Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Vörå säljakt  (Read 3858 times)

Marita

  • Ny
  • *
  • Posts: 5
Vörå säljakt
« on: januari 16, 2019, 05:05:16 pm »

Hej!
Känner någon till ungefär vilket år den stora olyckan hände i Vörå i samband med säljakt?Någongång i slutet på 1600-talet enligt Tobyboken "Från havsbotten till bysamhälle".Citat ur boken:"15 båtlag från Vörå förolyckades.70 kvinnor i Vörå blev änkor".Efter denna olycka sades Vöråborna slutat med sälfångst.

Marita
Logged

MartinH

  • Flitig
  • **
  • Posts: 194
Re: Vörå säljakt
« Reply #1 on: januari 17, 2019, 12:57:56 pm »

Så här skriver Ann-Catrine Edlund i sin doktorsavhandling "Sälen och jägaren" om den stora olyckan.
"Att fastlandsbefokningen upphörde med fälresor har i den folkliga traditionen förklarats med de risker och den uppenbara livsfara som jägarna utsatte sig för när de reste ut i fälan. Allmogen i fastlandssocknen Vörå sägs ha upphört med färdresor efter "den stora olyckan" vid Karlösjö kallar, utanför Uleåborg där uppemot 70 säljägare från Vörå sägs ha omkommit. Olyckan finns återberättad i flera versioner, där den stundom antar sägnens form.Det är dock oklart om sägnen kan följas ända tillbaka till 1600-talet. Birger Masalin skriver i sin dagbok från fälan 1932: "Den äldsta och största fälolyckan som inträffat, har man inget exakt årtal för, men huru den tillgått, vet varje man som varit i fälan". (Masalin (1933) 1996:24). I Onni Wetterhofs skildring av färdmännen på Bergö från sent 1800-tal finns också "syndastraffet i Karlösjökallan" beskriven (Wetterhof 1887:71ff). De båda versionerna skiljer sig åt i vissa delar, men händelseförloppet och orsaken till att fälmännen mister livet är densamma. Det berättas att mellan 35 och 70 säljägare hade sökt skydd mot vinden i en sk. kallgård vid Karlösjö kallar, vars isväggar sägs ha varit upp till 10 m höga. Fälmännen uppförde sig där ogudaktigt med dryckenskap, kortspel och syndigt tal. En upphittad röd handske på isen är den händelse som utlöser olyckan. Jägarna skämtar om handsken, medan en ung skeppare förmanar de andra att inte skämta om ett föremål som troligen härrörde fån en olyckskamrat. Därefter hugger han ett hål i isen, lägger ner ett mynt i handsken och sänker den i vattnet. Under natten hör han en röst tala till honom: "Statt upp du unge man, som penningen i handsken lade! Det knakar i tall och brakar i kall, de komma ej hem med livet all" (Masalin (1933) 1996:24). Efter dessa varningsord ger skepparen order om uppbrott och lämnar själv kallgården, varefter den upptornade isen rasade samman och begravde samtliga män och båtar som befann sig däri. " Efter denna stora olycka, som man skyllde på kortspel och syndigt leverne, spelar ingen kort eller hädar vare sig Gud eller människor i fälan" (Masalin (1933) 1996:24)".
Förklaring: En kall består av drivande is som stött mot grund och tornat upp sig. Innanför en större kall bildas en plan och tilljämnad yta, en sk. kallgård, dit jägarna ofta sökte sig för att komma i lä undan vinden.
Logged