Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Niklas Eliasson Reichenbach  (Read 57438 times)

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Niklas Eliasson Reichenbach
« on: september 23, 2012, 09:48:28 pm »

Hej,

Jag har bläddrat fram och tillbaka i boken "Kristinestads historia I" med fokus på Niklas Reichenbach. På basen av den här genomgången så fick jag några frågor relaterade till Niklas Eliasson Reichenbach som kanske någon här på forumet har ett svar på?

1. Är det möjligt att rådmannen 1652 som i boken kallas för "Nicklas Eliasson” defacto är Niklas Eliassson Reichenbach? N. Reichenbach kommer inte upp bland borgarlistan senare i boken så han måste ha kommit till den nygrundade staden Kristinestad 1649-1651 (även andra källor stöder detta).

 2. Är det möjligt att Nicklas Reichenbachs svärfar hette Henrik Östensson? Henrik Östensson säges i boken vara från Stockholm och blir borgare 1652. Nicklas Reichenbach var ju också från Stockholm och hans hustru heter Anna Henriksson. Anna Henriksson tycks ha behärskat skrivkonsten bra (en bild på hennes brev finns i boken). Kan det vara så att Annan kom också från Stockholm och att hennes pappa var Henrik Östensson? Eller träffade Niklas Reichenbach henne i K:stad?

3. Vem är Lukas Henrikssons förfäder/ättlingar? Är han Henrik Östenssons son / Anna Henrikssons bror? Lukas Henriksson och Niklas Reichenbach tycks bl.a. äga fartyg tillsammans.

4. I den nya borgarlistan per den 1652 nämns även en annan Stockholmare; Anders Henriksson. Är även han Henrik Östenssons son? Kom hela Henrik Östenssons familj (Henrik och barnen Anna, Lukas och Anders) till Koppö/Kristinestad 1649-1651?

De här personerna tycks följa varandra hack i häl i historieboken. Så en gissning/arbetshypotes, som gärna får bekräftas eller skjutas ner, är att Niklas Reichenbachs fru Anna Henriksson är från Stockholm och är dotter till Henrik Östensson.

Nedan några hänvisningar i Kristinestads historia 1, Anneli Mäkelä:


s.312: Kristinestad får två nya borgare 1652; Henrik Östman och Anders Henriksson.

s.197 Rådmännen 1652; ”Nicklas Eliasson”, ”Henrik Östensson”...

s.272: 1652 valdes två kyrkvärdar Henrik Östernsson och Niclas Eliasson.

s.200/86: Nicklas Reichenbach och Henrik Östensson väljs 1659 till gästgivare

s. 134: Anna Henriksson, Nicklas Reichenbachs energiska maka behärskar skrivkonsten. Obs hennes brev på 1650-talet

s.109: Nicklas Reichenbach och Lukas Henriksson har ett samägt fartyg.
Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #1 on: september 24, 2012, 11:53:01 pm »

Jag har nu gjort en genom screening via namn index på "Niklas Reichenbach, "Henrik Östensson", "Lukas Henriksson" och "Anna Henriksson" i böckerna Lappfjärds historia 1-3, Sideby historia och Pörtom historia (+ alla artiklar på nätet, inkl. Sydaby.net/Reichenbach).

Jag har inte Tjöck historia boken/Närpes historia böcker. Närpes historia böcker kunde vara en intressant källa för Anna Reichenbach bodde ju där och man kan anta gubben hennas som var präst i Närpes säkert var mån att dokumentera släktingar i K:stad.....? Får kolla upp det någon gång. 
Logged

Jörgen

 • Ny
 • *
 • Posts: 42
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #2 on: oktober 10, 2012, 03:33:10 pm »

Jag har också haft ett intresse för släkten Reichenbach. Tänkte nu att det kunde var till hjälp att undersöka Niklas styvsons, Per Mårtensson Rundels bakgrund närmare, han torde ju var Anna Hindersdotters son ur hennes första äktenskap? Av någon anledning tycks ingen av bygdehistorikerna i trakten ha brytt sig om att  försöka reda ut vem han egentligen är.

