Släktforskning > Emigration - Immigration

Pengar från Amerika

<< < (2/2)

mansikkaniemi:
Det var intressanta uppgifter. Man skickade alltså via fartygskompanier som skötte emigrationen  :yes: Det var säkert ett tryggare alternativ än per brev, men kanske långsammare. Detta förklarar en hel del för mig.
Mvh Synnöve

mansikkaniemi:
Ännu en fråga om dessa pengar  :whatever:. Vad var en dollar värd i finska mark i början på 1900-talet? Läste just i Släktspejaren att en arbetare i Vasa då förtjänade ungefär dryga 2 mk per dag. Vet någon vad exempelvis en gruvarbetare förtjänade i Amerika under denna tid. Min farfar jobbade i en gruva i Illinois i 3 år och sägs ha kommit hem med 9000 mk i fickan. Torde stämma eftersom han strax efter hemkomsten köpte ett litet hemma som kostade 7000 mk enligt köpebrevet. Men vad förtjänade dessa arbetare per dag, det har jag inte hittat  :no: .

 ;) hälsningar Synnöve Mansikkaniemi

Per-Erik Berglund:
Hejsan


Här en länk till rahamuseo.fi där det är lätt att räkna om dåtida pengar om till dagens värde

http://www.rahamuseo.fi/arvo_laskuri/laskuri_web.html

mvh

Per-Erik berglund

Soli Nylund:
Hej
Råkade just sitta och läsa igenom några gamla emigrantbrev som jag har, daterade mars-april 1903. Hoppas denna info kan vara till nån nytta.
Hälsn. Soli

...
Nu för tillfälle arbetar jag på en tegelbruk 300 mil från Nevyork. Dag lön är dålig, en dollar och 35 sent för dagen men jag hoppas att jag int bör stanna länge här.
...
jag är frisk och har arbete, med att sysla med sånt arbete som finnes på en tegelbruk, så fast nog är det ofvanligt tungt, så inte har jag gjort så tung arbete i hela mitt lif. Jag har varit så tröt för varje kväll så jag skulle int ha orka skrif ett bref till eder under veckan, jag har till och med varit så trött att jag innt ha orka äta qvällsval. men nu börjar det gå bätt sen jag fått lättare arbete. Nog är det svårt att arbeta så tungt för 1.35 för dagen, nu har jag arbetat 14 dagar och har inte bara tre 3,36 cent att få när jag räcknar bort bård och skyss.
...
vi haft nämligen 135 men det är int farligt nu att bli kvitt från, en sån ställe när man kan få högre lön nästan öfver allt i amirika kan man säga. Jag hade bref utaf S. K. från sparta han skref att han 1.90 för dagen nämligen 9 mk 50 p uti finska mundt.
...
Jag skref att jag skulle resa till Newyork till baks, men det kan man int göra nu för tillfälle. För att där pågår sträik som bäst för junjun snickare, de är int nöjda med 4 dollar för dagen.

mansikkaniemi:
Många varma tack för att ni tog er tid att besvara min fråga!
Synnöve

Navigering

[0] Meddelandeindex

[*] Föregående sida

Go to full version