Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Lisa Henriksdotter från Maxmo  (Read 17883 times)

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #15 on: mars 29, 2011, 09:51:20 am »

Tack för de här fina uppgifterna!

Göran
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #16 on: april 08, 2011, 05:19:52 pm »

Enligt förteckning över "utstått kyrkoplikt" hade pig Maria Andersdotter Pet gjort det 20 maj 1792. S 42 i Konfirmationslängder 1755-72,en volym som innehåller uppgifter såväl före som efter de årtalen och mycket annat än konfirmation, t ex inventarium, protokoll, kyrkoplikt och in o utflyttade.
Någon mansperson nämns inte, men att hon kallas Pet är ju alltid något.
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Lisa Henriksdotter ifrån Maxmo och hennes anor
« Reply #17 on: april 26, 2013, 11:24:09 am »

Hej!

För ett par år sedan diskuterades Lisa "Henrik"sdotters anor. Låt oss fortsätta!

Föräldrarna bör vara murmästaren (sedan landbonden) Anders Holm och Margareta Eriksdotter. De finns först i Kimo, 1781 på Eurs i Karfvat, sedan Ulfves och Peet. Maria finns upptagen till c 1783. Sonen Jacob gifter sig till Kafvus i Karfsor och föräldrarna flyttar dit c 1792. Maria finns noterad som piga 1790.
Hon flyttar in till Oravais fr Vörå 29 mar 1791. Anders Holm och hustrun flyttar in från Pedersöre 1762.

Vi kan starta vid Vörå KMB 1776-80 och Ulvis i Karvat. Där hittar vi bl.a. landbonden Erik, hustru Maria, mågen Anders f. 1738 och dennes hustru Margeta f. 9.5.1744 samt Anders och Margetas barnaskara. Det är alltså fråga om det i citatet nämnda paret Anders Holm och hustru Margeta, men vi får samtidigt reda på att Margetas föräldrar heter Erik och Maria. Kommunionboken anger också att moder Maria har avlidit under perioden i fråga. En kontroll i längden över döda och begravda ger oss beskedet att det är fråga om hustru Maria Andersdotter som avlidit den 1.6.1777 och att hennes make är landbonden Erik Eriksson.

Vi vet alltså nu att Margeta Eriksdotters föräldrar heter Erik Eriksson och Maria Andersdotter. Paret i fråga påträffas 1762-69 vid Staffas i Kimo, 1770 vid Eurs i Karvat, 1771-73 ånyo vid Staffas samt ifrån 1773 vid Ulvis i Karvat. Fadern Erik är anteckad därstädes ännu år 1779 men har därefter flyttat bort. Vart är tillsvidare okänt.

Vi vet ju från tidigare att paret Anders Holm och Margareta flyttat in år 1762 till Oravais ifrån Pedersöre. Jag håller det för troligt att även fader Erik och moder Maria flyttade in på samma gång även om detta inte verkar att finnas dokumenterat någonstans.

Jag återkommer till Erik Eriksson och Maria Andersdotter i Pedersöre!


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter ifrån Maxmo och hennes anor
« Reply #18 on: november 03, 2013, 08:17:15 am »


Jag återkommer till Erik Eriksson och Maria Andersdotter i Pedersöre!


Jag återkommer till denna diskussion.

Det gäller således att i Pedersöre hitta ett äkta par Erik Eriksson och Maria Andersdotter med de barn som anges i de tidigare nämnda kommunionboksavsnitten. Vid sökning i HisKi finner vi mycket riktigt ett sådant par:

Pedersöre - döpta

    Åren - 1762
    Faderns förnamn: ERIK => Erik, Eriksson
    Faderns patronymikon: ERIK => Eriks, ....
    Moderns förnamn: MARIA => Maria, MariaSofia
    Moderns patronymikon: ANDERS => Anders, .....

Född                     Döpt    By            Gård            Far                     Mor                    Barn
*11.2.1744           1744    Caternö    Klubb    Erich Ersson      Maria Andersdr.      Margeta
*10.6.1745           1745    Caternö    Gåta      Erich Ersson      Maria Andersdr.      Anders
*29.4.1750    29.4.1750    Caternö Östensiö         Erich Erichss.      Maria Andersdr.      Maria
*4.7.1751             6.7.1751    Östensiö    Klubb    Erik Ehrson      Maria Andreae      Petter
*14.8.1752    15.8.1752    Östensiö    Klubb    Erik Erici              Maria Andreae      Anna
*2.8.1754            10.8.1754    Katernö    Klubb    Tårpare Erik Erici  Maria Andreae      Isaac
*4.6.1756              6.6.1756    Kyrkjoby    Pirilö           Eric Ersson      Maria Andersdr.      Matts

7 händelser hittades.

