Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.  (Read 8645 times)

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« on: januari 16, 2017, 12:13:00 pm »

Jag kan se i gamla forum från 2004 till 2008 att man tidigare fört diskussioner om Johan Diedrich Gyllen, och jag undrar om någon kommit något längre än det som finns nämnt i de gamla diskussionerna. För övrigt så har man ju också hans hustru i andra giftet, Brita Gillander, Calandra, Argillander. Där skulle jag kunna tänka mig att hustrun hette Brita Calander, född i Gamlakarleby 08.12.1705 som dotter till länsman Joseph Calander och hans hustru Christin Helsing, men det är nu bara ett antagde.

Jag har också i gamla forum lagt märke till efterlysningar på anfäder till en Ewa Elisabeth Gyllen, som skall vara född i Finland 1690 talet. Sedan har vi ju också Gertrud Gyllen som var gift med prästen Florin i Kangassala. Finns det eventuella kopplingar?

MVH
Erik, (ny på forumet och ny som släktforskare)
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #1 on: februari 13, 2018, 08:03:11 pm »

Hittade en Jöran Michelsson Gyllen i Åbo på följande sida http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30969052. Vet inte om denne Jöran har någon koppling till Johan Diedrich Gyllen. Men finns det någon som vet om man kan gå vidare och leta utgående från "Saköresländen" på den bifogade sidan.

MVH
Erik
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #2 on: februari 14, 2018, 09:45:46 pm »

På följande sida "http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=30969059" nämns en Kornett Jöran Michelsson Gylden. Det kan mycket väl vara samma person som i mitt tidigare inlägg. Gyllen skrevs ju ganska allmänt också Gylden på 1600-talet. Att Jöran Michelsson Gylden/Gyllen är Kornett gör ju saken lite intressant, med tanke på eventuella kopplingar till Johan Diedrich Gyllen som ju enligt militärarkiven var Åbolänning. Men vem Kornett Jöran Michelsson Gylden/Gyllen var, kanske redan någon därute vet?

MVH
Erik
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #3 on: mars 16, 2018, 01:56:26 pm »


Jöran/Jurgen Michelsson var bevisligen kornett vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente från nov 1678 till i alla fall 27 aug. 1697, men antagligen ännu senare. Han var tidigare kvartermästare, men när han blev kvartermästare vet jag inte. Befordran verkställdes av regementets överste livländaren Bernhard Otto v. Liefwen. Jöran/Jurgen Michelsson finns i Arméns rullor t.o.m. den 27 aug 1697. Efter det hittar jag honom inte. Han nämns också i alla rullor jag kan hitta som Jöran Michelsson, förutom i rullan ”Rang och förteckning uppå Kong. Maij:tz regemente och comp officerare till häst och foth pro anno 1684” där han kallas ”Cornet Jurgen Michelsson”, vilket antagligen är hans riktiga namn.
Däremot hittar jag inte någonstans i rullorna efternamnet Gylden/Gyllen. Men det utesluter inte att han är samma person som nämns i de Dahlbergska dokumenten. Det finns nämligen bara en kornett vid namn Jöran Michelsson i militärarkiven för de aktuella åren. Det finns alltså inga större valmöjligheter här, utan han är med stor sannolikhet samma person. Men varifrån han kommer, hur gammal han är, hur länge han tjänstgjort, eller när han avgår etc., är uppgifter jag inte kan hitta.
Jag har också letat efter kornett Jöran Michelsson på ”Raatikainen” i Pöytyä som var kornettens boställe i alla fall åren 1685 till 1698. Där finns han omnämnd åren 1690 till 1697. Hans hustru Anna nämns året 1696, så han var alltså gift. Jag vet inte hur regementets bataljoner rört sig under dessa år men jag antar att han bott på ”Raatikainen” ända från år 1685. Regementet förflyttades ju sedan till Balticum, exakt vet jag inte, men 1699 – 1700 tror jag. Jag kan heller inte hitta några bevis på att paret hade egna barn, men det utesluter ju heller inte möjligheten.
Det enda jag hittat från tiden i Pöytyä är ett notat från boken över födda barn året 1696. Där hittar vi en Carl från gården ”Kulho” som blivit far till en son som döpts till Johan. Där nämns följande. ”Cornet Jurgen med sin hustro”. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9383063 .Vad anmärkningen syftar till vet jag ju inte, men kanske har de varit dopvittnen vid tillfället. Kulho var ett av ställena som fordrade kornettens hästar. Bonden på gården hette Carl Andersson. Att kornetten här kallas ”Jurgen” pekar ju på att det ändå var det namn han använde sig av.
Men någon koppling till Regementsväbel Johan Diedrich Gyllen hittar jag inte här. Även om den ändå inte helt kan uteslutas.

