Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Flyktingforskning - J. Aminoff-Winberg  (Read 12069 times)

Westadmin

  • Administrator
  • Flitig
  • **
  • Posts: 462
Flyktingforskning - J. Aminoff-Winberg
« on: september 10, 2008, 10:32:32 am »

Fick följande meddelande av R. Nissfolk som han bad mig lägga in under Stora ofreden-rubriken:

              Flyktingöden från 1700-talet
Pressmeddelande från Åbo Akademi
Disputation

På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget

FL Johanna (Gerda Marianne) Aminoff-Winbergs, (f. Aminoff) doktorsavhandling i nordisk historia framläggs till offentlig granskning fredagen 16.11.2007 vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter: På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget

År 1721 stod bondhustrun Lisbeta Mickelsdotter från Pyhäjoki framför prästen i Piteå socken och redogjorde för sina upplevelser under det hemska året 1714 då ryssarna anföll i Österbotten och alla som bara kunde begav sig på flykt. Lisbeta är bara en av de tiotusentals flyktingar som under det stora nordiska kriget 1700-1721 flydde från såväl Östersjöprovinserna men framför allt från Finland till tryggheten i Sverige.
I sin avhandling skildrar Johanna Aminoff-Winberg vilka som flydde, varifrån och vart. Man kan tala om en elitens flykt där ämbetsmän och präster sökte sig västerut enligt de direktiv som Karl XII gett om att civilbefolkningen skulle söka sig bakom den egna armén. Det förekom också en bondeflykt från framför allt Österbotten och Åland. Det här var områden som p.g.a. strategiska skäl förhärjades av ryssarna. För många fanns det inget annat alternativ än att fly, antingen ut i de djupa skogarna eller västerut till Sverige.


Det viktigaste källmaterialet för Johanna Aminoff-Winberg har varit de förteckningar som flyktingkommissionen gjorde över vem som fått understöd och hur mycket som utbetalades. Av de här uppgifterna har Aminoff-Winberg byggt upp en databas med över 13 000 identifierade flyktingar. Utgående från bl.a. uppgiften om identifierade individer har Aminoff-Winberg kunnat fastställa att antalet finska flyktingar uppgick till åtminstone 30 000 personer, vilket motsvarade närmare en tiondedel av befolkningen i Finland.
Efter fredsslutet 1721 återvände de flesta hem. I Österbotten möttes då en del av en överraskning då de fann att någon främmande person hade övertagit deras hemman. Det förekom under slutet av 1710-talet en inflyttning från de österbottniska finskspråkiga inlandssocknarna till de svenskspråkiga kustsocknarna. Det är ändå uppenbart att de finskspråkiga snart assimilerade sig och helt uppgick i den svenskspråkiga majoriteten.

Johanna Aminoff-Winberg, disputerar fredagen 16.11.2007 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo.
Som opponent fungerar professor Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan, Stockholm, Sverige och som kustos professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

Johanna Aminoff-Winberg, är född 9.11.1955 i Mänttä. Hon avlade studentexamen 1975 vid Rudolf Steiner-skolan i Helsingfors och FL-examen 2003 vid Åbo Akademi.
Johanna Aminoff-Winberg, kan vid behov nås per e-post aminoff-winberg at hotmail.com.
Logged
mvh.
Maggan Lindholm