Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Soldat Hullberg/Molander  (Read 1094 times)

Hella

  • Ny
  • *
  • Posts: 24
Soldat Hullberg/Molander
« on: juni 28, 2019, 02:40:05 pm »


Varifrån kom Johan Hullberg (Molander), soldat 102 vid Österbottens Regemente, Närpes kompani från 25.04.1767 till 27.07.1770, och vem var hans föräldrar?

Jag skall här försöka redogöra för en koppling till korpral Carl Jacobsson Molander, (Mulander, Mullander).
Det finns en dräng och vargeringskarl som kallas Johan Carlsson antecknad i SAY och i Mantals och Röketalslängden på Rimal fr.o.m. 1754. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12211490
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1051619

Han gifter sig tydligen 1757 och finns då antecknad med hustru på Rimal fr.o.m. år 1758.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12209107
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12220220 Vargeringskarl Johan Carlsson med hustru finns på Rimal ännu år 1767, men inte därefter.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12220783 Det finns ingen vargeringskarl Johan Carlsson med hustru på Rimal längre år 1768, men däremot finns Soldat Hullbergs hustru på Rimal.

Jonas Rimals dotter Maria Jonasdotter finns antecknad på Rimal t.o.m. 1757, men inte därefter. Men om man antar att Johan Carlsson och Johan Molander är samma person finns hon ju som vargeringskarlens hustru kvar på Rimal ända fram till år 1767.

Maria Jonasdotter Rimal gifte ju sig med vargeringskarlen Johan Molander 1757 och enligt vigsellängden kom båda från Rimal, men i Mantals och Röketalslängderna förekommer inte någon Johan Molander överhuvudtaget för de aktuella åren, men däremot förekommer ju drängen och vargeringskarlen Johan Carlsson på Rimal fr.o.m. 1754 t.o.m. 1767, men en parentes på Berg 1757. Det här kan betyda att drängen och vargeringskarlen Johan Carlsson och drängen och vargeringskarlen Johan Molander är en och samma person.

Vi vet också att Johan Carlsson gifte sig ca år 1757, men i vigselländen hittar man inte någon Johan Carlsson, för de aktuella åren. Om man då utgår från att Johan Carlsson och Johan Molander är en och samma person, varifrån kom han?

I Lillkyro hittar man på HiSki, en Carl Mollander med hustru Beata Johansdotter som i februari 1738 blivit föräldrar till en son som döptes till Johan den 17 febr. Det här kan vara Johan Carlsson Molander. I Vörå hittar vi på Hiski soldaten Carl Jacobsson Mulander som vigdes vid Biata Johansdotter den 4.11.1727. Det här är samma par som får sonen Johan i Lillkyro i febr. 1738.

Om man tittar i Lillkyro födsellängd för Carl Molanders son Johan som döps den 17 febr. 1738, hittar man följande anmärkning. ”bekom attest om en ålder d. 3 febris 1751, item 21 maij 1757”. Det här kan ju betyda att Johan fått en attest för t.ex. byte av socken eller skriftskola och för giftemål?
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6732924

I vigsellängden http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10066576 står att Carl Molander är soldat, men han är trots det antagligen vargeringskarl vid tillfället, eftersom han inte finns upptagen i Generalmönsterrullan daterad februari 1729 i Fredrikshamn. Däremot finns han med i Fredrikshamns garnisons brödmönsterrullan i januari 1730 i Österbottens regementes Lif Compani, som soldat nr 41.
Carl blev därför antagen som soldat mellan februari 1729 och januari 1730. I Generalmönstringsrullan av 29 juni 1737 kallas Carl för "Carl Johansson Molander" och där noteras att han flyttats till Majorens Compani den 16 mars 1734 och blivit soldat Nr 137. I mönstringsrullan daterad 29 oktober 1743 kallas Carl för "Carl Jacobsson Molander" med en anmärkning, "God karl". Carl blir befordrad till korpral 1744, eftersom han förekommer vid Storkyro höstting 1744, och där kallas korpral Carl Mullander.

Vidare kan noteras att Carl Molanders hustru Beata Johansdotter sannolikt är dotter till Johan Nilsson och Maria Henriksdotter Gregg. Johan Nilsson var bonde och blev ägare till Gregg hemman i Mäkipää, Vörå, efter sin svärfar från år 1699 (bl.a. allmogens riksdagsman åren 1723 och 1727).

Mvh
Erik

Logged