Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Rotefattig-rotehjon-lösa personer  (Read 2307 times)

Berit

  • Ny
  • *
  • Posts: 15
Rotefattig-rotehjon-lösa personer
« on: maj 14, 2020, 10:07:53 am »

Hittar orden rotefattig-rotehjon och lösa personer i mantalskrivningar kring 1870-80. Vad är betydelsen för dessa ord.
Logged

Tom

  • Ny
  • *
  • Posts: 92
SV: Rotefattig-rotehjon-lösa personer
« Reply #1 on: mars 25, 2021, 01:41:38 am »

Hej.

Rotehjon, rotefattig:
Förr i tiden fanns det inga åldringshem, så de gamla och fattiga som inte hade något hem var hänvisade till ”rotegång” som innebar att de fick nödvändig kost och logi i den ena gården efter den andra, med ett bestämt antal dagar på var och en av gårdarna. Många socknar var uppdelade i rotar, med någon eller några byar per rote, som gemensamt ansvarade för de fattiga som inom socknen fördelats på dem. Det ansågs betyda otur att ha ett döende rotehjon i hemmet. Därför blev de skickade runt mellan olika hushåll till och med medan de låg för döden.

Förklaringen ovan är hämtad från Wikipedia.

Tom
Logged

ViVet

  • Ny
  • *
  • Posts: 67
SV: Rotefattig-rotehjon-lösa personer
« Reply #2 on: mars 26, 2021, 09:56:32 am »

Som komplettering till ovanstående:

I kommunionböckerna hittar man då och då benämningen rotfattig för en enskild person eller ett gift par. Då är det oftast fråga om äldre personer, men det kan också vara fråga om någon yngre som pga. av sjukdom eller ofärdighet inte kunde försörja sig.

Det var i första hand familjen eller nära släktingar som skulle ta hand om de närstående som inte kunde försörja sig. I andra hand var det församlingens fattigkassa som bidrog. Fattigkassan sköttes av kyrkoherden eller någon annan präst i församlingen och beslut om bidrag fattades av en särskilt tillsatt kommitté. Bidragen bestod främst i spannmål. Det kunde också vara fråga om att betala skäliga kostnader för medicin. Praxis var olika beroende på resp. församlings ekonomiska situation.

Föräldralösa barn utan försörjning placerades i familjer som fick ett visst bidrag för att de gav barnen mat och husrum och såg till att de gick i skola. Man kan i fattigkommittéernas protokoll hitta uppgifter om att ett villkor för bidrag var att barnet verkligen gick i skolan.

Lösa personer var sådana som inte hade en "husbonde" dvs. ingen arbetsgivare och därmed inget "laga skydd". En "lös" person kunde föras t.ex. till en arbetsinrättning om han inte kunde visa att han hade tillräcklig inkomst för sitt uppehälle.
Logged