Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Matrikel över befolkningen i Maxmo  (Read 16879 times)

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Matrikel över befolkningen i Maxmo
« on: februari 24, 2019, 01:37:34 pm »

Hej!


Det har ju tidigare vid ett par tillfällen varit tal om en matrikel över befolkningen i Maxmo församling under senare delen av den svenska tiden och början av den ryska tiden - se rubriken 'Kommunionböcker för Maxmo'!

Hur en sådan matrikel skall se ut finns det nog inga fastslagna regler för, eller kanske är det bara så att jag inte råkat stöta på någon användbar (läs: möjlig att kopiera!) mall... så man har fått tänka själv, vilket man ju helst vill undvika om det är möjligt...  Hur som helst, efter en tids tankemöda har jag fått fram en egen modell som jag tycker att fungerar.

Att fundera på: 1) Hur skall man kunna på ett korrekt sätt kombinera de kamerala uppgifterna i mantalslängderna med uppgifterna i de kyrkliga arkiven? 2) Hur skall man kunna övervinna det tomrum som förorsakats av stora ofreden då nedtecknade uppgifter försvann och under vissa år aldrig ens blev nedskrivna? 3) Hur skall man sovra i materialet, d.v.s. vem kommer med och vem blir utesluten?


Jag bifogar som provbit en del av sidorna för Kerklax by. Kommentera!


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #1 on: mars 16, 2019, 12:33:12 pm »

Hej igen!

Här följer så avsnittet om bönderna i Kerklax.

Jag vill här passa på att understryka, att familjerna från tiden före det funnits kommunionböcker är i hög grad baserade på uppgifter i mantalslängderna. Dessa mantalslängder för vissa specifika år finns förtjänstfullt publicerade vid http://www.enges.org/gene/bok.php varför var och en kan bekanta sig med materialet och bilda sin egen uppfattning om det. Eftersom ändå långt ifrån alla år i tidsintervallet från 1674 fram till ofreden är representerade är EN uppgift för framtiden att få fram dessa uppgifter som nu saknas.


Hälsningar
Göran
Logged

Tom

 • Ny
 • *
 • Posts: 92
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #2 on: mars 16, 2019, 11:36:01 pm »

Tack för detta! Mycket informativt, tycker jag.

Quote
Jag vill här passa på att understryka, att familjerna från tiden före det funnits kommunionböcker är i hög grad baserade på uppgifter i mantalslängderna. Dessa mantalslängder för vissa specifika år finns förtjänstfullt publicerade vid http://www.enges.org/gene/bok.php varför var och en kan bekanta sig med materialet och bilda sin egen uppfattning om det. Eftersom ändå långt ifrån alla år i tidsintervallet från 1674 fram till ofreden är representerade är EN uppgift för framtiden att få fram dessa uppgifter som nu saknas.

Jag har under en tid hållit på och renskrivit mantalslängder för Österbotten (från Vörå i söder till Kalajoki i norr). För Vörås del har jag koncentrerat mig på sådana år som inte finns på Enges sidor. Bifogat finns 1663.
Renskrivningen har jag gjort från det som finns på digihakemisto.appspot.com, så sidnumreringen är därifrån.
Om dessa är till nytta, så kan jag fortsätta med 1691, 1692, 1700 och så småningom fler.
Pga filstorleksbegränsning kan man sätta in bara en i gången.

Mvh
Tom
Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 261
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #3 on: mars 17, 2019, 09:12:57 am »

Hej,

Göran!  Härlig sammanställning! Kommer säkert till stor nytta i kombination med avskrifterna ur Maxmo KB!

Tom! Jag tror det bland alla som söker sig till tiden före kyrkböckerna finns efterfrågan på renskrivet material. Själv tror jag att åren framemot ofreden kunde intressera en del. Detta då personer som ingått äktenskap omkr åren 1700-   lättare kunde gå att spåra...

mvh
Fredrik Eriksson.
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #4 on: mars 17, 2019, 03:08:12 pm »

Tack för detta! Mycket informativt, tycker jag.

