Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Lisa Henriksdotter från Maxmo  (Read 17885 times)

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Lisa Henriksdotter från Maxmo
« on: november 25, 2009, 10:55:54 am »

Den 27 april 1815 vigdes i Maxmo bondesonen Johan Andersson Finne från Östermaxmo vid Lisa Henriksdotter. Ingenting angavs vid detta tillfälle om brudens hemort eller var hon var bosatt, ej heller om hon var bondedotter eller piga. Paret Johan och Lisa fick inalles 8 barn innan Lisa avled 10 december 1828 i rötfeber, endast 36 år gammal.

I Maxmo kommunionbok för åren 1814 - 1820 anges hustrun Lisa Henriksdotter vara född 1792 i Oravais. Problemet är, att ingen sådan Lisa Henriksdotter, född 1792 i Oravais, kan hittas (åtminstone inte med hjälp av HisKi). Kan det i själva verket vara frågan om soldatdottern Lisa Henriksdotter Stormhatt, född 17 januari 1794 i Storkyro och inflyttad därifrån till Maxmo 1796/7 med sina föräldrar rotesoldaten Henrik Andersson Stormhatt och Maria Johansdotter?

Finns det någon som kan informera om Lisa Henriksdotters föräldrar och hemort?

Undrar Göran Kuhlberg
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #1 on: november 30, 2009, 06:02:43 pm »

Hej.
Maxmo kyrkböcker på 1820-talet ger inget svar på när och var hon är född bara årtalet född 1792.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #2 on: december 01, 2009, 12:13:55 pm »

Den möjlighet som kan ge svar på frågan är om det skulle finnas bouppteckningar på Landsarkivet i Vasa för någondera av parterna.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #3 on: december 01, 2009, 01:05:16 pm »

Hej igen!

Det stämmer. Inga upplysningar ges om bondehustrun Lisa Henriksdotter förutom att hon är född 1792 i Oravais.

Jag har i Maxmo kommunionböcker sökt följa Lisa Henriksdotter Stormhatt. I KMB för 1808-1814 hittas hon tillsammans med sina föräldrar Henrik Andersson Stormhatt och Maria Johansdotter vid avsnittet om soldater i Kerklax. Hon är antecknad för nattvardsgång 1811, 1812 och två gånger under 1813. År 1813 anteckans hon sedan som utflyttad (beteckningen i KMB är "ifrån").

I KMB 1814-1820 hittas Lisa Henriksdotter som piga vid Esars. Hon är inflyttad ("till") år 1815 och antecknad för nattvardsgång 4.2. och 1.12. under året 1816. Därefter upphör anteckningarna om henne så vitt jag kan se.

Därefter granskar vi uppgifterna om Finne i KMB för 1814 - 1820. Pag. 128 förtäljer oss: 
Johan Andersson Finne född 3.2.1796; Hustru Lisa Henriksdotter född 1792 i Oravais; Son Anders född 16.6.1815 och död 3.1.1818; Dotter Greta Lisa född 7.5.1816 och död 10.11.1816; Dotter Maria Beata född 25.7.1817; Dotter Greta Lisa född 9.7.1819.

Hustrun Lisa är antecknad för nattvardsgång 4.8.1816, 30.3.1817, 24.5.1818 osv. Nu frågar jag mig själv: Är det möjligt att soldatdottern Lisa Henriksdotter Stormhatt född 1.12.1794 är identisk med bondehustrun Lisa Henriksdotter, som anges vara född 1792 i Oravais? Som jag ser det finns det inga fakta som utesluter detta, men jag har inte heller några fakta som direkt styrker min tankegång, varför jag ännu inte kan vara säker på saken. Det krävs ytterligare studier.

Kommunionboken för Oravais kunde kanske berätta någonting om Lisa Henriksdotter. Jag har inte tillgång till den just nu, men kanske någon läsare kunde hjälpa oss...

Funderar Göran
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #4 on: december 19, 2009, 03:41:41 pm »

Så där Göran, nu har jag sökt Lisa Henriksdotter. Jag har läst genom inflyttade till Maxmo för åren 1792, dvs året då hon skall vara född, fram till 1815, då hon gifter sig men Johan Finne. Den enda Lisa Henriksdotter jag kunde hitta var soldat Henrik Stormhatts dotter Lisa f 1794 i Storkyro. Familjen Stormhatt kom officiellt till Kerklax  6.2.1797. I verkligheten kom de tidiagre, eftersom de besökte nattvarden i Maxmo redan 25.5. och 1.10.1796.
Härmed kan du väl åtminstone utesluta att Lisa skulle vara född i Oravais, eftersom hon inte flyttar in? Att läsa genom Oravais komm.böcker är kanske följande steg. Någon gång..
Torbjörn
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #5 on: december 22, 2009, 08:45:21 am »

Hej igen!

