01.1884.
   Wikström, Ulrika Elisabet Isaksdr. Född 25.02.1856.
   Wikström, Edla Matilda Isaksdr. Född 07.07.1858.
   Wikström, Johanna Vilhelmina Isaksdr. Född 14.11.1860. Död
     21.04.1866.
   Wikström, Ernst Emil Isakson. Född 11.10.1863.
   Wikström, Ida Vilhelmina Isaksdr. Född 09.05.1866. Död
     03.10.1894.

2 f
Gref, Isac Johanson. Född 17.04.1792. Död 18.03.1833. (Barn 1,
Far 4, Mor 5)

Gift 05.01.1816 med efterföljande ana. 13 barn i äktenskapet.

                              Barn:
   Gref, Abram Isakson. Född 19.05.1816. Död 25.02.1875.
   Gref, Maria Kristina Isaksdr. Född 26.12.1817. Död 18.09.1818.
   Gref, Emanuel Isakson. Född 07.04.1819.
   Gref, Anna Sofia Isaksdr. Född 26.08.1820.
   Gref, Eva Stina Isaksdr. Född 16.09.1821. Död 10.10.1821.
   Gref, Johan Isakson. Född 24.12.1822.
   Gref (Wikström), Isak Isakson. Född 04.09.1824. Död
     07.09.1887. (Se 1).
   Gref, Brita Kristina Isakson. Född 21.10.1825. Död 21.09.1906.
   Gref, Axel Isakson. Född 04.02.1827. Död 1828.
   Gref, Jonas Isakson. Född 24.09.1828. Död 07.11.1900.
   Gref, Jacob Isakson. Född 29.11.1829. Död 06.07.1830.
   Gref, Anders Wilhelm Isakson. Född 04.01.1831. Död 10.02.1831.
   Gref, Benjamin Isakson. Född 19.04.1833. Död 1833.

3 m
Örn (Enroth), Maja Greta Zachrisdr. Född 01.10.1795. Död 1891.
(Barn 1, Far 6, Mor 7)

Gift 05.01.1816 med föregående ana. 13 barn i äktenskapet.

4 ff
Bruun, Johan Mårtenson. Född 19.06.1763 i Köklot. Död 29.11.1800
i Jungsund. Tog namnet Gref efter hemmanet. (Barn 2, Far 8, Mor
9)

Gift 14.12.1783 med efterföljande ana.

                              Barn:
   Gref, Johan Erik Johanson. Född 11.01.1785. Död 31.05.1850.
   Gref, Mårten Johanson. Född 22.01.1786.
   Gref, Anna Beata Johansdr. Född 15.11.1787.
   Gref, Emanuel Johanson. Född 05.02.1790 i N.Jungsund. Död
     (Krossad till döds av en sten i grustag på Pansarholmen)
     21.05.1842 i S.Jungsund.
   Gref, Isac Johanson. Född 17.04.1792. Död 18.03.1833. (Se 2).
   Gref, Axel Johanson. Född 14.09.1793 i Jungsund.
   Rönnblad (Gref), Abraham Johanson. Född 18.04.1795. Död
     23.11.1847.
   Gref, Eva Johansdr. Född 22.02.1798. Död ca 1802.

5 fm
Gref, Brita Thomasdr. Född 19.05.1756 i N.Jungsund. Död
27.05.1827 i N.Jungsund. (Barn 2, Far 10, Mor 11)

Gift 1:o 09.01.1774 med Gref, Anders Jonasson. Född 1754 i
Jungsund. Död 17.12.1780.

                              Barn:
   Gref, Jonas Anderson. Född 28.12.1774 i Jungsund. Död
     15.08.1818.

Gift 2:o 14.12.1783 med föregående ana.

6 mf
Enroth, Zachris Jakobson. (Barn 3)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Örn (Enroth), Maja Greta Zachrisdr. Född 01.10.1795. Död 1891.
     (Se 3).

7 mm
, Maria Abramsdr. (Barn 3)

Gift med föregående ana.

