Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Kommunionböcker för Maxmo  (Read 45119 times)

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Kommunionböcker för Maxmo
« on: juli 31, 2009, 10:38:55 pm »

Sommarhälsningar från Somero!

Kommunionböckerna för Maxmo, vilka som känt inleds med volymen för åren 1736 - 1742, är enligt min mening både svårtydda och svårtolkade. Med detta menar jag det, att texten åtminstone i de inledande volymerna är svårförstådd på grund av att handstilen - åtminstone för mig! - är svårläst och ibland motstår alla försök till läsning. Svårigheterna i tolkningen av de tidiga volymerna ligger däri, att det förutom förnamn och patronymikon föreligger inga födelsedata och heller inga angivelser om ursprunget för personerna i fråga. Födelsedata anges först från och med året 1750.

Min avsikt är att försöka prestera en möjligast komplett renskriven version av var och en av volymerna fram till slutet av den svenska tiden. Tanken är, att dessa renskrivna volymer skall ange födelsedatum och en kort hänvisning till ursprunget för de personer som finns nämnda i kommunionböckerna för Maxmo. Då de barn som fötts efter den stora ofreden tar över sina föräldrars eller svärföräldrars hemman kan man börja ana konturerna av de släkter som sedan arbetat hårt och slitit för brödfödan. Men varifrån hade de familjer kommit, vilka nämns i de inledande volymerna av kommunionboken? Var de barnfödda i Maxmo eller hade de kanske kommit från finska trakter under åren efter den stora ofreden?

Frågorna är många och kanske även till en del omöjliga att besvara men jag hoppas i alla fall komma en bit på vägen. Eftersom många rutinerade forskare följer med forumet hoppas jag att jag kan få hjälp då jag kör fast. Restultaten har jag i första hand tänkt publicera på webben.

Tackar på förhand gör

Göran Kuhlberg (avkomling till sockenskräddaren Hans Henrik Eklöf, 1750 - 1825)
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #1 on: augusti 01, 2009, 09:33:01 am »

Hej Göran!
Det är ett intressant och allmännyttigt projekt du har på gång. Tackar på förhand!

Visst är de äldsta böckerna ibland svåra och innehåller kanske inte den information vi söker, men vi får inte glömma, att prästen ingalunda gjorde sina anteckningar för kommande släktforskare, utan för sej själv ;) Han kände ju sina församlingsmedlemmar.

Om du vill gå bakåt från kyrkböckerna, får du lov att studera skattelängderna. På det viset får du en fingervisning om vilka husbönder som fanns på hemmanet före och efter stora ofreden. Åtminstone för Vörås del är resultatet nedslående. Många ödehemman övertogs av främlingar.

Jag har sockenskräddare Hans Eklöf i min databas. På vilket vis passar du in i bilden?
Mvh
Torbjörn Nikus
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #2 on: augusti 02, 2009, 12:20:22 pm »

Hej Torbjörn!

Tack för din kommentar. Situationen före stora ofreden intresserar givetvis, men för tillfället kommer jag nog att koncentrera mig på att fullborda avskriften av kommunionböckerna. Det tar sin gilla tid att skriva av alla de personer som levat i Maxmo under tiden 1736 - 1807! -Du känner säkerligen till, om man i dagens läge kan skaffa sig mikrokort över kommunionboken i Maxmo. Fram till detta nu har jag alltid via stadsbiblioteket härstädes fjärrlånat mikrofilmerna över Maxmo kyrkoarkiv. Kanske någon har en extra uppsättning mikrokort över Maxmo och kan tänka sig att sälja dem till mig!?

På vilket sätt jag är avkomling till Hans Henrik Eklöf? Jo, Pitkänens Fina från Rötji, dvs. Josefina Eklöf (1889 - 1969) var min mormor.

Hälsningar

Göran
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #3 on: augusti 07, 2009, 02:05:46 pm »

Hej!
Varför hittar jag inte Eklöfs Fina i Maxmo? Har jag rätt födelsetid 11.9.1889? Kan du för säkerhets skull ge mej hennes föräldrar, så kommer jag vidare. Jag försöker koppla dej till det jag har från tidigare.

Tidigare kunde man köpa mikrokort på landsarkivet i St Mickel. Om de ännu har något att sälja vet jag inte. Kanske kan du tala vackert med Vörå församling, om de kan kopiera åt dej.
hälsar
Torbjörn
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #4 on: augusti 07, 2009, 08:08:56 pm »

Hej igen!

Jo, det är såhär: Föräldrarna till Fina Eklöf är Johan Henrik Eklöf (6.3.1854 - 1926[?]) och Beata Mattsdotter Furunäs (1.8.1851 - 1910[?]). Frågetecknen finns med därför att jag inte känner till exakta dödsdata för varken Johan Henrik eller Beata. Dödsåren har jag fått som muntlig uppgift av Inga Udd i Kerklax. Jag har antecknat inalles 7 barn för Johan Henrik och Beata, av vilka Johan Erik f. 1886 och Wilhelmina 'Mina' f. 1887 uppenbarligen i unga år emigrerade till Amerika. Deras vidare öden är tills vidare helt okända för mig. Kanske någon läsare har stött på dem i något sammanhang?