Då kan vi tydligen samfällt konstatera, att vi tills vidare inte hittat några fakta, som skulle utesluta att det är fråga om en och samma Lisa Henriksdotter. Om detta skulle kullkastas av Oravais KMB får vi ta ny fart!

Varma julhälsningar till Dig och till alla läsare!

Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #6 on: februari 02, 2010, 02:24:32 pm »

Hej än en gång!

Maxmo KMB för perioden 1814 - 1820 berättar oss följande: Lisa Henriksdotter Stormhatt, född 1.12.1794, tjänade som piga vid Lassus, Borgmästar och Esars i Maxmo innan hon den 7 juli 1817 vigdes vid bondesonen Abraham Abrahamsson Borgmästar. Vid vigseln kallas hon 'pigan Lisa Henriksdotter Esars'. Paret fick sitt första barn redan den 14 oktober samma år.

Det är alltså uteslutet, att hon kan vara den Lisa Henriksdotter, som 27 april 1815 vigdes vid bondesonen Johan Andersson Finne. Henne får vi allt söka på annat håll! Detta hade jag kunnat konstatera redan tidigare, om jag bara läst kommunionboken tillräckligt koncentrerat...

Hälsar Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #7 on: mars 10, 2010, 11:39:35 am »

Hej igen!

Lisa Henriksdotter har visat sig vara svår att identifiera! Jag har nu läst både Oravais kommunionbok och längden över personer utflyttade från Oravais,men har inte kunnat hitta någon lämplig kandidat. Det är nästan så att man börja betvivla korrektheten hos den notation som anger henne vara kommen ifrån Oravais...


Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #8 on: februari 06, 2011, 07:12:33 pm »

Hej igen!


Lisa Henriksdotter har visat sig vara svår att identifiera! Jag har nu läst både Oravais kommunionbok och längden över personer utflyttade från Oravais,men har inte kunnat hitta någon lämplig kandidat. Det är nästan så att man börja betvivla korrektheten hos den notation som anger henne vara kommen ifrån Oravais...


Jag citerar mig själv och fortsätter mitt resonemang om Lisa Henriksdotter.

Eftersom mitt sökande efter en Lisa Henriksdotter inte har lett till något resultat har jag ändrat mitt sätt att angripa problemet och frågat mig så här: "Vilka är de personer med förnamnet Lisa som under tidsintervallet 1808 - 1815 flyttat från Oravais till Maxmo?" Längden över inflyttade personer ger oss svar på den frågan:

1) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5406504 - nummer 11/1812 och 2) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5406507 - nummer 8/1814.

Det är alltså två händelser som vi har hittat men som synes fråga om en och samma person - pigan Lisa Mariasdotter född år 1792 i Oravais. Bägge gångerna har hon kommit från Vörå och vi hittar också det datum då hon tillfälligtvis har flyttat tillbaka till Vörå: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5406505 - utflyttade nummer 11/1813.

Vi hittar även korresponderande flyttningsbetyg: 1) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8085308 och 2) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8085368. Lägg märke till att Lisa i det senare betyget anges vara bosatt hos Johan Finne i Maxmo. I det tidigare betyget anges hon vara bosatt på Eurs i Maxmo men i kommunionboken för åren 1808 - 1813 hittar vi henne hos Matts Skarper i Kerklax http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5404914.

Efter mellanspelet i Vörå hittar vi Lisa först här http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5405025 och sedan här http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5405026. Förbluffande nog kallas hon nu och i fortsättningen för Lisa Henriksdotter. Varifrån patronymen 'Henrik' har kommit kan vi bara gissa oss till. Felskrivning rätt och slätt? Ett slags transfer förorsakat av att flyttningsbetygen är underskrivna av prästmannen Henrik Wegelius? Ho vet. Jag är dock av den åsikten att Lisa Mariasdotter och Lisa Henriksdotter är en och samma person. Jag grundar min åsikt på följande:

1. Det är fråga om en Lisa född 1792 i Oravais.
2. Både Lisa Mariasdotter och Lisa Henriksdotter anges vara oäkta.
3. Lisa Mariasdotter anges vara bosatt hos Johan Finne i Maxmo - Lisa Henriksdotter vigs vid Johan Finne den 27 april 1814.
4. Ingen annan Lisa i passande ålder har flyttat från Oravais till Maxmo under åren 1808 - 1815.
5. Ingen Lisa Mariasdotter har flyttat tillbaka till Oravais under åren närmast efter 1814/5.
6. Ingen Lisa Mariasdotter hittas i Maxmo kommunionbok för åren 1814 - 1820.
7. Ingen Lisa Mariasdotter har begravats i Maxmo under åren 1814/5.

