Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Oxkangar by  (Read 7237 times)

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 251
SV: Oxkangar by
« Reply #15 on: september 25, 2022, 08:09:18 pm »

Hej,
KV Åkerblom gjorde i tiderna en hel del avskrifter av tingsnotiser alltsedan 1500-talet och framåt.  En del av dessa behandlar naturligtvis Oxkangar. Bland dessa notiser finns tex följande:

Vörå ting 6 sep 1658 [10:329] (K.V.Åkerbloms avskrift)
Erich Isachsson [Nissus] i Oxgangar begärde upptaga ett ödeshemman om 1⁄2 mtl uti benämnte Oxkangar beläget, vilket
hans fader Isach Nielsson tillforne åbot och i 18 år ödet legat. Ställde för sig fem borgesmän. Bifölls

Vörå ting 14 okt 1664 (K.V.Åkerbloms avskrift)
Simon Hindersson [Skeppar] i Jörala begärde på frihet få upptaga ett ödeshemman i Oxgangar om 1/3 mtl som Matts
Erichsson åbott, vilket i 16 år legat öde. Ställde för sig tre borgesmän. Bifölls.

Vörå ting 21 september 1667 [1:13] (K.V. Åkerbloms avskrift)
Sigfredh Andersson i Lålax inlade i rätten hauptman Johan Forsmans bevis av 1665 den 20 februari varmed han begärt
att upptaga ett ödeshemman i Oxgangar by á 1 helt mantal, som Sigfredh Matzson tillförne åbott, vilket 22 år legat öde.
Ville få skatta blott för 1⁄2 mantal. Underställdes greven.

Vörå ting 31jan-1feb 1681 [4:24] (K.V. Åkerbloms avskrift)
Carl Matzson [Fusius] i Oxgangar begärde få taga ett ödeshemman á 1⁄2 mantals skatt ibm, liggandes under högvälborna
fru Carin Bielkes frälse, som sal. Grels Matzson för några år låtit i öde falla. Nämnden och de äldste socknemännen
omtalade att hemmanet genom övergången brand och vådeld blivit alldeles avhyst, allenast en oduglig badstyga fanns
kvar. Förordade 8 års skattefrihet åt honom. Carl lovade till nästa ting prestera borgen.Logged

metjipi

 • Flitig
 • **
 • Posts: 251
SV: Oxkangar by
« Reply #16 on: september 25, 2022, 08:50:36 pm »

I protokollet från hösttinget 1759 nämns även följande om andra Oxkangar-hemman (A.J. Bengs avskrifter)

"...nuvarande åboen på Fusius hemman Erik Pehrsson moderbroder Anders Carlsson mist livet vid Storkyro fältslag, varefter Erik Pehrssons föräldrar tagit hemmanet i besittning"

"...att Mårten Ryss fader Erik Eriksson och dess broder Anders Eriksson, vilka tillsammans åbott Ryss hemman, då fienden år 1714 intasgit landet, hava bägge tillsatt livet det samma år i Storkyro sokn skedda fältslag, vilket och Matts Skieppars svärfader Isak Simonsson bevistat tillika med sin svåger Henrik Eriksson som jämte  Isak Simonsson då innehaft Skieppars hemman; havandes Henrik Eriksson fallit i slaget men Isak Simonsson hemkommit och dött året därefter utan att vittnet har sig bekant huruvida Isak Simonsson fått sin döds bane[?] av fienden eller annars blivit postdöd"

"För Nissus hemman skall nuvarande åbons faderfaders broder Johan Mattsson som den tiden åbott samma hemman, även omkommit vid Storkyro slag, dock som Johan Mattsson, kort före samma slag fått hemmanet i besittning, sedan förra åbon Isak Eriksson kommit av sig, att han ej mäktat det i svåra och oroliga tider det förestå, så skall den sistnämde, efter Johan Mattssons död, tyckt sig vara berättigad att åter tillträda Nissus hemman, vilket han ock innehaft till sin död, år 1744 då nuvarande åbon, eller förrberörde Johan Mattssons broders sonson Johan Mårtensson ditkommit.."
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 251
SV: Oxkangar by
« Reply #17 on: september 29, 2022, 10:48:49 am »

Hej!

Jag tackar ödmjukast för denna uppsjö av information!


Göran
Logged

Kuhlberg

 • Flitig
 • **
 • Posts: 251
SV: Oxkangar by
« Reply #18 on: oktober 25, 2022, 12:10:22 pm »Jag har för avsikt att vid tillfälle komplettera arbetet med kommunionböckerna för Oxkangars del så att det kommer att omspänna tiden fram till början av den ryska tiden.... vilket nu är genomfört!

Observera, att den resulterande pdf-filen är uppdelad i två delar p.g.a. restriktionen för storlek av bifogade filer.


Hälsningar

Göran
Logged