Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Westberg, Anders Gabriel,  (Read 77830 times)

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #15 on: september 02, 2008, 07:31:10 pm »

Enligt Det Anno 1729 Florerande Swerige var Johan Westberg då  häradsskrivare i Sjätte Fögderiet/Wästbo härad i Jönköpings landshövdingedöme. Problemet är att det häradet omfattade 27 socknar.

Rune
Logged

Westadmin

 • Administrator
 • Flitig
 • **
 • Posts: 462
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #16 on: september 03, 2008, 01:51:54 am »

Detta är vad jag har om släkten hittills:


Tabell 1
Anders Gabriel Westberg. Född 1729-03-31 i Östbo härad, Småland. Död 1795-01-06 i Nykarleby. Landskamrerare i Malmöhus län. Hovsekreterare. Magasinsförvaltare på Kronobränneriet i Nykarleby. f. 1730, son till häradsskrivaren i Västbo härad, Johan Westberg. Tjänstgjorde först å häradsskrivarkontor och sedan å landskontor. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 20.12 1751, kammarskrivare 4.11 1762, hovsekreterares n.h.o.v. (namn heder och värdighet)17.12 1762, kammarförvant 25.6 1767, landskamrerare 23.4 1773, avsatt från landskamrerstjänsten 24.11 1777. Utnämndes sedermera till magasinsförvaltare i Nykarleby och dog där 6.1 1796. (Otto Lindberg: Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719 - 1917)
Gift 1757-05-12 i Jakob och Johannes förs. Stockholm med Christina Catharina Jung. Född 1736 i Karlskrona?, Sverige. Död 55 år, 3 v. 3 d. gammal av slag 1792-01-22 i Nykarleby. Far: Laurentz (Lars) Hugo Jung. Död 1775-07-05 i Stockholm. Kassör vid fortifikationen. Mor: Anna Catharina Burchardt. Född 1712. Död 1775-08-07 i Stockholm, Jakob.
Barn:
Anna Christina Westberg. Född 1757. Döpt 1757-11-21. Död som barn.
Charlotta Johanna Westberg. Född 1757. Döpt 1757-11-21. Död som barn.
Johan Lorentz Westberg. Född 1759-08-27 i Stockholm. Död 1846-04-11 i Halmstad. Se tabell 2.
Bernt Gustaf Westberg. Född 1760-03-10 i Stockholm. Död 1835-03-23 i Stockholm. Se tabell 4.
Anna Margareta Westberg. Född 1762. Döpt 1762-04-27.
Claes Gabriel Westberg. Regementsfältskär i tysk tjänst. Född 1764. Döpt 1764-04-23. kl. 1781 Claes Gabriel Westberg 9844. Vht: Uudenkaarlepyyn makasiininhoitaja, hovisihteeri Anders Gabriel Westberg (+ 1795) ja Kristina Katarina Jung. Ylioppilas Turussa kl. 1781 Westberg, Claud. Gabr. Suiog. _ 598. Matkapassi Tukholmaan matkustamista varten 15.10.1781. - Rykmentinvälskäri saksalaisessa palveluksessa. Veli: piirilääkäri, lääkintöneuvos, LT Johan Lorentz Westberg 9753 (yo 1780, + 1846). Viittauksia: HYK ms., Index s. 209b; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771-1808. - V. Lagus, Studentmatrikel II (1892-95) s. 266 (CXXXII).
Christian Ulric Westberg. Född 1767-08-23 i Sverige. Död 1805-04-30 i Luhtala gård, Tuurala, Storkyro. Se tabell 7.
Catharina Charlotta Westberg. Född 1768-08-22.
Carl Adolph Westberg. Född 1766. Döpt 1766-06-18. Se tabell 10.
Anna Fredrika Westberg. Född 1762-04-.. i Stockholm. Döpt 1762-04-24 i Jakob och Johannes förs. Stockholm. Död 1827-03-28 i Stockholm. Se tabell 14.
Sophia Ulrica Westberg. Född 1770-04-04 i Sverige. Död 1839. Se tabell 18.
Philippina Carolina Westberg. Född 1771-04-04 i Sverige. Död 83 år 7m gammal 1855-06-11 i Jakobstad. Begravd 1855-06-17 i Jakobstad. Se tabell 20.
 
Tabell 2 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Johan Lorentz Westberg. Provincialmedikus i Halmstad. Född 1759-08-27 i Stockholm. Död 1846-04-11 i Halmstad. 16.6.1780 Johan Lorentz Westberg 9753. * Tukholmassa 27.8.1759. Vht: Malmöhusin läänin lääninkamreeri, sitten Uudenkaarlepyyn makasiininhoitaja, hovisihteeri Anders Gabriel Westberg (+ 1795) ja Kristina Katarina Jung. Ylioppilas Lundissa 9.2.1775 Johan Lorents Westberg, natus d. 27 Augusti 1759. Tuomarintutkinto Lundissa 22.6.1778. Vuorikollegion auskultantti 10.2.1779. Respondentti Turussa 6.5.1780, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. Ylioppilas Turussa 16.6.1780 [Westberg] Joh. Laurent. Suiog. _ 591. Ruotsalaisen osakunnan jäsen [1780] d. 16 Junii Johannes Laurentius Westberg, Scanus. Nat. 1760, Patre Secretario Aulico Dn. And. Gabr. Westberg. Civis Acad. Lundensis ab An. 1774. FK Turussa 25.5.1781. Respondentti Lundissa 13.9.1783 pro doctoratu, pr. lääket. prof. Eberh. Rosenblad. LT Lundissa 7.2.1784. - Käytettävissä olevien tietojen perusteella Westberg toimi respondenttina Turussa ennen sinne ylioppilaaksi kirjoittautumistaan. - Alivälskäri Tukholman serafiimilasaretissa 1783-84. Hallandin piirin piirilääkäri 1785. Professorin arvonimi 1793. Lääkintöneuvos 1829. Liikemies ja laivanvarustaja. + Halmstadissa 11.4.1846. Pso: 1789 Anna Margareta Ruth tämän 2. avioliitossa (+ 1814). Veli: valtiovelkakonttorin komissaari, kauppaneuvos Berndt Gustaf Westberg U850 (+ 1835). Veli: rykmentinvälskäri Claes Gabriel Westberg 9844 (yo 1781). Veli: Isonkyrön nimismies Kristian Ulrik Westberg 10053 (yo 1783, + 1805). Viittauksia: HYK ms., Index s. 209b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #423; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764-1813. - V. Lagus, Studentmatrikel II (1892-95) s. 256 (CXXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 111 (CXXXI); Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732-1830 (utg. B. Edlund, 1979) s. 120; B. Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814 (1981) s. 93 #737. - G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus II. Disp. Lundenses (1820) p. 108; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria I (1822) s. 303; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria. Supplement (1835) s. 41; J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (1909) s. 122, 299; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. HYKJ 30 (1962-66) #1136R.
Gift 1789-12-20 i Halmstad med Anna Margareta Björk. Död 1814.
Barn:
Anetta Christina Johanna Westberg. Född 1795-09-08 i Halmstad. Död 1859-05-09 i Halmstad. Se tabell 3.

