Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.  (Read 12071 times)

Öllegård

 • Flitig
 • **
 • Posts: 294
Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« on: Oktober 04, 2015, 03:39:26 pm »

Isak Johansson Ahlskog ("E" i kyrkoboken antar jag betyder "änklingen") har en anteckning längst till höger i kommunionsboken 1871-1880 sid 1056: "På Åbo Slott. BrBok [?] 180". Han har tydligen begått ett brott, vilket måste jag läsa Brottsboken för att få veta (antar att den finns i Åbo någonstans). Dessutom står det en del oläsligt till vänster.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/mustasaari/rippikirja_1871-1880_mko270-305/933.htm

Vilket år han hamnade där tycker jag inte framgår. Men det måste väl funnits fängelse närmare än i Åbo, t ex i Vasa? Betyder detta att det var ett riktigt allvarligt brott han begick?

Kollar i nästa kommunionsbok, 1881-1886, sid 1097. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/mustasaari/rippikirja_1881-1886_mko306-341/944.htm
Där står också BrBok 180 nämnt. Dessutom tycker jag mig se ordet "Sverige", kanske han emigrerade till Sverige efter att han kom ut ur fängelset? Eller var det hans son Jakob som emigrerade? Jag ser också Nikolaistad (Vasa) men det kanske var sonen Jakob el dottern Maria Fredrika som flyttade dit? Både under Anmärkningar och till vänster om den texten står också en massa som jag inte kan läsa, kan någon annan?Logged

Öllegård

 • Flitig
 • **
 • Posts: 294
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #1 on: Oktober 04, 2015, 09:25:01 pm »

Nu har jag hittat att han kom till fängelset i Åbo slott på julafton 1965. Andra var dömda för stöld, inbrott, rån. Men han var dömd till dråp till 12 års fängelse. En del fick kortare straff för "dråp utan avsikt att döda". Men det gällde tydligen inte min släkting. Han var 37 år gammal, 5 fot och 2 tum lång och hade grått här (hårt liv antar jag). Han skulle bli fri julafton 1877. Jag antar att den tiden stannade men den utmätta tiden. Ingen rutin att komma ut efter 2/3 av tiden som det är nu (iaf i Sverige).

Men fortfarande kan jag inte läsa vad det står i kommunionsböckerna.

Första gången det står att Isak Johansson finns på Åbo slott är i kommunionsboken 1864-1870, sid 984. Under Anmärkingar står det om hans hustru Johanna att hon dog 2/4 1868. Dessutom står det något mer, det enda jag kan tyda är "Åbo". Bodde hon också i Åbo där hennes man var el hade varit på besök där?

Sen undrar jag förstås vem han mördade. Det var iaf inte hans fru. En ovän när bägge druckit för mycket? Jag undrar också om han kom ut efter 12 år el om han dog i fängelset.

Vem tog hand om de åtta barnen? Den äldsta kunde ju ge sig ut och tjäna som piga, men alla de yngre? Det fanns ju släktingar på samma hemman, men det verkar som barnen flyttade långt bort enligt kolumnen "Afgått" i kommunionsbok 1871-1880, sid 1056: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/mustasaari/rippikirja_1871-1880_mko270-305/933.htm

Men svårt att läsa, verkar som det står Queflax en gång och Björneborg två gånger. Men övrig text kan jag inte läsa.
Logged

Öllegård

 • Flitig
 • **
 • Posts: 294
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #2 on: Oktober 07, 2015, 03:14:27 am »

Efter hjälp är anteckningarna i kommunionbok 1871-80 tydda delvis, till:
""återkom 187? ur fängelset der han med godkänd ?????????-kunskap brukat nåde???????."

Kanske han fick nåd och återkom tidigare ur fängelset? Annars släpptes han 1877. Han tycks ha tagit nattvarden en gång under år 1880.

I nästa kommunionsbok 1881-86 så står det alltså under BB 180 "I Sundsvall i Sverige". Om det nu gäller Isak själv el hans son Jakob som borde vara 23 år gammal år 1886. Isak tog nattvarden en gång 1883 och 5 okt 1984, men det står inget om det under kommande år, vilket kan tyda på att han flyttat. Det var kanske brukligt att alla tog nattvarden en gång om året. Finns en uppgift på nätet om att han dog 1889 men inte var.

Om nu antingen Isak el hans son el bägge två flyttade till Sundsvall så borde de finnas med i rikssvenska kyrkoböcker. Både Isak och Jakob är strukna i boken från 1881-86; de bor alltså inte kvar i Voitby längre.
Logged

Torbjörn Nikus

 • Flitig
 • **
 • Posts: 149
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #3 on: Oktober 07, 2015, 08:09:54 am »

"återkom fr fängelset der han med gokänd Kristendoms kunskap brukat nådemedlen" (nattvarden)
Logged

Öllegård

 • Flitig
 • **
 • Posts: 294
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #4 on: Oktober 31, 2015, 03:53:43 am »

Tack. Det var förstås viktigt för prästen. Medan jag undrar varför det inte står något om när han återvände till Voitby efter fängelsevistelsen.