8 ff f
Bruun, Mårten Nilsson. Född 15.02.1734 i Köklot. Död 02.04.1795.
(Barn 4, Far 16, Mor 17)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Bruun, Simon Mårtenson. Född 31.07.1757 i Köklot.
   Bruun, Birgitta Mårtensdr. Född 13.08.1758 i Köklot. Död
     01.03.1833.
   Saxberg (Bruun), Mickel Mårtenson. Född 08.07.1759 i Köklot.
     Död 15.09.1819 i Petsmo.
   Bäck (Bruun), Mårten Mårtenson. Född 23.08.1760 i Köklot.
     Drunknade 24.05.1828.
   Bruun, Anna Mårtensdr. Född 25.12.1761 i Köklot.
   Bruun, Johan Mårtenson. Född 19.06.1763 i Köklot. Död
     29.11.1800 i Jungsund. (Se 4).
   Bruun, Simon Mårtenson. Född 29.09.1764 i Köklot. Död
     21.10.1764.
   Bruun, Erik Mårtenson. Född 18.04.1766 i Köklot.
   Bruun, Gabriel Mårtenson. Född 08.04.1767 i Köklot.
   Bruun, Anna Mårtensdr. Född 13.04.1769 i Köklot.
   Bruun, Isak Mårtenson. Född 24.06.1770 i Köklot.
   Bruun, Mattias Mårtenson. Född 10.11.1772 i Köklot. Död
     25.09.1815.
   Bruun, Isac Mårtenson. Född 02.11.1774 i Köklot.
   Bruun, Maria Mårtensdr. Född 16.09.1776 i Köklot. Död 1850.


9 ff m
, Anna Mickelsdr. Född 18.04.1733 i Maxmo. Död 1793. Piga på Puss
från 1750. (Barn 4, Far 18, Mor 19)

Gift med föregående ana.

10 fm f
Gref, Thomas Thomasson. Född 1723 i Jungsund. Död 26.12.1793.
(Barn 5, Far 20, Mor 21)

Gift 12.01.1746 med efterföljande ana.

                              Barn:
   Gref, Brita Thomasdr. Född 19.05.1756 i N.Jungsund. Död
     27.05.1827 i N.Jungsund. (Se 5).

11 fm m
, Beata Mårtensdr. Född 14.06.1720. Död 19.09.1800. (Barn 5, Far
22, Mor 23)

Gift 12.01.1746 med föregående ana.

16 ff ff
Bruun, Nils Pehrson. Född 03.02.1692 i Galtström.
(Annan uppgift född maj 1683 i Galtström.) Död i en
ålder av 94år 11mån 12.04.1778 i Köklot. Han antogs som skärvakt
på Köklot vid hösttinget i Vörå den 15 oktober 1722. Kontraktet
med vöråborna uppvisades vid tinget på Klemetsö i Korsholm den 9
september 1723, då "åtskilliga vöråbor intygar". Hösttinget 1722
framlägger Nils Pehrsson från Lootlax en skrift som åtskillige av
denna socken utgifvit lydande: at de warit wahne at hafwa en
torpare på Kökloot skiär, som icke allenast achtar deras skog och
fiskwatn dersammastädes, uthan och upsätter ock wårdar deras
siöremmare wid skiäret, och emedan de nu ingen hafwa at i
bemählte måhl (pålit), Ty antaga de Nils Pehrsson at wahta
skiäret och årligen upsättia samt wårda remmare, hwaremot de
bestå honom sådana willkor och friheter som dess företrädare haft
samt nödig skog till huus reparation och brönnwed, men intet
lämnas honom tilstånd at nyttia skogen till swediland eller
tjärbruk, öfwer hwilket alt Nils Pehrsson om Rättens
stadsfästelse anhåller, så emedan det nogsamt är bekant at på
anförda ort behöfwes den som til de siöfarandes tiänst med
remmare tidigt utmärker siögrunden och hafwer der öfwer noga
upsikt samt tilsehr at skiäret icke af dem som der ingen
äganderät hafwa på något sät ofredas; Alltså hafwer Nils Pehrsson
sådant at iachtaga emot de förmåner honom tilsagde äro.(J.A.
Bengs samling).
  Skriven med sin syster på Köklot i Maxmo församling åren
1737-56. Familjen var från 1737 skriven på Euras i Maxmo by.
(Barn 8)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Bruun, Petrus Nilson. Född ...08.1721. Död 05.06.1744.
   Bruun, Lars Nilson. Född 23.02.1723 i Lotlax.
   Bruun, Karin Nilsdr. Född 1725 i Köklot.
   Bruun, Maria Nilsdr. Född 02.09.1729 i Köklot.
   Bruun, Mårten Nilson. Född 1732 i Köklot. Död 18.03.1733 i
     Köklot.
   Bruun, Mårten Nilsson. Född 15.02.1734 i Köklot. Död
     02.04.1795. (Se 8).