Tabell 3 (generation 2)
(Från Tabell 2)
Anetta Christina Johanna Westberg. Född 1795-09-08 i Halmstad. Död 1859-05-09 i Halmstad.
Gift med Florus Jacob Axel Toll. Född 1776-09-07 i Tenala, Nyland. Död 1856-10-15 i Halmstad, Sverige. Son av major Carl Fredrik Toll och Anna Margareta Rotkirch. Florus Jacob Axel Toll blev som treåring furir (minderårig) i Nylands dragonregemente 1779, fältväbel vid Raseborgs kompani 1782, kornett vid Nylands dragonregemente 1784, löjtnant i armén 1795, livdrabant vid Livdrabantskåren 1795, löjtnant vid Tavastehus regemente 1799, vid Adlercreutz´ regemente 1804, kapten vid Västerbottens regemente 1808, major i armén 1809, chef för Svenska infanteribataljonen (den del av Västerbottens regemente, som återstod efter avträdandet av Finland) 1809, kapten vid Älvsborgs regemente 1810, vid Norra finska gränskompaniet i Sverige 1811, chef för Västerbottens fältjägarbataljon 1814, kapten vid Kungliga Göta Artilleriregemente i Göteborg 5 mars 1816, chef för Hallands bataljon 1824, överstelöjtnant i armén och avsked 1829. Kommenderad å Sveaborgs fästning utanför Helsingfors under Finska kriget, där fången 1808 men undkom fångenskapen (genom skogarna och sjöledes) och deltog i striderna vid Lappo, Ruona bro, Salmis, Ylistaro, Oravais (erhöll där tapperhetsmedalj i guld) i Finland och vid Degersnäs, Sollefteå och Hörnefors (erhöll där svärdsorden) i Sverige; i Västerbotten 1809 befälhavare över Västerbottens regemente under general Bergenståles fångenskap 1809; kommendant i Umeå och befälhavare för II finska fältbataljonen i Sverige 1810; kommenderad med Norra finska gränskompaniet till kanalarbete i Södertälje och till norska gränsen 1813; deltog i träffningarna vid Lier skans och Medskog (där fången) 1814; kommendant på Karlstens fästning i Bohuslän 1815; chef för 7 belägringskompaniet 1816-1822 och för 12 kompaniet 1822-1823. Gift 31 okt 1820 i Halmstad med Anetta Christina Johanna Westberg, född 8 sept 1795 i Halmstad, dotter av provinsialläkare, professor Lorentz Johan Westberg och Anna Margareta Björck. Hustrun dog 9 maj 1859 i Halmstad, Halland. Källa: 1) Nils Holmstedt, redaktör: "Kungliga Göta Artilleriregemente II", tryckt i Uppsala 1962, sidorna 120-121.

Tabell 4 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Bernt Gustaf Westberg. "Kongl. secter".. Född 1760-03-10 i Stockholm. Död 1835-03-23 i Stockholm. Yo Lundissa 9.2.1775 Berndt Gustaf Westberg U850. * Tukholmassa(?) 10.3.1760. Vht: Uudenkaarlepyyn makasiininhoitaja, hovisihteeri Anders Gabriel Westberg (+ 1795) ja Kristina Katarina Jung. Ylioppilas Lundissa 9.2.1775 Bernh. Gust. Westberg, natus 1760 d. 10 Martii, bini fratres. Patre secretar. reg. et camerar. Malmog. - Konttorikirjuri. Kamarirevision ylim. kamarikirjuri 1778, vakinainen s.v., ero 1785. Kuninkaallisen kanslian kauppa- ja valtiovaraintoimituskunnan kirjaaja 1790. Valtiovelkakonttorin komissaari. Kauppaneuvos. + Tukholmassa 23.3.1835. Pso: 1:o 1786 Maria Virginia Odel (+ 1803); 2:o 1806 Johanna Lovisa Roos (+ 1810). Veli: piirilääkäri, lääkintöneuvos, LT Johan Lorentz Westberg 9753 (yo 1780, + 1846). Poika: protokollasihteeri Anders Gustaf Westberg 12078 (yo 1806, + 1864). Lanko: kokkolalainen kauppias, raatimies Anders Roos 11442 (yo 1800, + 1842). Viittauksia: Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732-1830 (utg. B. Edlund, 1979) s. 120; B. Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814 (1981) s. 93 #738. - J. Kleberg, Kammarrevisionen - Kammarrätten. Svenska ämbetsverk IV (1940) s. 103.
Gift 1:o 1786-09-22 i Maria Magdalena, Stockholm med Maria Virginia Odel. Död 1803.
Barn:
Anders Gustaf Westberg. Född 1790-05-08 i Stockholm. Död 1864-06-19 i Vaxholm. Se tabell 5.
Carl Johan Westberg. Född 1796. Se tabell 6.
Gift 2:o 1806-02-23 i Gamlakarleby med Johanna Lovisa Roos. Född 1787-12-18 i Gamlakarleby. Död 1810. Far: Anders Roos. Mor: Maria Elisabeth Rahm.
 