MVH
Erik
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #4 on: mars 17, 2018, 07:57:03 pm »


Jag har nu funnit bekräftelse på att kornett Jurgen/Jöran Michelsson också kallade sig Gyllen. Han finns med det namnet på ”Cornetens säthe” Myllykylä, St.Mårtens, (Marttila), han flyttade alltså från ”Raatikainen” i Pöytyä år 1697.  http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1270968
Hans hustru hette Anna Granbou. Det som nu gör den här saken aningen komplicerad är att samtidigt som en Anna Granbou är hustru till kornett Michelsson på Myllykylä finns en hustru Anna Granbou på ”Jurfwa” i Masku.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1274510

Kan det vara så att Anna Granbou som var hustru till kornett Jurgen/Jöran Michelson Gyllen egentligen hette Anna Maria? I så fall är det möjligt att hon var mor till Gertrud Gyllen som var hustru till prästen Mårten Florinus i Kangasala. Anna Maria Granbou eller Grambou bodde ju på prästgården till sin död 1731.

MVH
Erik
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #5 on: mars 19, 2018, 01:42:05 pm »


Det senaste uppgifterna jag hittat gör att den ”Gyllenska knuten” nu borde kunna lösas.

Följande hittas i Adam Lewenhaupts ”Karl XII:s officerare”

Gyllen, Jöran Michaelsson. Dragon vid Wangelins dragonreg. 1661, under off. därst. kornett vid Åbo och Björneborgs läns kav.reg. 1678. Löjtn. därst- 13.07.1702. konfirm. 22.07.1705. Stupade s.å. 12.07 vid Mitau. Lämnade änka och många barn.

Att han lämnade änka och många barn gör ju att man nu vet att paret Anna Granbou och Jöran/Jurgen Michelson hade barn. Men uppgifterna om dem är ju mer eller mindre obefintliga.
På Jufwa i Masko finns Didrik Detloff som var gift med Agneta Granbou/Grambou och hon är alltså hustru på gården, Didrik avancerar till löjtnant innan han stupar 1703
Men på Jufwa nämns hela tiden hustru Anna Granbou, varför? http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1274510 Förklaringen kan ju inte vara annat än att det är en felskrivning, hustrun borde ju hela tiden vara Agneta Granbou/Grambou.
Det som stärker felskrivningsteorin är det faktum att det samtidigt för åren 1697 t.o.m. 1704 förekommer en hustru Anna Granbou på ”Myllykylä” i St.Mårtens. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1270968

Hos Detlofs på Jufwa i Masku nämns år 1708 en systerdotter Gertrud. Hon blir då dotter till Agneta Granbou/Grambous syster Anna Granbou/Grambou som var gift med Jöran/Jurgen Michelssson Gyllen. Hon heter alltså Gertrud Gyllen. Gertrud gifte sig 21.12.1724 med prästen i Kangasala Mårten Florin. Anna Maria Grambou avled också på prästgården 1731. Gertrud tog alltså hand om sin mor.

Nu kan man också med ganska stor säkerhet säga att också Johan Diedrich Gyllen är son till Anna Granbou/Grambou, eller Anna Maria Grambou som hon också heter. Johan Diedrich döpte ju också sin första dotter till just Anna Maria.

Vidare gissar jag att också Eva Elisabeth Gyllen kan räknas in den Gyllenska familjen, hon är född under 1690 talet som de andra två här nämnda. Vidare ser jag också att en dotter Anna nämns på Myllykylä åren 1701 – 1703, men henne kan jag inte spåra.
Det som aningen förvånar är att det så totalt saknas uppgifter om alla barnen Gyllens födslar. Barnen som här nämns borde ju rimligtvis vara födda i Pöytis, men jag kan inte hitta några som helst uppgifter om dem i ortens kyrkböcker. Kanske alla böcker inte finns bevarade.

Hur som helst så tror jag att vi nu hittat föräldrarna till Regemäntsväbel Johan Diedrich  Gyllen vilket var avsikten för min del.

Med vänlig hälsning
Erik
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #6 on: april 09, 2018, 08:44:28 pm »


En liten korrektion angående Lewenhaupts uppgifter om Jöran Michaelsson Gyllen.