17 ff fm
Eurs, Britha (Lisa) Simonsdr. Född 09.04.1695 i Miemois.
(Maj 1693 också nämnd som födelsedatum)
Död 03.05.1752. (Barn 8)

Gift med föregående ana.

18 ff mf
, Mickel Erikson. (Barn 9)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   , Anna Mickelsdr. Född 18.04.1733 i Maxmo. Död 1793. (Se 9).

19 ff mm
, Anna Andersdr. Född ...11.1704. (Barn 9)

Gift med föregående ana.

20 fm ff
, Thomas Jacobson. Född 09.06.1697. (Barn 10)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Gref, Thomas Thomasson. Född 1723 i Jungsund. Död 26.12.1793.
     (Se 10).

21 fm fm
, Margareta Sigfridsdr. Född 28.07.1689. (Barn 10)

Gift med föregående ana.

22 fm mf
, Mårten Mattson. Född 09.11.1697 i Västerhankmo. (Barn 11)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   , Beata Mårtensdr. Född 14.06.1720. Död 19.09.1800. (Se 11).

23 fm mm
, Maria Pehrsdr. Född 10.04.1696 i Koskö. (Barn 11)

Gift med föregående ana.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


1
Holm, Maria Ulrica. Född 07.12.1827. Död 03.07.1885. (Far 2, Mor
3)

Gift 19.11.1848 med Gref (Wikström), Isak Isakson. Brandvakt,
postiljon, sjötullvaktmästare. Född 04.09.1824. Död 07.09.1887.

                              Barn:
   Wikström, Vilhelm Isakson. Född 12.06.1849. Död 12.12.1849.
   Wikström, Maria Sofia Isaksdr. Född 27.10.1850. Död
     19.02.1873.
   Wikström, Anna Carolina Isaksdr. Född 12.11.1852. Död
     24.11.1852.
   Wikström, Karolina Fredrika Isaksdr. Född 25.11.1853. Död
     17.01.1884.
   Wikström, Ulrika Elisabet Isaksdr. Född 25.02.1856.
   Wikström, Edla Matilda Isaksdr. Född 07.07.1858.
   Wikström, Johanna Vilhelmina Isaksdr. Född 14.11.1860. Död
     21.04.1866.
   Wikström, Ernst Emil Isakson. Född 11.10.1863.
   Wikström, Ida Vilhelmina Isaksdr. Född 09.05.1866. Död
     03.10.1894.

2 f
Holm, Axel Anderson. Född 09.04.1800 i Karperö. till Kvevlax
23.11.1822. (Barn 1, Far 4, Mor 5)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Holm, Maria Ulrica. Född 07.12.1827. Död 03.07.1885. (Se 1).

3 m
Nygård, Maria Abramsdr. Född 02.09.1804 i Koskö. (Barn 1, Far 6,
Mor 7)

Gift med föregående ana.

4 ff
Forsberg (Ångerman), Anders Anderson. Född 1757 i Nätra,
Ångermanland. Soldat, Skärvakt. Död 31.12.1800 i Köklot. (Barn 2)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Holm, Johan Andersson. Född 26.06.1783 i Karperö. Död
     14.04.1841.
   Holm, Maria Kristina Andersdr. Född 11.04.1786 i Karperö. Död
     07.01.1825 i Karperö.
   Holm, Johan Anderson. Född 20.06.1787 i Karperö.
   Holm, Anders Anderson. Född 30.09.1789 i Karperö.
   Holm, Kristina Andersdr. Född 27.09.1790 i Karperö. Död
     13.01.1833 i Karperö.
   Holm, Anna Andersdr. Född 01.09.1793 i Karperö. Död som
     spädbarn.
   Holm, Beata Andersdr. Född 16.09.1797 i Karperö.
   Holm, Axel Anderson. Född 09.04.1800 i Karperö. (Se 2).

