Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Henrik Simonsson Gamlakarleby 1656  (Read 3459 times)

Per-Olof

  • Ny
  • *
  • Posts: 2
Henrik Simonsson Gamlakarleby 1656
« on: oktober 17, 2009, 06:22:18 pm »

Vem är borgaren Henrik Simonsson i Gamlakarleby?

Borgaren Hans Abrahamsson i Torneå krävs på rådstugan i Torneå den 11 juni 1656 på ett silverbälte som han ombetts lämna till Henrik Simonssons i Gamlakarleby svärmoder. Hans Abrahamssons hustrun Brita Wargius, som tidigare varit gift med kaplanen Johan Kempe i Torneå, kan ha haft någon anknytning till Henrik eftersom Hans Abrahamsson bland annat skyller på att han inte fått styvbarnen - Brita Wargius barn med Johan Kempe - med sig till Nerpes, och att bältet därför inte kunnat överlämnas. Har Henrik någon anknytning till Anders Kempe i Nerpes?

Hans Abrahamsson krävs åter på rådstugan i Torneå på silverbältet nära 20 år senare av borgaren Per Danielsson Frimodig i Gamlakarleby som 1671 gift sig med Hans Abrahamssons brorsdotter Brita Larsdotter från Stockholm som vid giftermålet synes ha bott i Hakalax.
Logged