Tabell 5 (generation 2)
(Från Tabell 4)
Anders Gustaf Westberg. Född 1790-05-08 i Stockholm. Död 1864-06-19 i Vaxholm. 29.11.1806 Anders Gustaf Westberg 12078. * Tukholmassa 8.5.1790. Vht: valtiovelkakonttorin komissaari, kauppaneuvos Berndt Gustaf Westberg U850 (+ 1835) ja hänen 1. puolisonsa Maria Virginia Odel. Ylioppilas Turussa 29.11.1806 Westberg, Gust. Sveog. _ 939. Ruotsalaisen (II) osakunnan jäsen 13.12.1806 Andreas Gustavus Westberg. Stockholmensis natus Holmiæ d. <-> 1789. Patre Berndt Gust. Westberg, Secretario Regio. privata usus informatione, Civ. Acad. Aboëns. d. 29 Nov. 1806. Examen præstitit in conventu Nat. Sveo Goth. d. 13 Dec. 1806. Tuomarintutkinto 27.5.1808. Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten registratuurassa 28.5.1808. Kansliatutkinto 14.6.1809. Svean hovioikeuden auskultantti 19.12.1809. - Kuninkaallisen maanviljelysakatemian kanslisti 1816-45. Sisäasiaintoimituskunnan protokollasihteeri. + Vaxholmissa 19.6.1864. Pso: 1819 Anna Helena Sofia Edelheim (+ 1871). Appi: senaattori Fredrik Vilhelm Krogius, aatel. 1817 Edelheim 10313 (yo 1787, + 1833). Viittauksia: HYK ms., Index s. 209b; HYK ms., Ruots. osak. matr. II #137; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764-1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1808; RA Svea hovrätt, Matrickel öfwer Auscultanter 1801-34 s. 83. - V. Lagus, Studentmatrikel II (1892-95) s. 478 (CLVIII). - G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808-1828. SSLS 101 (1911) s. 23.
Gift 1819-07-08 i Åbo svenska förs. med Anette Sophie Edelheim. Född 1799-03-29 i Helsingfors. Död 1871. Far: Fridric Vilhelm Krogius - Edelheim. Kongl. secret. Mor: Anna Maria Franzen.

Tabell 6 (generation 2)
(Från Tabell 4)
Carl Johan Westberg. Född 1796. Kapten vid Kongl. Upplands regemente.
Gift 1833-09-01 i Helsingfors med Charlotta Christina Wilhelmina Edelheim. Född 1802 i Borgå.

Tabell 7 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Christian Ulric Westberg. Född 1767-08-23 i Sverige. Död 1805-04-30 i Luhtala gård, Tuurala, Storkyro. Inspektor för bränneriet i Nykarleby. Länsman och skallfogde i Storkyro. 9.7.1783 Kristian Ulrik Westberg 10053. * Tukholmassa 23.8.1767. Vht: Uudenkaarlepyyn makasiininhoitaja, hovisihteeri Anders Gabriel Westberg (+ 1795) ja Kristina Katarina Jung. Ylioppilas Turussa 9.7.1783 [Westberg] Christianus Ulricus Scanus _ 633. Ruotsalaisen osakunnan jäsen [1783] d. 9 Julii Christianus Ulricus Westberg, Scanus. Nat. 1767 Patre Secretario Aulico Dn. Andr. Gabr. Westberg. Tuomarintutkinto 23.5.1787. Turun hovioikeuden auskultantti 7.12.1787. - Polttimontarkastaja Uudessakaarlepyyssä. Sihteeri. Pietarsaaren nimismies 1800, Isonkyrön 1804. Jahtivouti. + Isossakyrössä 30.4.1805. Pso: 1:o Sara Brita Westerberg (avioero 1796); 2:o 1797 Anna Maria Nystrand. Veli: piirilääkäri, lääkintöneuvos, LT Johan Lorentz Westberg 9753 (yo 1780, + 1846). Poika: kirjanpitäjä Gustaf Otto Westberg U1034 (+ 1836). Viittauksia: HYK ms., Index s. 209b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #438; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783-1788 s. 62'' (4.6.1787, Todistus hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten "hos någon af de Kongl. HofRätterne i Riket"); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750-1896 #307. - V. Lagus, Studentmatrikel II (1892-95) s. 288 (CXXXV).
Gift 1:o med Sara Brita Westerberg. Född 1765-12-20 i Stockholm. Frånskilda 1796. Skild 1796.
Barn:
Anders Christian Westberg. Född 1790-06-20 i Helsingfors.
Gustaf Otto Westberg. Född 1794-02-05 i Nykarleby. Död 1836-10-14 i Stockholm. Se tabell 8.
Gift 2:o 1797-01-15 i Nykarleby med Anna Maria Nystrand. Född 1775-04-03 i Nykarleby.
Barn:
Christina Maria Westberg. Född 1798-02-09 i Nykarleby. Död 1840-06-30 i Kaskö. Se tabell 9.
Wilhelmina Westberg. Född 1805-06-12 i Tuurala, Storkyro. Moder skrivs som "Fru Gretha Mar." i födelsenotisen