5 fm
Holm, Christina Ersdr. Född 17.02.1765 i Karperö. Död 20.07.1843
i Köklot. (Barn 2, Far 10, Mor 11)

6 mf
Nygård, Abram Anderson. Bonde på Nygård hemman i Koskö. Född
06.08.1773 i Koskö. Död 04.03.1844 i Koskö. (Barn 3, Far 12, Mor
13)

Gift 04.12.1803 med efterföljande ana.

                              Barn:
   Nygård, Maria Abramsdr. Född 02.09.1804 i Koskö. (Se 3).
   Nygård, Ulrika Abramsdr. Född 21.08.1805 i Koskö.
   Nygård, Anna Abramsdr. Född 19.07.1806 i Koskö.
   Nygård, Christina Abramsdr. Född 13.05.1810 i Koskö. Död
     29.05.1810 i Koskö.
   Nygård, Johanna Abramsdr. Född 24.06.1812 i Koskö. Död
     04.02.1813 i Koskö.
   Nygård, Hedvig Abramsdr. Född 02.06.1813 i Koskö. Död
     26.07.1813 i Koskö.
   Nygård, Johanna Abramsdr. Född 17.07.1814 i Koskö. Död
     12.08.1814 i Koskö.
   Nygård, Jacob Abramson. Född tvilling 06.10.1815 i Koskö. Död
     21.10.1815 i Koskö.
   Nygård, Johannes Abramson. Född tvilling 06.10.1815 i Koskö.
     Död 28.01.1816 i Koskö.
   Nygård, Beata Elisabeth Abramsdr. Född 10.02.1817 i Koskö.
   Nygård, Abram Abramson. Född 15.04.1818 i Koskö. Död
     13.06.1818 i Koskö.
   Nygård, Carl Johan Abramson. Född 30.06.1819 i Koskö. Död
     20.09.1819 i Koskö.

7 mm
Beijar, Anna Maria Gabrielsdr. Född 06.01.1783 i Karperö. Död
20.09.1833 i Koskö. (Barn 3, Far 14, Mor 15)

Gift 04.12.1803 med föregående ana.

10 fm f
Holm, Eric Anderson. Född 24.02.1720 i Karperö. Död 06.03.1790 i
Karperö. (Barn 5, Far 20, Mor 21)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Holm, Anders Erson. Född 25.04.1744 i Karperö.
   Holm, Christina Ersdr. Född 17.02.1765 i Karperö. Död
     20.07.1843 i Köklot. (Se 5).
   Holm, Beata Eriksdr. Född 1767 i Karperö. Död 06.04.1800 i
     Karperö.
   Holm, Maria Eriksdr. Född 14.09.1769. Död 01.03.1817.

11 fm m
, Maria Thomasdr. Född beräknat 1726. Död 08.01.1801 i Karperö.
(Barn 5)

Gift med föregående ana.

12 mf f
Back, Anders Johanson. Född 10.09.1731 i Västerhankmo. Död
16.03.1796 i Koskö. Landbonde på Back hemman i Västerhankmo 1755.
Bonde genom köp av Nygård hemman i Koskö 1766 och 1768. Nämndeman
1780.
  (Barn 6, Far 24, Mor 25)

Gift 13.12.1752 med efterföljande ana.

                              Barn:
   Nygård, Anna Andersdr. Född 13.05.1760 i Västerhankmo.
   Nygård, Greta Andersdr. Född 19.08.1761 i Västerhankmo.
   Nygård, Simon Anderson. Född 04.01.1763 i Västerhankmo. Död
     04.03.1838 i Kvevlax.
   Nygård, Maria Andersdr. Född 13.05.1769 i Koskö. Död
     10.11.1842 i Koskö.
   Nygård, Zachris Anderson. Född 21.07.1770 i Koskö. Död
     14.08.1883 i Koskö.
   Nygård, Abram Anderson. Född 06.08.1773 i Koskö. Död
     04.03.1844 i Koskö. (Se 6).
   Nygård, Johan Anderson. Född i Koskö. Död 1773 i Koskö.

13 mf m
Ström, Anna Gabrielsdr. Född 20.11.1731 i Österhankmo. Död
06.05.1814 i Koskö. (Barn 6, Far 26, Mor 27)

Gift 13.12.1752 med föregående ana.

14 mm f
, Gabriel Jonason. Smed. Född 15.12.1749 i Bygdeå. Död 19.06.1822
i Karperö. Måg. (Barn 7)

Gift 1:o med efterföljande ana.