Lewnhaupt påstår att Jöran Michelsson Gyllen börjat sin militära bana vid Wangelins dragoner 1661. Det påståendet är bevisligen felaktigt. Wanglin hade inget regemente 1661. Jag hittar Wangelin som Överstelöjtnant vid K G Wrangels lifregemente till fots 1668, men inte tidigare. Eget regemente får Wangelin 1674-1675 någongång.

Efter litet letande i militärarkiven hittar jag Jöran Michelsson som trumslagare vid överste Filips Sass regemente år 1673 (Tavastehus inf.reg.). Tidigare än så kan jag inte hitta honom. Han fortsatte som trumslagare i samma regemente, men i olika kompanier till i början av 1676 då ha flyttar till Wangelins dragonregemente och avancerar där till korpral. Samma år avancerar han ännu till sergeant. I mönsterrullan 23.09.1676 kallas han för sergeant Jurgen Michelsson. Uppehållet i Wangelins dragonregemente blev inte så långvarigt. Redan 15.05.1677 finns han i Bernhard Otto v. Liewens kavalleriregemente, (Åbo och Björneborgs kav.reg.) 20.05.1678 är han enligt mönsterrullan kvartermästare regementets lifkompani och 08.10.1678 befordras han till kornett.
Han avancerade alltså från trumslagare till kornett på ca 2,5 år. Löjtnantsbefattningen fick han ca 14 år senare.

Det här visar ju med klar tydlighet att gamla uppgifter inte alltid är riktigt korrekta.

Dom här uppgifterna kan ju också vara bra att ha då man skall försöka gissa sig till Jöran/Jurgen Michelssons ålder.

Med vänlig hälsning
Erik
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #7 on: maj 03, 2018, 11:10:21 am »


Har nu hittat ett dokument i domstolslängderna som bekräftar löjtnant Jöran Michelssons och Anna Maria Grambous äktenskap.
sida 494 i följande
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=35249474

Mvh
Erik
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #8 on: maj 03, 2018, 07:46:10 pm »

Erik,
efter en tids inaktivitet började jag läsa igenom forumet, det första jag fastnade för var dina fina fynd. Jag minns att jag funderade om Jöran Michelsson Gyllen i samband med den gamla diskussionen, men hittade mycket mindre än vad du har. Inspirerad av dina inlägg började jag gräva igen och listar här en del småfynd;

 Masku döpt 22 okt 1698, Otto Reinhold, son till Diedrich Dettlof och Agneta Krambo; dopvittne Juva mors syster Anna Maria Krambo
 Kangasala döpt 3 jul 1730, Mårten, son till Johan Larsson och Anna Helena Dettlof; dopvittne bl a studios Florinus och Gertrud Gyllen
 Kangasala prästgård mantal 1727 hos Mårten Florinus och hu Gertrud, jfr Anna Helena
 Kangasala Kerpola kommunionbok 1739-57 hos Johan Larsson, jfr Anna Maria Gyll not 1741-42? (efter den förmodade kusinens död)
 Kangasala dombok 1733
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27105410

Målet fortsätter på hösttinget samma år, men brodern nämns inte där. Även om det bara står "broder J D Gyllen" bör det ju röra sig om Johan Diedrich G.

Rune
« Last Edit: maj 03, 2018, 08:26:37 pm by runfor »
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #9 on: maj 04, 2018, 10:52:53 am »

Hej Rune,

Tack för ditt inlägg.
Jag hade inte en tanke på att gå in och kolla testamentet, efter Anna Maria Grambou, så det var värdefull information, tack. Nu vet vi ju med säkerhet att Gertrud och Johan Diedrich var syskon.
De andra detaljerna hade jag i storts sett reda på.
Namnet Krambo, som förekommer i boken för födda, gissar jag är en konstruktion av den lokala prästen. Men namnet förekommer ju i olika varianter så som Granbou, Grambo, Grumbo, Granbom, Grambow, och Grambou. Vilket som är det riktiga är ju svårt att säga.

På tal om namn så är jag inte riktigt säker på vilket förnamn som löjtnant Michelsson egentligen hade. Han nämns ju övervägande som Jöran, men också som Jurgen och
Johan kallas han år 1690 på Raatikainen i Pöytis  och 1693 på Liedonperä i St:Mårtens.
Om man beaktar att han döpt sin son till Johan Diedrich, är det ju nära till hands att anta att sonen skulle få något av sin fars namn, då sonen ändå med största sannolikhet fått namnet Diedrich av sin mosters man Diedrich Detloff. Paret Agneta Garmbou och Diedrich Detlof döpte ju dessutom en son till Diedrich Johan, vilket kunde tyda på att de tagit namnet Johan efter löjtnant Michelsson.
Nu blir det ju enbart gissningar, men det är ändå mycket sannolikt att löjtnant Michelsson också hette Johan. En gissning kunde vara Johan Jörgen eller Johan Jurgen Nåja, det här saknar kanske betydelse, men kan ändå vara av intresse.