Tabell 8 (generation 2)
(Från Tabell 7)
Gustaf Otto Westberg. Född 1794-02-05 i Nykarleby. Död 1836-10-14 i Stockholm. Yo Lundissa 30.9.1819 Gustaf Otto Westberg U1034. * Uudessakaarlepyyssä 5.2.1794. Vht: Isonkyrön nimismies Kristian Ulrik Westberg 10053 (yo 1783, + 1805) ja hänen 1. puolisonsa Sara Brita Westerberg. Ylioppilas Lundissa 30.9.1819 Gustaf Otto Westberg, född den 5 Febr. 1796. Fadren magazins-förwaltare. - Ruotsin valtiokonttorin ylim. kamarikirjuri 1821, vakinainen 1824, valtion tilinpäätöskonttorin vt. kirjanpitäjä 1831, vakinainen 1832. + Tukholmassa (suom. seurak.) 14.10.1836. Pso: Anna Kristina Norman (jäi leskeksi). Viittauksia: C. Sjöström, Göteborgs nation i Lund 1669-1906 (1907) s. 326 #1812; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732-1830 (utg. B. Edlund, 1979) s. 209. - J. Kleberg, Statskontoret 1680-1946. Svenska ämbetsverk V (1948) s. 88.
Gift med Anna Christina Norman.

Tabell 9 (generation 2)
(Från Tabell 7)
Christina Maria Westberg. Född 1798-02-09 i Nykarleby. Död 1840-06-30 i Kaskö.
Gift 1:o 1819-11-07 i Kaskö med Carl Zachris Melander. Död 1825-11-05 i Kaskö. Skräddare gesäll vid giftermålet.
Barn:
Carl Christian Melander. Född 1818-12-27 i Kaskö. Död 1819-05-30 i Kaskö.
Gustaf Otto Melander. Född 1820-07-08 i Kaskö. Död 1825-10-21 i Kaskö.
Carl Fredrik Melander. Född 1822-09-18 i Kaskö. Död 1837-04-02 i Kaskö.
Anna Christina Melander. Född 1824-12-09 i Kaskö. Död 1825-07-17 i Kaskö.
Gift 2:o 1826-12-27 i Kaskö med Fredrik Majorin. Sjötullvaktmästare i Kaskö.
Barn:
Emma Fredrika Majorin. Född 1827-04-16 i Kaskö.
Christian Ulrik Majorin. Född 1829-03-16 i Kaskö. Död 1830-04-17 i Kaskö.
Fredrik Herman Majorin. Född 1830-11-11 i Kaskö. Död 1848-06-22. Sjöman.
Emilia Christina Majorin. Född 1834-02-26 i Kaskö.
Amalia Mathilda Majorin. Född 1838-09-20 i Kaskö.

Tabell 10 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Carl Adolph Westberg. Sergeant. Född 1766. Döpt 1766-06-18. Österbottens infanteriregemente.
Gift med Catharina Aurelius. Född 1779.
Barn:
Gustaf Adolph Westberg. Född 1803-02-01 i Tölby, Korsholm. Död 1875-10-17 i Wehmais, Rautu. Se tabell 11.
Johan Ulric Westberg. Född 1805-04-27 i Tölby, Korsholm. Se tabell 12.
Sofia Carolina Westberg. Född 1810-01-13 i Tölby, Korsholm. Se tabell 13.
Gabriel Westberg. Född 1813-08-20 i Tölby, Korsholm.
Christina Catharina Westberg.

Tabell 11 (generation 2)
(Från Tabell 10)
Gustaf Adolph Westberg. Född 1803-02-01 i Tölby, Korsholm. Död 1875-10-17 i Wehmais, Rautu. Länsman i Valkjärvi.
Gift 1833-08-13 i Valkjärvi med Clara Christina Cajanus.
Barn:
Charlotta Amanda Westberg. Född 1834-08-23 i Valkjärvi.
Emilia Christina Westberg. Född 1836-11-17 i Valkjärvi.
Adolph Ferdinand Westberg. Född 1839-02-17 i Valkjärvi.
Sophia Carolina Westberg. Född 1841-04-08 i Valkjärvi.
Sophia Augusta Westberg. Född 1842-04-14 i Valkjärvi.
Gustava Vilhelmina Westberg. Född 1846-06-14 i Valkjärvi.
Dödfödd Westberg. Född 1849-05-10 i Vehmais, Rautu.

Tabell 12 (generation 2)
(Från Tabell 10)
Johan Ulric Westberg. Född 1805-04-27 i Tölby, Korsholm. Handelsbetjänt.
Gift 1850-03-10 i Solf med Anna Brita Markusdr Buss. Född 1819-07-09 i Solf. Hustrun Anna Brita antecknad som fästeqvinna ännu när dottern Anna Greta föds år 1848. Far: Marcus Johansson Buss. Mor: Maria Jonasdr Helgas.
Barn:
Amanda Carolina Buss. Född 1843-03-19 i Solf. Död 1843-03-25 i Solf. (Födelsenotis, HISKI: *19.3.1843    23.3.1843             (Lägersm.f:Hand:Betjent. Johan Westberg)    Trp.d:r Anna Brita Markusd:r Buss 24     Amanda Carolina (oä.{}+)
Edla Christina Buss. Född 1844-06-08 i Solf.
Carl Adolph Buss. Född 1846-02-13 i Solf. Död som liten 1846-02-16 i Solf.
Maria Buss. Född 1847-05-02 i Solf. Död som barn 1847-04-02 i Solf.
Dödfödd gosse Buss. Född 1848-07-13 i Solf. Död 1848-07-13 i Solf.
Anna Greta Buss. Född 1849-07-30 i Solf. Död som liten 1849-07-30 i Solf.
Berndt Ulric Westberg. Född 1850-10-15 i Tölby, Korsholm.

Tabell 13 (generation 2)
(Från Tabell 10)
Sofia Carolina Westberg. Född 1810-01-13 i Tölby, Korsholm.
Gift 1847-03-28 i Tölby, Korsholm med Jakob Israelsson Björni. Gästgivare i Lillkyro.