Jag har under en tid hållit på och renskrivit mantalslängder för Österbotten (från Vörå i söder till Kalajoki i norr). För Vörås del har jag koncentrerat mig på sådana år som inte finns på Enges sidor. Bifogat finns 1663.
Renskrivningen har jag gjort från det som finns på digihakemisto.appspot.com, så sidnumreringen är därifrån.
Om dessa är till nytta, så kan jag fortsätta med 1691, 1692, 1700 och så småningom fler.
Pga filstorleksbegränsning kan man sätta in bara en i gången.

Mvh
Tom


Hej Tom!

Ett stort tack för den renskrivna mantalslängden.

Det vore fint om du kunde publicera det renskrivna material du har/kommer att ha - det är säkert till nytta. Precis som Fredrik skriver så skulle det vara fint att få fram material från åren närmast före ofreden, men alla år är av betydelse. Kort sagt, om du har renskrivet material på lager så låt det komma bara, vi bugar och tackar och tar emot!

För min egen del strävar jag till att få matrikelns avsnitt om Kerklax klart inom den närmaste framtiden, varefter jag tänkt ägna mig åt analys av fadderskap i Maxmo före ofreden.


Hälsningar
Göran
Logged

Tom

 • Ny
 • *
 • Posts: 92
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #5 on: mars 23, 2019, 02:46:12 am »

Hej.

Här kommer mantalslängden för Vörå 1691.

Några förklaringar:
-det som är inom klammer [] är alltså mina tillägg.
-det som är inom bågparentes {} berättar om ursprungligt hemman för hustrur och mågar.
-de som är med blått är mina förfäder.

Om ni hittar fel eller har andra kommentarer, så tar jag gärna emot feedback.

Tyvärr överskred filen maximistorleken 500kb, så jag var tvungen att uppdela mantalslängden i två ungefär lika stora filer. Här kommer första delen, från Oravais till Palvis.


Tom
Logged

Tom

 • Ny
 • *
 • Posts: 92
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #6 on: mars 23, 2019, 02:48:11 am »

Här kommer andra delen av mantalslängden 1691. Den är från Lotlax till Andkil.
Om någon vill ha hela mantalslängden i en fil, så kan jag skicka den med epost.

Mvh
Tom
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #7 on: mars 23, 2019, 01:26:39 pm »

Hej.

Här kommer mantalslängden för Vörå 1691.

Några förklaringar:
-det som är inom klammer [] är alltså mina tillägg.
-det som är inom bågparentes {} berättar om ursprungligt hemman för hustrur och mågar.
-de som är med blått är mina förfäder.

Om ni hittar fel eller har andra kommentarer, så tar jag gärna emot feedback.

Tyvärr överskred filen maximistorleken 500kb, så jag var tvungen att uppdela mantalslängden i två ungefär lika stora filer. Här kommer första delen, från Oravais till Palvis.

TomHej Tom!

Ett stort tack för mantalslängden!


Några reflexioner.

- Angående filstorleken: Har du prövat programmet CutePDF? Enligt mina erfarenheter får man med hjälp av det en rätt bra komprimering av t.ex. filer av Microsoft Word.

- Walborg, hustru till Anders Michelsson Finne. Vid Enges.org kallas hon både 'Larsdotter' och 'Pehrsdotter', kanske ändringen kan bero på skrivarens missuppfattning?

- Judita, syster till Mårten Henriksson Kock. Ett mycket ovanligt förnamn! En Judita Henriksdotter hittas med hjälp av HisKi som sonhustru vid Kjerp i Bergby:

Vörå - Vöyri - döpta

    Åren - 1730
    Moderns förnamn: JUD* => Judith, Judditta

Född    Döpt    By    Gård    Far    Mor    Barn
*12.4.1693    1693    Bergby         Bertill Andersson      Juditta      Anders
*26.9.1694    1694    Bergby         Bertill Andersson      Judditta      Michell
*16.5.1699    1699    Bergby         Bertill Andersson      Juditta      Margeta
*25.5.1700    1700    Bergby         Bertill Andersson      Juditta      Maria
*6.2.1704    1704    Bergby         Berthel Andersson      Judita Hendersdr      Anna
   original - ALKUPKOMM: kristn 5 S eft. 13 d.