Till dess att någon bevisar motsatsen håller jag det alltså för ett faktum att Johan Andersson Finne vigdes vid Lisa Mariasdotter född 1792 i Oravais.

Med HisKi som verktyg söker vi så efter en Lisa född utom äktenskap av en moder Maria år 1792 i Oravais. Vi får som enda träff:

*17.4.1792    18.4.1792    Kimo              Maria Anders:dr      Lisa (oä.)  Således: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8403421.

Att finna föräldrarna för Maria Andersdotter blir nästa utmaning!

Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #9 on: februari 22, 2011, 02:58:22 pm »

Jag fortsätter mitt resonemang om Lisa Mariasdotter och hennes moder Maria Andersdotter!

Lisa flyttade som vi tidigare sett från Vörå till Maxmo år 1812. Vi hittar sålunda hennes flyttningsbetyg i längden över personer utflyttade från Vörå: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8393478. Som synes anges att hon varit inskriven på pag. 365 i Vörå KMB under perioden i fråga (1810 - 1818). Mycket riktigt hittas hon där: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9705390 och vi ser med belåtenhet att anteckningarna om flyttningarna till och från Maxmo överensstämmer med det tidigare anförda.

Vi märker också att det är möjligt att Lisa och moder Maria har varit skrivna vid Kafvus redan under föregående period. En kontroll bekräftar att så varit fallet: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9704861. Det är alltså från och med 1803/4 som de har vistats vid Kafvus, frågan om de flyttat dit direkt ifrån Oravais eller om de först vistats någon annanstans förblir obesvarad eftersom de vid Digiarkivet publicerade flyttningslängderna för såväl Vörå som Oravais börjar först från år 1805. Kanske någon av läsarna vet mera?

Moder Maria vistas vid Kafvus fram till år 1819 innan hon föjer efter sin dotter till Maxmo: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5405026 och http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5405130. Under därpå följande period avlider sedan både dotter Lisa och moder Maria: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5405223. Observera att HisKi / Maxmo inte känner till moder Marias döds- och begravningsdata!

Göran
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #10 on: mars 25, 2011, 04:01:31 pm »

Enligt kyrkoräkenskaperna 1795 i Oravais fick Maria Andersdotter böta för första resan lönskaläge vid hösttinget 1792.
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #11 on: mars 26, 2011, 08:41:43 am »

Bra Göran!
Man ska int ge opp! Du löste problemet.
Konstigt nog så saknas flyttningslängderna både i Oravais och Vörå för åren före 1805, så alla detaljer får vi kanske inte reda på.
hälsar
Torbjörn
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #12 on: mars 26, 2011, 02:48:21 pm »

PS
Jag borde ha uttryckt mig tydligare angående flyttningslängderna. Utflyttade fattas inte helt och hållet före 1805, utan mellan ungefär 1790 och 1805.
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 244
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #13 on: mars 28, 2011, 08:38:41 am »

Hej Torbjörn!

Ja, det känns fint att kunna lösa ett knepigt och långvarigt problem, men samtidigt har jag ju fått ett nytt på halsen: Vem var Maria Andersdotter född omkring år 1763? Är hon möjligen en av dessa Marior?

Oravais - Oravainen - döpta

    Åren 1755 - 1770
    Faderns förnamn: ANDERS => Anders
    Barnets förnamn: MARIA => Maria

  Född           Döpt            By        Gård            Far                                    Mor                            Barn
*17.8.1762    18.8.1762    Kumosa Kimo         And: Michaelss:              Brita Jacobs dr              Maria
*6.4.1763            7.4.1763    Kimo       Staffans            Anders Holm                    Margar: Ersdr              Maria
*29.2.1767    1.3.1767                              dagsvärk: And: Talquist    Anna Michels: dr      Maria
*8.8.1768            14.8.1768    Oxgangar                 trumslag: Anders Wörström    Margar: Simons dr      Maria
*20.10.1769    1769     Kumosa                 And: Mårtensson              Brita Jacobs:dr              Maria
   original - KASKOMM: nd.


Hälsningar
Göran
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Lisa Henriksdotter från Maxmo
« Reply #14 on: mars 28, 2011, 05:36:48 pm »

Föräldrarna bör vara murmästaren (sedan landbonden) Anders Holm och Margareta Eriksdotter. De finns först i Kimo, 1781 på Eurs i Karfvat, sedan Ulfves och Peet. Maria finns upptagen till c 1783. Sonen Jacob gifter sig till Kafvus i Karfsor och föräldrarna flyttar dit c 1792. Maria finns noterad som piga 1790.
Hon flyttar in till Oravais fr Vörå 29 mar 1791. Anders Holm och hustrun flyttar in från Pedersöre 1762.
Logged