Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Stina Kajsa Johansdotter Sundqvist (född 1846 i S. Vallgrund) och hennes släkt  (Read 15771 times)

Öllegård

  • Flitig
  • **
  • Posts: 304

Hittade detta i Folkvännen 9 april 1876:

 
Quote
— Dom. Wid i Wasa anstäldt urtima ting med
anledning af de i Wallgrund Söderby af Replot
kapell den 27 fiftl februari wid ett bröllop föröfwade
dråpen dömdes bondesonen Abrahamsson Norrgård,
som wid nämda tillfälle ihjälslagit inhysesmanssonen
B. Johansson Sundqwist, till tolf års
tukthus för "dråp utan afsigt att döda". Hwem som
warit det andra dödsoffrets, C.H. Johansson Sundqwists
baneman kunde wid detta ting icke utredas.
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/444167?term=Replot#?page=4

Aha, ett bröllop! Där flödade brännvinet, och där råkades folk från både Norra och Södra Wallgrund. Så han dömdes för att ha slagit ihjäl Benjamin Sundqvist, men vem som slagit ihjäl Carl Herman Sundqvist fick man inte reda på. Men här står det att han dömdes i april (iaf före 9 april 1876), medan det i brottsboken tycks stå i juli 1876.
Logged

Öllegård

  • Flitig
  • **
  • Posts: 304

Lite mer hittade jag i Morgonbladet 8.3.1876:

Quote
Öfwerwald och dråp wid ettbondbröllop. (Rapport af den 28 febr.
från kronelänsmannen i Replot till guwernörsembetet i Wasa.)
Vid ett hos bonden Fromhold Eliasson Nybonde under förliden
gårdag hållet bröllopp a Nybonde hemman iWallgrund söderby af Replot kapell
ha inhysesmanssönerna Benjamin och Carl Herman lohanssöner Sundqwist i förening
med åtskilliga andra ynglingar i egenskap af så kallade golfständare kl. 8 på aftonen
besökt bröllopsstället och derstädes sökt att med wåld intränga i boningsstugan, men blifwit
med sitt följe af en del bröllopsgäster och andragolfständare under slagemål utdrifna å den i
närheten befintliga, genom byn ledande landswägen, hwarwid ej mindre Benjamin Sundqwist
bliwit af bondesonen Karl Andersson Norrsgård med tillhugg af ett wedträ så illa
slagen twenne resor å öfre delen af hufwudet. att han med spräckt hufwudskåld sanslös ned
dignat och tillfölje deraf idag på morgonen kl. 3 aflidit, än äfwen Karl Herman Sundqwist blifwit
af någon för honom okänd person, men hwilken han, utan wunnen widare utredning misstänker
hafwa warit inhysessonen Johan Johan-Eriksson Ström, med något hårdt föremal slagen, ett lönnhugg i
hufwudet ofwannom högra örat, så att antagligen äfwen hans hufwudskål blifwit bräckt
och hans lif swäfwar ifara.
— En senare ingången rapport meddelar att numera äfwen denne yngling tillsatt lifwet i följd af
det grofwa wäld, som wid det förutnämnda tillfället mot honom föröfwats.

Ja, det var sannerligen våldsamt. Men det låter som Benjamin och Carl Herman var objudna gäster.

Och tydligen var Carl Herman så länge vid medvetande att han anklagade Johan Johan-Eriksson Ström, men denne blev inte åtalad.
Logged