                              Barn:
   Beijar, Anna Maria Gabrielsdr. Född 06.01.1783 i Karperö. Död
     20.09.1833 i Koskö. (Se 7).
   Beijar, Eva Lotta Gabrielsdr. Född 11.02.1786 i Karperö.
   Beijar, Hedvig Gabrielsdr. Född 15.10.1791 i Karperö.
   Beijar, Magdalena Gabrielsdr. Född 23.10.1793 i Karperö. Död
     06.10.1831 i Koskö.
   Beijar, Johan Gabrielson. Född 05.12.1795 i Karperö.
   Beijar, Carl Gustaf Gabrielson. Född tvilling 09.11.1801 i
     Karperö.
   Beijar, Jonas Gabrielson. Född tvilling 09.11.1801 i Karperö.

Gift 2:o 22.07.1804 med , Anna Mattsdr. Född 20.10.1765. Död
10.02.1837 i Karperö.

15 mm m
Beijar, Magdalena Mårtensdr. Född 21.08.1760. Död 09.11.1801 i
Karperö. (Barn 7, Far 30, Mor 31)

Gift med föregående ana.

20 fm ff
, Anders Gabrielson. (Barn 10)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Holm, Eric Anderson. Född 24.02.1720 i Karperö. Död 06.03.1790
     i Karperö. (Se 10).

21 fm fm
, Margareta Mattsdr. (Barn 10)

Gift med föregående ana.

24 mf ff
Back, Johan Mattson. Landbonde på Back hemman i Västerhankmo.
Född 1699 i Västerhankmo. Död 24.06.1774 i Västerhankmo. (Barn
12)

Gift 10.12.1721 med efterföljande ana.

                              Barn:
   Back, Abram Johanson. Född 26.04.1722 i Västerhankmo. Död
     31.07.1732 i Västerhankmo.
   Back, Anna Johansdr. Född 03.07.1723 i Västerhankmo. Död
     08.10.1785 i Vassor.
   Back, Isak Johanson. Född 15.03.1725 i Västerhankmo.
   Back, Beata Johansdr. Född 18.03.1726 i Västerhankmo.
   Back, Brita Johansdr. Född 09.09.1727 i Västerhankmo. Död före
     1738.
   Back, Jakob Johanson. Född 28.02.1729 i Västerhankmo.
   Back, Matts Johanson. Född 11.09.1730 i Västerhankmo. Död
     20.03.1731 i Västerhankmo.
   Back, Anders Johanson. Född 10.09.1731 i Västerhankmo. Död
     16.03.1796 i Koskö. (Se 12).
   Back, Maria Johansdr. Född 04.12.1732 i Västerhankmo.
   Back, Zacharias Johanson. Född 05.03.1735 i Västerhankmo.
   Back, Simon Johanson. Född 29.10.1736 i Västerhankmo.
   Back, Brita Johansdr. Född 13.09.1738 i Västerhankmo. Död
     12.07.1743 i Västerhankmo.
   Back, Margareta Johansdr. Född 25.11.1740 i Västerhankmo. Död
     12.03.1743 i Västerhankmo.
   Back, Magdalena Johansdr. Född 12.09.1742 i Västerhankmo.

25 mf fm
, Beata Andersdr. Född 1688. Död 10.10.1783 i Västerhankmo.
Enligt vigsellängden var Beata från Kvevlax. (Barn 12)

Gift 10.12.1721 med föregående ana.

26 mf mf
Ström, Gabriel Johanson. Född 1692. Död 03.01.1738 i Österhankmo.
(Barn 13)

Gift med efterföljande ana.

                              Barn:
   Ström, Gabriel Gabrielson. Född 19.11.1722 i Österhankmo. Död
     1763 i Österhankmo.
   Ström, Jacob Gabrielson. Född 09.07.1724 i Österhankmo.
   Ström, Petrus Gabrielson. Född 28.06.1725 i Österhankmo.
   Ström, Matts Gabrielson. Född 18.08.1726 i Österhankmo.
   Ström, Margeta Gabrielsdr. Född 21.10.1727 i Österhankmo.
   Ström, Anna Gabrielsdr. Född 27.02.1729 i Österhankmo.
   Ström, Isack Gabrielson. Född 17.06.1730 i Österhankmo.
   Ström, Anna Gabrielsdr. Född 20.11.1731 i Österhankmo. Död
     06.05.1814 i Koskö. (Se 13).
   Ström, Maria Gabrielsdr. Född 09.03.1733 i Österhankmo.
   Ström, Erik Gabrielson. Född 09.02.1736 i Österhankmo. Död
     1799 i Ö-hankmo.
   Ström, Lisa Gabrielsdr. Född 12.02.1738 i Österhankmo.