Verkar inte som om något av barnen stannade på Voitby. Försöker hitta dem, men det är svårt. Två söner verkar iaf ha flyttat till Sverige, Isak Erik och Jakob.

Undrar hur man får veta mer om själva dråpet, vem han dräpte och hur. Är det något som finns i Korsholm el var finns brottsmålsbok och dom?
Logged

Essimi

 • Ny
 • *
 • Posts: 27
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #5 on: December 05, 2015, 12:09:19 am »

Hej,
det finns en avhandling: Backman, Lars-Otto, Brott mot annans liv i Syd Österbotten under 1800-talet. Del I omfattar åren 1800-1849 ; del II A åren 1850-1874 ; del II B åren 1875-1899. ISBN: 951-99606-2-7 (del 1), 951-99629-9-9 (del 2 A), 951-99630-0-6 (del 2 B).
Logged

Öllegård

 • Flitig
 • **
 • Posts: 294
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #6 on: Maj 24, 2016, 10:41:08 pm »

Nu har jag lånat Backmans Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet på universitetsbiblioteket, alla tre volymerna.

I volymen II A hittade jag äntligen domen. Så här står det om brottet:

"Den 12.12.186 i sin boningsstuga i sagda by hade I.A., som varit berused, med kniv huggit inhyseskarlen Erik Israelsson Wik eller Finne (E.W.) i vänstra sidan av bröstet, av vilket hugg E.W. dött den 29.12.1864 pga inflammation i vänstra bröstsäcken."

Häradsrätten dömde dråparen den 14.2.1865 för "dråp till halshuggning, vari inbegreps även böter för andra resan fylleri 6 rubel med 24 mk och för olovlig brännvinstillverkning 30 rubel med 120 mk, som HR ådömt honom den 12.10.1864. - Målet hemställdes till HovR:s prövning."

Hovrätten dömde 21.3.1865 till samma straff som häradsrätten. "Målet ställdes Senatens justitiedepartement för slutligt avgörande."

Den 28-19.1865 ansåg JD att I.A. "var enligt lag förfallen till dödsstraff för dråp, men av gunst och nåd och med beaktande av mildrande omständigheter förskonades han från dödsstraffet och ålades i stället att umgälla sin brottslighet med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd och därefter under 12 års tid utföra allmänt arbete på straffanstalten i Åbo stad."

Nåden att slippa verkställande av dödsstraff var ju generellt. År 1826 utgavs en förordning om deportation av dödsdömda fångar till Sibirien. Så den speciella nåden och gunsten kanske bestod i att han slapp deportation och i stället fick avtjäna straffet på Åbo slott. Det blev kanske rentav en förmån under hungersåren 1867-68. Vet däremot inte vilka de förmildrande skälen var. Det kan väl inte vara att han var berusad; det var ju väldigt vanligt. Författarens motto för boken:
"- hoverande och fylleri gjorde mången syd-österbottning till dråpare"

Ja, det var som jag misstänkte ett dråp på fyllan.


Logged

Öllegård

 • Flitig
 • **
 • Posts: 294
Re: Han hamnade på Åbo slott! Svårtydd text i kyrkoboken.
« Reply #7 on: Maj 28, 2016, 09:56:28 pm »

Nu undrade jag förstås över offret, Erik Israelsson Wik eller Finne. Betydde det att han bodde på hemmanet Finne i Voitby men kom ursprungligen från hemmanet Vik i Vassor? I så fall var han en släkting till Isak Johansson Ahlskog. Jag hittade honom dock inte på något av hemmana Ahlskog el Finne.

Men tack vare en hjälpsam medlem vet jag nu att han fanns bland Paro husfolk, född 31.8.1810. Han var alltså 54 år när han blev dräpt. (Isak Johansson var 37 år när han blev dråpare.) Jag fick också hjälp att hitta honom i Vassor. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10056086

Men han kom inte från Viks hemman utan från Östmans hemman. Så frågan är varför han kallade sig Wik när han flyttade till Voitby? Det berodde iaf inte på hans fru; hon hette Lisa Simonsson Puss. Det står i Korsholms kb att hon kom från Vörå. Hittar henne inte bland födda i Vörå i Hiski, däremot i Maxmo (född 9.3.1811). Enligt Hiski gifte sig Erik Israelsson och Lisa Simonsdotter i Vassor den 22.11.1833.

Det står något längst till höger i Korsholms kb 1864 om Eriks död, fast jag kan inte läsa det. Det verkar som hela familjen flyttat till Sverige sen. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/mustasaari/rippikirja_1864-1870_mko235-269/866.htmLogged