Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Filip Andersson Slögs i Lotlax - senare vid Gutt?  (Read 223 times)

Kuhlberg

  • Flitig
  • **
  • Posts: 252
Filip Andersson Slögs i Lotlax - senare vid Gutt?
« on: mars 20, 2023, 09:29:27 pm »

Hej!

Den i rubriken nämnde Filip (Philip) Andersson påträffas åren 1701-1707 och ännu 1710-1711 i mantalslängden som husbonde på en del av Slögs hemman i Lotlax (åren 1708-1709 osäkra, eftersom ett antal husbönders namn saknas i avskriften vid enges.org). Han nämns även i jordeböckerna av åren 1696 och 1709-1710. Inga uppgifter om eventuellt äktenskap föreligger i ML. Under och efter ofreden nämns Filip inte längre vid Slögs.

En Filip Andersson begravs 21.3.1731 i Maxmo (ingen ålder finns angiven). Det framgår inte var i Maxmo han har vistats före sitt frånfälle, men på Gutt hemman i Kerklax påträffas i det första kommunionboksavsnittet personer med patronymen Filip, varför man kan förmoda, att även den avlidne Filip bott där.

En kontroll vid HisKi visar, att två barn till Filip Andersson och hustru Anna Mattsdotter i Kerklax begravts åren 1724 resp. 1726. En moder Anna Mattsdotter påträffas även vid Gutt i den första KMB-avsnitten. Hon är uppenbarligen moder till (pigorna?) Anna och Beata Filipsdöttrar. Om hon är moder även till Ingrid Filipsdotter, gift med husbonden Johan Jakobsson Gutt, är svårare att avgöra - skillnaden i ålder mellan Ingrid och de övriga eventuella helsyskonen är rätt stor.

Frågeställningen här är naturligtvis: Är Filip Andersson Slögs i Lotlax identisk med Filip Andersson vid Guttas? Namnet Filip är mycket ovanligt i Vörånejden vid denna tid, varför man lätt frestas att tro att så är fallet, men några direkta bevis verkar inte att finnas. Kanske någon har svar på frågan?


Hälsningar
Göran
Logged