Tabell 14 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Anna Fredrika Westberg. Född 1762-04-.. i Stockholm. Döpt 1762-04-24 i Jakob och Johannes förs. Stockholm. Död 1827-03-28 i Stockholm.
Gift med Jonas Lagerbaum. Född 1740. Död 1797-12-14 i Tammerfors domkyrkoförs.., 57 år 2m. 18d. gammal. Handlande och kronoinspektör. Inspektor på kronobränneriet i Tammerfors.
Barn:
Carl Philip Lagerbaum. Född 1786-05-12 i Tammerfors. Död 1827-09-30 i Smedjebacken, Sverige. Född: 12 maj 1786 i Tammerfors, Tavastland, Finland Källa: Levertin 1923-1925, sidan 1639. Död: 30 sept 1827 i Smedjebacken, Norrbärke, Dalarna (Kopparbergs län), Sverige Källa: Levertin 1923-1925, sidan 1639. Övrigt: Föräldrar: Inspektorn Jonas Lagerbaum, född 1740, död den 14 december 1797, och Anna Fredrika Vestberg. Carl Philip Lagerbaum som förblev ogift, var fältapotekare under åren 1812-1813, deltog i det pommerska fälttåget (Fälttåget i Tyskland 1813?), avlade apotekarexamen den 8 mars 1813, samt erhöll kallelse att vara apotekare i Smedjebacken och inköpte snart apoteket. Då Daniel Swanström i Köping 1816 sålde apoteket i Smedjebacken, inrättat 1798, till apotekare Lagerbaum ingick gården Västeräng ej i köpet, utan Lagerbaum hyrde till en början apotekslokaler av Swanström men flyttade 1823 desamma till en annan gård i Smedjebacken, belägen i By, i omedelbar närhet av kyrkan i Smedjebacken. Lagerbaum sålde redan året därpå apoteket till Sven Gustaf Florell (1794-1830) som inköpte efter avlagd apotekarexamen den 7 juli 1824 det, som han tillträdde den 1 augusti samma år. Källa: "Sveriges apotekarhistoria från konung Gustaf I: s till närvarande tid. Band 3." - Stockholm 1923-1925, sidorna 1638-1639. Författare: Alfred Levertin med flera. Meddelat av Harri Blomberg, Göteborg. 17 aug 2003 kl 17:28
Jonas Gabriel Lagerbaum. Född 1791-07-25. Se tabell 15.
Sophia Ulrica Lagerbaum. Född 1792-12-25 i Tammerfors?. Död 1831-05-24 i Tammerfors domkyrkoförs.. Se tabell 16.
Chalotta Vilhelmina Lagerbaum. Född 1798-05-24 i Tammerfors?. Se tabell 17.

Tabell 15 (generation 2)
(Från Tabell 14)
Jonas Gabriel Lagerbaum. Född 1791-07-25. Kryddkrämare.
Gift 1824-02-29 i Maria Magdalena, Stockholm med Eleonora Vilhelmina Åhman.
Barn:
Otto Gustaf Lagerbaum. Född 1796-03-11 i Tammerfors domkyrkoförs..
Jonas Berndt Leonard Lagerbaum. Född 1824-11-04 i Stockholms finska förs.
Amalia Frredrika Lagerbaum. Född 1826-12-08.
Gabriela Paulina Lagerbaum. Född 1829-01-09 i Stockholms finska förs.
Jonas Herman Lagerbaum. Född 1831-02-20 i Stockholms finska förs.
Dödfödd dotter Lagerbaum. Född 1833-02-12 i Stockholms finska förs. Död 1833-02-12 i Stockholms finska förs.
Genny Hildegard Lagerbaum. Född 1834-04-24 i Stockholms finska förs.

Tabell 16
(generation 2)
(Från Tabell 14)
Sophia Ulrica Lagerbaum. Född 1792-12-25 i Tammerfors?. Död 1831-05-24 i Tammerfors domkyrkoförs..
Gift 1828-10-17 i Stockholms finska förs. med Johan Casper Grek. Född 1795-11-01 i Stockholm. Rådman och färgare i Tammerfors.
Barn:
Olivia Charlotta Grek. Född 1830-10-23 i Tammerfors domkyrkoförs..

Tabell 17 (generation 2)
(Från Tabell 14)
Chalotta Vilhelmina Lagerbaum. Född 1798-05-24 i Tammerfors?.
Gift 1833-08-25 i Stockholms finska förs. med Anders Gustaf Eriksson. Flyttade 1833-10-31 från Stockholms finska förs till Jakob (Stockholm). Född 1805-03-22 i Uppsala, Sverige. Kryddkrämare. handlande.

Tabell 18 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Sophia Ulrica Westberg. Född 1770-04-04 i Sverige. Död 1839.
Gift 1789-02-04 med Johan Otto Söderhjelm. Född 1768-01-15. Död 1809. Löjtnant. Bosatt i Lappfjärd. Bosatt på Åminneborg i Yttermalax "för någon tid" från dec. 1791.
Barn:
Lorents Anders Gustaf Söderhjelm. Född 1790-11-03 i Nykarleby.
Otto Fredrik Söderhjelm. Född 1791-11-25 i (Nykarleby) Tölby, Korsholm. Födda Korsholm: detta barn hörer till novemb. månad men af förende hit infördt 25.12 1791.
Fredrik August Söderhjelm. Född 1792-12-31 i Nykarleby.
Otto Söderhjelm. Född 1794 i Uleåborg. Död som liten.
Johan Ulric Söderhjelm. Född 1796-04-24 i Wasa. Se tabell 19.
Bror Otto Söderhjelm. Född 1797-04-14 i Wasa.
Ulrica Sophia Söderhjelm. Född 1798-11-11 i Wasa.
Constantina Söderhjelm. Född 1800-05-20 i Vasa.
Carl Wilhelm Söderhjelm. Född 1803-01-16 i Kalajoki.
Bernt Söderhjelm. Född 1806-01-18 i Pyhäjoki. Död som liten. Tvilling.
Alexander Söderhjelm. Född 1806-01-18 i Pyhäjoki. Död som liten. Tvilling
Ottiliana Söderhjelm. Född 1808-10-19 i Pyhäjoki. Död som liten.