27 mf mm
Ström, Brita Johansdr. Född 1693. Död 23.10.1783 i Österhankmo.
(Barn 13)

Gift med föregående ana.

30 mm mf
Beijar, Mårten Johanson. Död i en ålder av 82år 1m 2v 2d den
23.12.1808 i Karperö. (Barn 15)

                              Barn:
   Beijar, Magdalena Mårtensdr. Född 21.08.1760. Död 09.11.1801 i
     Karperö. (Se 15).
   Beijar, Beata Mårtensdr. Född 26.08.1761 i Karperö.
   Beijar, Anna Mårtensdr. Född 14.08.1768 i Karperö.
   Beijar, Maria Mårtensdr. Född 28.03.1772 i Karperö.

31 mm mm
, Anna Ericsdr. Död i en ålder av 56 år den 03.02.1790 i Karperö.
(Barn 15)

Gift med föregående ana.
Logged

Ralf

 • Ny
 • *
 • Posts: 8
Re: Isak Isaksson Wikström, f. 4.9.1824 Korsholm, d. 4.9.1887 Korsholm ?
« Reply #2 on: november 24, 2008, 08:54:38 pm »

Ändring av ovanstående.
Thomas Thomason Grev och hans hustru Beata Mårtensdr:s anor grundar sig på felaktiga grunder och bör glömmas.
Beklagar felaktighetena.
Ralf
Logged

Paul Ström

 • Ny
 • *
 • Posts: 10
Re: Isak Isaksson Wikström, f. 4.9.1824 Korsholm, d. 4.9.1887 Korsholm ?
« Reply #3 on: november 25, 2008, 11:24:16 pm »

Hej!
Som Ralf mycket riktigt meddelar i sitt inlägg 24.11.08 är uppgifterna om såväl Thomas Thomassons och Beata Mårtensdotters på Gref i N.Jungsund oriktiga.
Beata Mårtensdotter är född 4.8.1719 på Stål i N.Jungsund och dog 19.09 1800 på Gref i samma by.
Beatas föräldrar var Mårten Sigfredsson Berg, senare Stål, f.1683 i Iskmo,d.27.2.1747 i N.Jungsund, bonde på Stål till 1738.Han gifte sig någongång under åren 1713-1717 (Stora ofredens tid då uppgifter saknas) med Margareta Sigfridsdotter, som var änka på Stål, efter Gustaf Esaiasson vars far  Esaias Stålhande el. Stålkask hade kommit utifrån till Jungsund som dräng,måg, och sedan bonde på Stål 1691-1701.
Margaretas bakgrund har t.v. inte med säkerhet kunnat fastställas.
Mårtens bakgrund kan däremot härledas till hans fff Eric Jönsson som var bonde i Iskmo ca 1620 till 1632.
Thomas Thomassons bakgrund är däremot inte klarlagd trots långvariga försök. På basis av ålder som anges då han dör 26.12.1793, skulle han vara född omkring 1723, men tidpunkt uträknad på ovannämnd grund, är som bekant, sällan att lita på.
Thomas och Beata var bönder på Gref, granngård till Stål, 1747-1799. Något släktband till tidigare bönder på gården har inte kunnat spåras.
Finns det någon som har tillförlitliga uppgifter om denne Thomas Thomasson???
I såfall är jag evigt tacksam!
Mvh
Paul Ström
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Isak Isaksson Wikström, f. 4.9.1824 Korsholm, d. 4.9.1887 Korsholm ?
« Reply #4 on: januari 30, 2010, 01:11:02 pm »

Nr 14 ovan, Gabriel Jonsson i Karperö var son till Jon Gabrielsson (1721-1796) och Malin Olofsdotter (1725-1795) i Rickleå och Bygdeå. Jon Gabrielsson köpte hemmnet av den Carl Larsson som finns omnämnd under diskussionen om Mårten Mårtensson Nordberg.

Rune
Logged