Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Kommunionböcker för Maxmo  (Read 35275 times)

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #30 on: Mars 05, 2015, 04:29:10 pm »

Hej!

Jag bifogar här den senaste versionen av KMB för åren 1750 - 1756. Ändringarna och kompletteringarna med röd färg! De är inte så många till antal, men alltid något... Den tidigare versionen blev ju publicerad för drygt fyra år sedan.

Min avsikt är att under årets lopp enligt samma principer som hittills "klara av" avsnitten för åren 1801 - 1807 resp. 1808 - 1813. Dit men inte längre! Därefter följer arbetet med kompletteringar och rättelser, något som säkert tar sin gilla tid. Det slutliga målet för all möda bör ju vara en möjligast fullständig Matrikel över befolkningen i Maxmo under senare delen av den svenska tiden.

Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #31 on: Juni 05, 2016, 04:48:05 pm »

Hej!

Som en fortsättning på mitt arbete med kommunionböckerna för Maxmo följer här avsnittet för åren 1802 - 1807.  Avskriften följer i stort sett samma principer som brukats för de tidigare avsnitten. En nyhet är att jag tagit med vigseldatum för ingångna äktenskap.


Sommarhälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #32 on: Juni 19, 2016, 08:55:47 am »

Hej!

Som en fortsättning på mitt arbete med kommunionböckerna för Maxmo följer här avsnittet för åren 1802 - 1807.  Avskriften följer i stort sett samma principer som brukats för de tidigare avsnitten. En nyhet är att jag tagit med vigseldatum för ingångna äktenskap.


Sommarhälsningar
Göran

Hej!

Nu först observerade jag att det vid konverteringen från MS Word till pdf uppstått ett fel - endast en mindre del av den ursprungliga filen fanns med! Nu borde hela filen ha kommit med...

Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #33 on: Oktober 19, 2016, 01:07:35 pm »

Hej!


Min avsikt är att försöka prestera en möjligast komplett renskriven version av var och en av volymerna fram till slutet av den svenska tiden. Tanken är, att dessa renskrivna volymer skall ange födelsedatum och en kort hänvisning till ursprunget för de personer som finns nämnda i kommunionböckerna för Maxmo. Då de barn som fötts efter den stora ofreden tar över sina föräldrars eller svärföräldrars hemman kan man börja ana konturerna av de släkter som sedan arbetat hårt och slitit för brödfödan. Men varifrån hade de familjer kommit, vilka nämns i de inledande volymerna av kommunionboken? Var de barnfödda i Maxmo eller hade de kanske kommit från finska trakter under åren efter den stora ofreden?

Frågorna är många och kanske även till en del omöjliga att besvara men jag hoppas i alla fall komma en bit på vägen. Eftersom många rutinerade forskare följer med forumet hoppas jag att jag kan få hjälp då jag kör fast. Resultaten har jag i första hand tänkt publicera på webben.


Jag tar mig friheten att åter en gång citera mig själv och bifogar den "programförklaring" jag kom med för sju sedan, år 2009, då jag stod beredd att inleda mitt engagemang i kommunionböckerna för Maxmo. Nu när jag nått fram till den tidsgräns jag från början satt upp - år 1813 - kan jag konstatera, att antalet arbetstimmar nog blivit betydligt större än vad jag från början kunnat tänka mig. Mycket större!

I fortsättningen kommer jag att införa korrigeringar och kompletteringar, arbetet är ju långt ifrån fullbordat. I själva verket kommer det aldrig att bli helt "färdigt", sådan är ju släktforskningen till sin natur.


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #34 on: November 28, 2017, 04:31:47 pm »

Hej!

I fortsättningen kommer jag att införa korrigeringar och kompletteringar, arbetet är ju långt ifrån fullbordat. I själva verket kommer det aldrig att bli helt "färdigt", sådan är ju släktforskningen till sin natur.Hej igen!

Jag har här för avsikt att publicera uppdaterade och kompletterade versioner av avsnitten 1736-1742 och 1743-1749. Som källa för kompletteringarna har jag i främsta hand använt de avskrifter av mantalslängder som publicerats vid Enges.org http://www.enges.org/gene/bok.php. Alla som hållit på med att läsa mantalslängder vet hur arbetsdryg läsningen kan vara, varför man ju är mer än glad över att kunna gå 'till dukat bord'.

Ett stort antal av de oläsliga och/eller okommenterade momenten kvarstår ännu, varför arbetet med avsnitten ifråga ingalunda kan anses slutfört. Tvärtom!

Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #35 on: November 28, 2017, 04:41:52 pm »

Här följer en fortsättning som omfattar avsnitten 1750-1756 och 1757-1763! Redigeringsprinciperna är desamma som för föregående fil.

Jag hade ursprungligen för avsikt att sammanföra avsnitten ifrån 1736 fram till 1770 i enda pdf-fil, men observerade först senare att det finns en begränsning för hur stora den bifogade filen får vara. Därav uppdelningen i mindre portioner!

Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #36 on: December 16, 2017, 05:18:32 pm »

Hej igen!

En fortsättning på serien av redigerade avskrifter av kommunionböcker följer i form av avsnittet för åren 1764 till 1770. Redigeringsprinciperna är desamma som för tidigare avsnitt.


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #37 on: Augusti 30, 2018, 04:39:42 pm »

Hej!

Fortsättningen på serien av kommenterade avskrifter av KMB omfattar avsnittet för åren 1771 - 1773.

Redigeringsprinciperna är desamma som för tidigare avsnitt. Förändringarna från förra versionen av detta avsnitt markerade med röd färg!


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 236
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #38 on: Augusti 30, 2018, 07:44:08 pm »Min avsikt är att under årets lopp enligt samma principer som hittills "klara av" avsnitten för åren 1801 - 1807 resp. 1808 - 1813. Dit men inte längre! Därefter följer arbetet med kompletteringar och rättelser, något som säkert tar sin gilla tid. Det slutliga målet för all möda bör ju vara en möjligast fullständig Matrikel över befolkningen i Maxmo under senare delen av den svenska tiden.Matrikeln! Efter en del funderingar över hur denna matrikel kunde vara utformad och vad den kunde / borde / skall innehålla har jag startat arbetet med opuset i fråga och kommit ganska bra i gång med avsnittet över Kerklax by. Tidskrävande är det verkligen!

"Programförklaringen" bifogas!


Hälsningar
Göran
Logged