Tabell 19 (generation 2)
(Från Tabell 18)
Johan Ulric Söderhjelm. Kronofogde i Äyräpää härad. Född 1796-04-24 i Wasa.
Gift med Charlotta Ulrica Stråhlman.
Barn:
Emilia Sophia Söderhjelm. Född 1824-06-07 i Viborgs svenska förs..
Johan Reinfried Isidor Söderhjelm. Född 1825-10-29 i Kostela, Valkjärvi.
Carl Victor Söderhjelm. Född 1827-01-28 i Weikkola, Valkjärvi.
Amalia Albertina Söderhjelm. Född 1828-07-04 i Wunnukkala, Valkjärvi.
Ida Charlotta Söderhjelm. Född 1829-07-18 i Wunnukkala, Valkjärvi.
Catharina Sophia Söderhjelm. Född 1830-10-01 i Wunnukkala, Valkjärvi.
Verner Woldemar Söderhjelm. Född 1832-05-02 i Wunnukkala, Valkjärvi. Död 1904-08-14. 10.12.1849 Verner Voldemar Söderhjelm 16781. * Valkjärvellä 3.5.1832. Vht: Äyräpään kihlakunnan kruununvouti Johan Ulrik Söderhjelm (+ 1860) ja Charlotta Ulrika Stråhlman. Viipurin lukion oppilas 3.2.1842 - 1847. Helsingin yksityislyseon oppilas 1847 - 1849. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 10.12.1849 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 17). Viipurilaisen osakunnan jäsen 31.1.1850 31/1 1850 Werner Waldemar Söderhjelm 2/5 1832 J. U: Söderhjelm | Krono-Fogde. Walkjärwi. Presterade Studentexamen med betyg af Filos. Mag. Finer, hwarwid han erhöll 17 bifallsröster. Rysk examen V.T. 1850. Logices examen H.T. 1851. | Domare examen. Tjenstgjorde i Wiborgs hofrätt, hvarefter Auditör vid Uleåborgs skarpskyttebataljon. | Assessor i Wiborgs hofrätt. Häradshöfding i Äyräpää domsaga. | 1871. | Lagman. | 1897 prokurator. | Spelat en viktig roll i händelserna i Finland 1899 och 1900. Befordrad till senator 1900. Afsked på begäran samma år. | + 14/VIII 1904. i Helsingfors. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 14.3.1852. Tuomarintutkinto 8.12.1853. Viipurin hovioikeuden auskultantti 17.12.1853. Suurempi kameraalitutkinto 15.12.1854. - Viipurin hovioikeuden ylim. kanslisti 1854. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri s.v. 3. Oulun ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan sotatuomari 1855, 9. Viipurin ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan 1857. Varatuomari s.v. Viipurin hovioikeuden kanslisti 1859, kirjaaja s.v., ylim. viskaali 1862, notaari 1864, varakanneviskaali 1865, sihteeri 1867, asessori 1869. Äyräpään tuomiokunnan tuomari 1871. Laamannin arvonimi 1881. Senaatin prokuraattori 1897. Senaattori senaatin oikeusosastossa 1900, ero s.v. + Helsingissä 14.8.1904. Pso: 1858 Amanda Olivia Clouberg (+ 1905). Äidin isä: Valkjärven kirkkoherra, TT Johan Stråhlman 8706 (yo 1767, + 1840). Lanko: senaattori, FM ja MOT Henrik Vilhelm Johan Zilliacus 15829 (yo 1840, + 1887). Lanko: Viipurin tyttökoulun opettaja, FM Niklas August Zilliacus 16268 (yo 1845, + 1893). Lanko: tilanomistaja Helsingin pitäjässä Jarl August Hagelstam 16555 (yo 1847, + 1891). Yksityistod. antaja: Karl Gustaf Finér 15578; Johan Vilhelm Rosenborg 15851; Karl August Vilhelm Malmborg 15852. Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. IV #240; HYKA, Album 1817-65 s. 550; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828-72 s. 124; KA Ansioluettelokokoelma. - T. Carpelan, Studentmatrikel (1928-30) s. 166; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831-1889. SSJ 21 (1953) #415; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805-1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #436. - K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #232; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809-1909 (1912) s. 401; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 112 (Söderhielm Tab. 29); W. Kannel (toim.), Viipurin hovioikeus 1839-1939 (1939) s. 245; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 238; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 555.
Ivar Viljam Söderhjelm. Född 1834-09-14 i Wunnukkala, Valkjärvi.
Emilia Carolina Söderhjelm. Född 1836-04-11 i Wunnukkala, Valkjärvi.
Johan Theodor Söderhjelm. Född 1837-12-09 i Wunnukkala, Valkjärvi.