Längden över vigslar i Pederöre församling är tyvärr inte fullständig, varför vi inte kan finna datumet för vigseln för Erik Eriksson och Margeta Andersdotter.


Göran

Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #19 on: november 06, 2013, 07:53:24 am »

Hej igen!

En kontroll av kommunionboken för Pedersöre ger som resultat, att Erik Eriksson och hans hustru Maria Andersdotter nämns första gången år 1741. Erik är då bolagsman vid Klubb hemman i Östensö. Erik och Maria jämte barn är bosatta på Klubb fram till 1756, varefter de återfinns vid Pirilö hemman i Kyrkobyn fram till cirka 1760. Därefter försvinner paret ifrån Pedersöre. Vi vet ju ifrån tidigare, att familjen vid denna tidpunkt flyttar till Staffas i Kimo.

Jag har tidigare sökt närmast i Pedersöre efter ett vigseldatum för paret Erik Eriksson och Maria Andersdotter, men utan resultat. Vid en utvidgad sökning som omfattar åren 1730 - 1741 och hela landskapet Österbotten - landskap 15 vid HisKi! - hittas endast ett par som bär dessa namn. Det är fråga om Erik Eriksson i Rökiö som den 11 juni 1739 i Vörå vigs vid pigan Maria Andersdotter i Tuckor.

Paret Erik Eriksson och Maria Andersdotter var uppenbarligen Vöråbor. En (del)förklaring till varför de sökte sig tillbaka till Vöråtrakten efter 20 år i Pedersöre!

Göran
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 247
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #20 on: november 06, 2013, 08:11:52 pm »

Hej,
kan försöka komplettera litet.

som du noterat vigdes en Erik Eriksson från Rökiö 11jun1739 med pigan Maria Andersdotter från Tuckor.

Nu är det lyckligtvis så att det vid Vörå-tinget i nov 1766 framgår att bonden Erik Staffans i Kimo är son till bonden Erik Larsson Brahms i Rökiö (~1682-1766) och då är den troliga modern en Maria Isaksdotter [möjligen från Kamis i Koskeby].

Vid maj-tinget 1766 får vi även reda på varifrån hustrun Maria Andersdotter kom. Då är nämligen Erik Eriksson Staffans inkopplad vid försäljning av "sina pupillers arvsandelar" av Kocks hemman i Tuckor. Det är frågan om hustrun Maria Andersdotters brorsbarns arvsandelar i Kock. Maria är alltså INTE från Kock, hennes bror var måg på Kock. Maria Andersdotter o brodern Matts Andersson var barn till Anders Larsson och dennes hustru Karin Mattsdotter. Anders Larsson var född på Jåfs hemman i Lålax men kom omkr år 1698 som bonde till Konstis hemman i Bergby. En hel del barn i familjen togs av "ryssen" evtl även Anders, men tydligen överlevde Matts o Karin ofärdsåren.

Intressant nog föddes förövrigt i Lålax 11dec1746 en son Erik till ett par Erik Eriksson o Maria Andersdotter med bla faddern "Maria Larsdotter". Oklart dock om det är samma familj som ovannämnda.

Ang Staffans så såldes hemmanet år 1768 av Erik Eriksson d.ä.:s son Erik Eriksson d.y [hmmm...samma namn alltså], denna Erik var gift med dottern på Staffans Anna Jöransdotter. Familjen dock kvar på hemmanet. Den Erik som var gift med Anna Jöransdotter har en hel del olika varianter på födelsetid enl Oravais KB.

Uppgifterna från tingsnotiserna är avskrifter som K.V.Åkerblom gjort i början av förra seklet.

I övrigt har jag nog inget att tillägga annat än att dina resonemang i frågan verkar vettiga.

Med vänlig hälsning
Fredrik Eriksson, Vörå
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #21 on: november 09, 2013, 08:33:49 am »

Hej Fredrik!

Tack ska du ha för din komplettering! Den var nog allt annat än liten....

Den här Erik Eriksson född år 1746 i Lålax verkar inte att passa in i den familj som vi här behandlar. Erik Eriksson d.y. gifter sig år 1761 med sin Anna Jöransdotter, och det betyder ju att han skulle ha varit endast 15 år gammal - om han var identisk med den Erik som föddes i Lålax. Något sådant var väl i alla fall inte möjligt?!

Var och när Erik Erikssons och Maria Andersdotters son Erik föddes är således tills vidare okänt.


Hälsningar
Göran
Logged