Familjen blev 30.12.1892 överförd till Monå baptistförsamling. Flickebarnet som blivit fött den 11.9.1889, dvs. Fina, var då fortfarande odöpt. Jag kommer väl ihåg hur mormor Fina brukade prata om att folk hade blivit döpta i Monå träsk men visste inte att även hon själv hade blivit döpt där. Eftersom Maxmo församlings böcker inte känner till familjens vidare öden antar jag att endast Riksarkivet kan ge ytterligare upplysningar i frågan.

Jag hoppas att din fråga blivit besvarad! Hälsningar

Göran
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #5 on: augusti 10, 2009, 07:29:06 am »

Hej och tack!
Tänkte väl det. Det var Monå som drog.
Jag hittar Finas bror Johan Erik i passjournalen. Han tog ut pass till Amerika 30.3.1905.
Efter att ha kopplat ihop Fina med vad jag tidigare hade, fick jag dej och min salig far att bli sexmänningar.
hälsar
Torbjörn
Logged

Birgit Dahlbacka

 • Flitig
 • **
 • Posts: 204
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #6 on: augusti 10, 2009, 12:38:25 pm »

Hej Kuhlberg och Torbjörn
Har tittat efter i Monå baptistförsamlings Matrikel men Eklövs finns inte med. Det kanske kan löna sig att söka i Djupsunds baptistförsamling dit en del Oxkangarfolk flyttats, en del flyttades också till Paljak församling
MVH Birgit
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #7 on: augusti 11, 2009, 07:26:17 am »

Hej Torbjörn!

Via Finlander Forum har jag nu fått veta, att Johan Erik reste till Amerika i sällskap med en Isak Öling, född 1887. De anlände den 21 april 1905 till Boston och fortsatte synbarligen till Eveleth i Minnesota, där släktingen Chas Oling redan befann sig.

Så vi är släktingar! Det hade jag väl inte väntat mig. Kan du förklara närmare hur det förhåller sig med den saken!?

Hej även till dig Birgit!

Var kan man få tag på matriklar av den typ som du hänvisar till? Har de publicerats eller finns de undangömda i något arkiv?

Undrar Göran
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #8 on: augusti 11, 2009, 04:28:50 pm »

Hej!
Så ser det ut enligt Disgen:
Göran - Sylvia - Josefina - Beata Furunäs - Maria Lassus - Mårten Lassus.
Mårten hade en syster Anna, som gifte sej till Gråbbil. Efter fyra generationer Gråbbil kommer Nikus Gunnar.
Tyvärr kan jag inte bifoga denna jämförelse per email, men per snail mail, om du vill.
Torbjörn
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #9 on: augusti 11, 2009, 07:00:22 pm »

Hej igen Torbjörn!

Tack för informationen om hur du och jag är släkt med varandra!. Leden från mig fram till Mårten Lassus har jag haft klara för mig, däremot hade jag ingenting om hans syster Anna. Ingenting om Gråbbil heller, men en stor del av det materialet finns ju i Ruth Hannukselas bok om släkten Josskarhu. Den boken är ju en verklig guldgruva! Med hjälp av HisKi lyckades jag sedan komplettera leden från Anna Lassus fram till Gunnar.

Hälsningar

Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Kommunionböcker för Maxmo, ett exempel
« Reply #10 on: november 02, 2009, 02:57:05 pm »

Hej igen!

Så här har jag tänkt mig att avskrifterna skall se ut. En så noggrann avskrift som möjligt försedd med korta kommentarer om personernas ursprung. De avlidna personernas namn är angivna i så fullständig form som möjligt, även födelse- och dödsdata är utskrivna.

Kommentarer mottas med tacksamhet!


Hösthälsningar till alla läsare

Göran Kuhlberg
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #11 on: november 02, 2009, 03:20:59 pm »

Hej.
Ser bra ut, men det som vore bra att ha med är folionummer (siduppslagets nummer).
Logged
MVH
Henrik Mangs

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #12 on: november 09, 2009, 09:41:00 am »

Hej Henrik!

Du har rätt, det vore nog förnuftigt att ha med folionumren för att underlätta sökningar. Problemet är det, att inga folionummer finns angivna i orginalen - inte före 1757 i alla fall. Vilket ju inte hindrar att folionummer kunde finnas angivna i avskrifterna...

Hälsningar  Göran
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #13 on: november 09, 2009, 12:11:45 pm »

Ja så är det nog. Men ofta händer det att prästen skrivit byns namn och numrerat uppslagen för byn. En annan sak som underlättar sökandet är om hemmansnam och by finnes angivet, som du har i ditt förslag.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Kommunionböcker för Maxmo
« Reply #14 on: december 29, 2010, 02:23:45 pm »

Hej!

Jag bifogar här en något utvidgad version av KMB för åren 1750 - 1756. Arbetet med renskrivandet av kommunionböckerna har gått ganska långsamt framåt, dels för att själva skrivandet är tidskrävande med sina upprepade kontroller av resultatet, dels för att jag har hållit på med så många andra intressanta saker och så finns ju även det här som i en oroväckande hög grad inkräktar på fritiden, det vill säga det som brukar kallas för arbete....

Hälsningar  Göran
Logged