Tabell 20 (generation 1)
(Från Tabell 1)
Philippina Carolina Westberg. Född 1771-04-04 i Sverige. Död 83 år 7m gammal 1855-06-11 i Jakobstad. Begravd 1855-06-17 i Jakobstad.
Gift 1793-07-18 i Nykarleby med David Gustaf Strengberg. Född (inget datum i födelselängden) 1761-01-25 på Tottesund, Maxmo. Död 1805-05-11 Lakso hn. Sievi. Löjtnant vid Närpes kompani, Österbottens regemente. Stabslöjtnant/fänrik i sekundärmajorens kompani 9.3 1803. Bosatt på fänriksbostället Ruth hemman i Tölby till år 1803, då han förflyttades till Lochteå kompani.
  Deltog i informationsofficer Carl Nycanders kadettkurs vid Österbottens regemente 1788.
  Vid franska marinen 1781, deltog i strid mot engelsmännen på ett franskt örlogsskepp samma år vid Cap Vincent. Deltog i strider i kriget 1788-90, på skärgårdsflottan, Fredrikshamn, Willnäs, Hangö Udd 1788. I Karelen med Kuopio Detachement 1789-90. Far: Carl Henrik Strengberg. Död 1763-11-23 i Vasa. Regementsskrivare vid Österbottens regemente 1744. Mor: Christina Margaretha Kühl. Född 1731-11-04 i Björneborg. Död 1775-11-15 i Masku.
Barn:
Anna Sophia Strengberg. Född 1794-01-22 i Nykarleby. Död 1873-01-24 i Loimijoki. Se tabell 21.
Gustava Carolina Strengberg. Född 1795-04-15 i Tölby, Korsholm. Död 1831-09-08 i Nådendahl.
Philippina Strengberg. Född 1796-08-29 i Tölby, Korsholm. Död 1800-07-13 i Tölby, Korsholm.
Catharina Charlotta Strengberg. Född 1798-09-28 i Tölby, Korsholm. Död 1799-12-09 i Korsholm.
Wilhelmina Strengberg. Född 1800-02-09 i Tölby, Korsholm. Död 1898-05-22 i Harikkala, Nykyrka (Åbo län). Se tabell 22.
Carl Gustaf Strengberg. Född 1802-04-07 i Tölby, Korsholm.
Christina Margaretha Strengberg. Född 1803-06-11 i Tölby, Korsholm. Död 1881-01-16 i Jakobstad. Se tabell 23.
Philip Ulric Strengberg. Född 1805-08-02 i Sievi. Död 1872-10-08 i Jakobstad. Se tabell 24.

Tabell 21 (generation 2)
(Från Tabell 20)
Anna Sophia Strengberg. Född 1794-01-22 i Nykarleby. Död 1873-01-24 i Loimijoki.
Gift 1821-05-01 i Nådendahl med Gustaf Forselius. Född 1793-07-09 i Luvia. Död 1867-10-18 i Kiikka. Kapellan i Kiikka.

Tabell 22 (generation 2)
(Från Tabell 20)
Wilhelmina Strengberg. Född 1800-02-09 i Tölby, Korsholm. Död 1898-05-22 i Harikkala, Nykyrka (Åbo län).
Gift 1821 med Josef Gottleben. Född 1779-12-20 i Nykyrka (Kalanti) (Åbo l.). Död i olyckshändelse på resa 1836-05-21 i Kiukais kapellansbohl, Laitila. Vicehäradshövding. Fick sin vicehäradshövdingstitel den 20 dec. 1828 enl. Åbo Tidningar, nr. 24, 1 april 1829.
25.4.1793 Josef Gottleben 10795. * Kalannissa 20.12.1779. Vht: Harjavallan kappalainen Gabriel Gottleben 8441 (yo 1763, + 1815) ja Eva Magdalena Neunbohm. Ylioppilas Turussa 25.4.1793 Gottleben, Josephus, Austral. _ 738:. Tuomarintutkinto 16.6.1800. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1800. - Varatuomari 1828. Asui Harjavallassa. + tapaturmaisesti matkalla Laitilassa 5.1836. Pso: 1821 Vilhelmina Strengberg (+ 1898). Poika: apulaispappi Johan Edvard Gottleben 16815 (yo 1850, + 1860). Poika: Pöllän tullivartion rajaviskaali, luutnantti Karl Josef Gottleben 16950 (yo 1851, + 1901). Viittauksia: HYK ms., Index s. 73b; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1799-1800 s. 512 (18.6.1800, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750-1896 #463. - V. Lagus, Studentmatrikel II (1892-95) s. 344 (CXLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 121 (CXLIV). - A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 515 . Far: Gabriel Johansson Gottleben.  Mor:Eva Magdalena Neunbohm.
Barn:
Eva Carolina Gottleben. Född 1822-03-20 i Harjavalta. Bodde efter faderns död hos sin mormor i Jakobstad.
Gustaf Gabriel Gottleben. Född 1823-10-13 i Harjavalta. Död i magkräfta 1887-06-07 i Jakobstad (Vasa).  Handlande i Nykarleby. Disponent vid Strengbergs tobaksfabrik i Jakobstad. Erhöll burskap i Nykarleby som handlande 3.7 1848 . Ägde gården nr. 49 i Nykarleby  samt andel i flere fartyg. Gick i konkurs, varefter han uppsade sitt burskap i Nykarleby 27.1 1862 och flyttade till Jakobstad och blev disponent vid sin morbror Philip Ulrik Strengbergs tobaksfabrik. Adopterade hustruns systerdotter Johanna Olivia Sund, f. 7.10 1860 i Jakobstad.
Vivika Vilhelmina Gottleben. Född 1827-04-13 i Harjavalta.
Karl Josef Gottleben. Född 1828-11-16 i Eskola gård, Harjavalta. Död 1901-11-13 i Impilax. Student i Helsingfors 1851.
18.6.1851 Karl Josef Gottleben 16950. * Harjavallassa 16.11.1828. Vht: varatuomari Josef Gottleben 10795 (yo 1793, + 1836) ja Vilhelmina Strengberg. Porin triviaalikoulun oppilas 17.2.1838 (cl. etymol. #1241) - 14.6.1848. Turun lukion oppilas 5.10.1848 - 12.6.1851 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 18.6.1851 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 17). Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 14.10.1851 14/X 1851 Carl Joseph Gottleben ... <->. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.9.1853. Pienempi kameraalitutkinto 27.5.1856. Sotilastutkinto 31.5.1856. - Vänrikki Venäjän palveluksessa 13. tarkk'ampujapataljoonassa 1857, aliluutnantti 1859, luutnantti 1860, ero 1862. Päätullijohtokunnan ylim. kamarikirjuri s.v. Leppäniemen tullivartion rajaviskaali Suojärvellä s.v., Virtelän tullivartion 1877, Pöllän tullivartion 1885. + Impilahdella 13.11.1901. Pso: Zuleima Maexmontan (+ 1881). Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #282; HYKA, Album 1817-65 s. 571; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828-72 s. 136. - K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 132; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928-30) s. 179; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #517. - A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 515 (Gottleben Taulu 7); Å. Backström, Studenterna vid den sk. krigsfakulteten av Helsingfors universitet 1856. Genos 57 (1986) s. 71. Gränsfiskal vid Leppäniemi gränsstation, Suojärvi, 1862. Tullfiskal i Pöllö 1885.
Johan Edvard Gottleben. Född 1830-07-16 i Harjavalta. Död 1860-11-16 i Nykyrka (Åbo l.). Biträdande kyrkoherde i Kumo. 22.6.1850 Johan Edvard Gottleben 16815. * Harjavallassa 16.7.1830. Vht: varatuomari Josef Gottleben 10795 (yo 1793, + 1836) ja Vilhelmina Strengberg. Porin triviaalikoulun oppilas 17.2.1838 (cl. etymol. #1242) - 14.6.1847. Turun lukion oppilas 24.8.1847 - 15.6.1850 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 22.6.1850 (arvosana laudatur äänimäärällä 24). Merkitty teologisen tiedekunnan nimikirjaan 10.2.1851. Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 11.2.1851 11/2 1851 Johan Edvard Gottleben ... <->. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.11.1853. - Kokemäen kirkkoherran apulainen 1853, virkavapaa kivulloisuuden takia 1857. + Kalannissa 16.11.1860. Naimaton. Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #248; HYKA, Album 1817-65 s. 554; HYKA TTA Ba, Teologisen tiedekunnan nimikirja 1847-75 f. 14; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1038; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752-1954. - K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 132; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928-30) s. 169; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #486. - A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 515.
Sofia Emilia Gottleben. Född 1832-02-16 i Harjavalta. Död 1867-06-29 i Nykyrka (Åbo l.).
Knut Filip Gottleben. Född 1834-02-22 i Harjavalta. Sjökapten. Ägde Harikkala rusthåll i Nykyrka.
Agata Josefina Gottleben. Född 1836-01-19 i Harjavalta. Död 1892-05-05 i Jakobstad.