5 händelser hittades.

Granskning av faddrar ger för handen att vid dop av barn medverkade Maxmobor som faddrar, vid dopet av sonen Michel fanns bland faddrarna Mårten Henriksson i Maxmo och även Gertrud Henriksdotter. Bror och syster till barnets moder, med andra ord. Min åsikt är alltså att det här fråga om Judita Henriksdotter Kock ifrån Maxmo by. Hustru Judita tycks ha avlidit före 1719, Bertil är då gift med Malin.


Hälsningar
Göran
Logged

Tom

 • Ny
 • *
 • Posts: 92
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #8 on: mars 24, 2019, 10:26:23 pm »

Tack Göran för reflexionerna!

Jag installerade CutePDF. Den funkar bra! Fint!

Walborg:
Hon är Larsdotter fem år i streck 1674-1678, och Persdotter bara en gång, 1680.
När man tittar på originalet från 1680 så är de första bokstäverna i patronymen lite otydliga. Men om man jämför skrivarens övriga ”P”- och ”L”-bokstäver, så liknar denna faktiskt nog mera hans ”L”. Så det tycks nog vara Larsdotter även i mantalslängden 1680.

Judita:
Jo, du verkar nog har rätt. Om man jämför mantalslängderna 1691 och 1692 (som finns bifogat), så försvinner Judita från Kock hemman efter 1691, men hon dyker upp på Kjerp hemman 1692.


Bifogat finns alltså mantalslängden 1692.

Mvh

Tom
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #9 on: mars 26, 2019, 01:46:17 pm »Bifogat finns alltså mantalslängden 1692.
Tack för även denna mantalslängd! Förändringarna jämfört med föregående år var ju för Maxmobyarnas del rätt obetydliga.

Hälsningar
Göran
Logged

Tom

 • Ny
 • *
 • Posts: 92
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #10 on: april 15, 2019, 11:51:47 pm »

Hej.

Här kommer mantalslängden 1700.


Mvh

Tom
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #11 on: april 16, 2019, 09:51:57 pm »

Hej.

Här kommer mantalslängden 1700.


Mvh

Tom

Tack för även den här längden! Jag har inkorporerat den i min sammanställning över befolkningen i Maxmo-byarna, några 'nya' personer hittade jag också i denna längd.


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #12 on: april 17, 2019, 09:52:57 am »

Hej igen!

Jag bifogar avsnittet över soldater i Kerklax. Soldaterna är ju som känt 'besvärliga typer' som det kan vara svårt att få ett grepp om, speciellt svårt kan det vara att få fram födelseort och -datum.

Om någon har ytterligare uppgifter om soldaterna i Kerklax tag jag gärna emot dessa uppgifter! Johan Wikman som jag tagit med i sammanställningen fanns under den tid han jämte sin familj bodde i Kerklax upptagen bland soldaterna, men jag har inte lyckats finna honom i de militära rullorna. Kanske borde han i stället ha placerats bland övriga inhysingar.


Hälsningar
Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 254
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #13 on: maj 09, 2019, 04:11:25 pm »

Hej!

Avsnittet om Kerklax by i sin helhet. Observera att vid konverteringen till pdf-format har tecknet "_" (= understreckning) ersatts av "°"!. Förändringar och kompletteringar av tidigare publicerade avsnitt med röd färg.


Hälsningar
Göran
Logged

Tom

 • Ny
 • *
 • Posts: 92
Re: Matrikel över befolkningen i Maxmo
« Reply #14 on: juni 24, 2019, 07:57:29 pm »

Hej.

Här är mantalslängden 1701.

Mvh
Tom
Logged