Med vänlig hälsning
Erik
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #10 on: juni 12, 2018, 02:30:01 pm »

Gyllens första hustru dör 1730 i Kuopio, vilket till en början förbryllade något. Men det bör vara så att hon dog på väg till eller från makens kommendering i Fredrikshamn eller Willmanstrand.
Paret finns i Karleby enligt kommunionboken, han till 1727 och hon noterad till 1728. 28 nov 1727 är Gyllen på kämnärsrätten i Fredrikshamn i ett mål mot madam Maria Janisch. Målet håller på ett tag och senare uppvisar kapten Johan Winge en attest av Gyllen daterad i Willmanstrand 1 dec.
I mantal för Willmanstrands garnison finns serg Gyllen 1731 ogift, i mantal 1733 i Fredrikshamn finns han med hustru. På rådstugurätten i Fredrikshamn finns wäbeln Gyllen den 5 feb 1734 då han angav en borgare för ölförsäljning en söndag.
Senare 1734 verkar han skrivas i Ylistaro/Torkola med not "Vörå".
I Fredrikshamn finns ett par personer med namnet Argillander under 1730-talet (kopparslagaren Henrik A och Elisabet A gift med skräddarna Johan Bergman och Quist). Det verkar finnas födelseböcker, men att dessa inte är digitaliserade.

Rune
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #11 on: juni 14, 2018, 02:27:39 pm »

Hej Rune,

De uppgifter du har hittat är verkligen bra. Tack. Om J.D.Gyllen redan var omgift 1733, så kan man utesluta Brita Calander som hans andra hustru. Jag utgick hela tiden från att Gyllen fortfarande var änkling ännu 1734 eftersom han då omnämns utan hustru på Torkola, därför antog jag att han gifte om sig senare.
Själv kan jag inte hitta de uppgifter du nämner, så jag undrar vilka vägar du tagit för att nå fram till dem och om du kan ge de digitala adresserna till sidorna du hänvisar till.

Mvh
Erik
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #12 on: juni 25, 2018, 05:30:00 pm »

mantal 1731
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12990581
1733
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12927756
Det är bara de två åren jag hittat honom, men Österbottens regemente tas upp fler år.
Kämnärsrätten i Fredrikshamn
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11763855
Rådhusrätten i Fredrikshamn 1734 (ligger ihop med kämnärsrätten i Willmanstrand)
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11347890
En närmare genomgång av domböckerna kan kanske ge mer?

Rune
Logged

Hella

 • Ny
 • *
 • Posts: 24
Re: Johan Diedrich Gyllen, Regementswäbel.
« Reply #13 on: juli 02, 2018, 01:23:15 pm »

Rune,

Ett stort tack för upplysningen! Den hjälpte mig mycket i mitt letande.

Nu ser det ut som om J.D.Gyllen gift sig med sin andra hustru Brita, antingen i Villmanstrand eller i Fredrikshamn någongång 1731-1732.
Han nämns med hustro i Fredrikshamns garnison 1732.
Han finns i Villmanstrand f.o.m. 15 mars 1730 t.om. december 1730.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10681605 (varit förlåft. inställt sig 15 mars 1730 ) finns i Willmanstrands garnison t.o.m. december s.å.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10681488
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13028776 : Nämns med hustro 1732, Fredrikshamns garnison
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10357323
I längden över död och begravda tolkar jag Brita Gillandras ålder till 39 år då hon avlider 25 juni 1753. Men jag är inte säker på åldern. Hon skulle i så fall ha varit född 1714 och varit ca 20 år yngre än J.D.Gyllen

Vigsellängderna från Villmanstand för åren 1731-1732 är i varje fall inte digitaliserade om dom nu överhuvudtaget finns tillgängliga. Så där har jag inte kunnat leta. I vigsellängderna för samma år i Fredrikshamn ser han inte ut att finnas om man letar i HiSki. Om Brita hette Argillander, vilket nu ser ut att vara ganska sannolikt, så hittar jag ingen passande kandidat. Släkten ser ju annars ut att vara ganska väl kartlagd och det är ju litet förvånande att man inte kan hitta hennes ursprung.

Mvh
Erik
Logged