Tabell 23 (generation 2)
(Från Tabell 20)
Christina Margaretha Strengberg. Född 1803-06-11 i Tölby, Korsholm. Död 1881-01-16 i Jakobstad.
Gift 1830-12-14 i Pyhäjoki med Ernst Wilhelm Frosterus. Född 1798-08-09 i Kuhmonniemi. Död 1847-01-12 i Turtola. Kapellan, senare vicepastor i Turtola.

Tabell 24 (generation 2)
(Från Tabell 20)
Philip Ulric Strengberg. Född 1805-08-02 i Sievi. Död 1872-10-08 i Jakobstad. Tobaksfabrikör i Jakobstad. Inskr. i Uleåborgs trivialskola 1818-1820. Handelsbiträde hos K. Malms änka 1820 - 1828. Burskap i Jakobstad 5 maj 1828.
Gift 1829-06-07 i Jakobstad med Ulrica Charlotta Thelin. Född 1799-02-18 i Jakobstad. Död 1878-10-02 i Jakobstad.
« Last Edit: september 03, 2008, 02:03:40 am by Westadmin »
Logged
mvh.
Maggan Lindholm

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #17 on: september 03, 2008, 08:21:18 pm »

Johan Westberg m familj finns i Vittaryd enligt mantal 1747-1757 (1746 noteras bara dr Anders Svensson på Erikstad). Hustrun namnges ej och är nästan alla år noterad som sjuklig, sängliggande o s v. Som barn nämns förutom Anders Gabriel; Berndt/Bernhard, Johan Gustaf, Stina Greta och Anna Brita. Berndt och Stina Greta de flesta år, övriga bara enstaka år.

Rune
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #18 on: september 04, 2008, 05:20:06 pm »

I husförhörslängd A:1 för Vittaryd (s 110 Erikstad) finns familjen upptagen;
Häradsskrifv Johan Westberg 1692
h A B Lunbohm 1710
s v häradsskrif Bernd Westberg 1726
d j Stina Greta 1714
d j Anna Brita 1729

Hustrun kan ju då inte vara mor till åtminstone den äldsta dottern, möjligen till de övriga?

I Gällaryd (Östbo härad) verkar familjen bo hela 1730-talet enligt kyrkoräkenskaperna: "Häradsskrifvaren Westberg på Ohs".
Logged

Charlotte Söderblad

 • Flitig
 • **
 • Posts: 137
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #19 on: september 14, 2008, 04:58:52 pm »

Ett svar på en förfrågan i Nättidningen Rötter, ifall ni inte tittar där:

Från KGF:s databas:
Gällaryd födda:

Helena Beata f. 1733-03-27 Ohs
() f. 1735-07-17 Ohs
Emerentia f. 1738-02-05 Ohs
Christopher f. 1740-07-15 Gripenberg

Fader till alla : Häradsskrivaren Johan Westberg/ Westerberg.
Moder till alla : Anna Dorothea Lundbom på första barnet och sedan Anna Britta Lundbom på resten av barnen.

Med vänlig hälsning
Charlotte
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #20 on: december 15, 2011, 12:17:53 pm »

I ett inlägg 28 aug 2008 surrar jag något om att Catharina Zion skulle ha hetat Maria. Det är helt fel. Catharina hette helt säkert så, finns t ex upptagen i flera bouppteckningar under det namnet. Maria var en syster, född 1 mar 1667 i Riddarholmen och död som änka i Klara, beg 26 mar 1742.
Logged

runfor

 • Flitig
 • **
 • Posts: 402
Re: Westberg, Anders Gabriel,
« Reply #21 on: november 28, 2014, 02:00:02 pm »

vigda i Riddarholmens församling 4 maj 1711 glasmäst Mäst Johan Burchardt och jungf Christina Qwistberg löftesman var mäst Anders Gerdes
Logged