Framkommer snabbt, att hans far inte är någon obestämd Mårten Rundel som man kunde vänta sig, utan är tydligen känd under namnet Mårten Costenius, född i en prästfamilj och student i Åbo 1640: http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=683

Det förnämnt klingande efternamnet tycks komma av att familjen är hemmahörande i byn Kostiainen i Letala (Laitila). Per Mårtenssons efternamn Rundeel igen är ett adelsnamn, som ursprungligen tilldelats hans farbror, Anders Costenius, år 1650: http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=118

Av någon anledning synes brorssonen Per Mårtensson sedan också ha fått rätten att använda adelsnamnet.

Men problemet här är nu, att fadern Mårten Costenius har dött först år 1671. Det är svårt att tänka sig, att hustrun Anna Hindersdotter skulle ha kunnat gifta om sig med Niklas Reichenbach innan det. Så det verkar nu eventuellt kunna finnas två Anna Hindersdöttrar Reichenbach, en före och en efter ca. 1671? Författarna till Kristinestads Historia I verkar totalt ha förbigått informationen om Niklas Reichenbachs styvsons Per Mårtensson Rundeels identitet. Om hans mor inte på något vis kunnat gifta sig med Niklas före 1671, så blir bilden som i boken målas upp av familjens liv och leverne under den här tiden befattad med ett allvarligt fel.
Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #3 on: oktober 11, 2012, 10:56:52 pm »

Intressant pusselbit! Hmmm vi får fundera på ekvationen. Niklas Reichenbachs fru Anna Henriksdotter skulle alltså ha varit hustru åt Mårten Costenius (Rundeel) som dog 1671 (är 1671 rätt?)....med ett skilsmässa-scenario så skulle det vara möjligt...men knappast...Niklas R måste ha haft två fruar? På sidan 134 i Kristinestads historia 1 så visas ett utdrag ur rådstuvurättens protokoll som Anna Henriksdotter skrev 15.5.1662.

Niklas hade ju två döttrar: Agneta och Annika. Annika rymde till Reval. Blombergs artikel har en källa som det skulle vara intressant att läsa: Åkerblom, K.V.: "Övermarks historia" — Vasa 1947. Sidorna 223-224, 279-280 (Anna Eliasdotter Reichenbach) och sidorna 226-227 (Annika Niklasdotter Reichenbach).

Kollade igenom Blombergs artikel med fokus på Rundell. Nedan ett sammandrag av kommentarerna som berör Rundell. Det ger ingen klarhet i mysteriet med Anna Henriksdotter och giftermålet med Mårten Costenius (Rundeel) men kan kanske ge någon ny ledtråd....

”...år 1693 äger Eskil Simonsson 3/4 mantal skattejord och år 1709 överlämnar han åt sin son Simon Eskilsson sina två hemman 1/2 mtl skatte och 1/3 mtl krono, trots att Niklas Reichenbach visserligen före år 1683 hade upplåtit sitt hemman till sin styvson Per Mårtensson Rundel...”

”I en mantalskvarnlängd för år 1688 upptas Eskil Simonsson på Hanses, Sideby och även här verkar vår gästgivare ha fifflat under föregående år. De fyra i längden räknas som fem, vid drängen Johan Finne finns anteckningen "undandolt 1687 derföre dubbelt upföres".....  övriga tre måste ha varit gästgivaren Eskil Simonsson, hans hustru Agneta Niklasdotter och Agnetas styvbror "Peer" (Per Mårtensson Rundel). Därtill hade man nog ett flertal icke skatteskyldiga barn.... ”

”Vilket förargade många andra sockenbor och resulterade i att under nyssnämnda ting så beskylldes Eskil Simonsson av gästgivaren Per Olofsson Teirfolk i Skaftung (första gästgivaren därstädes från år 1696 till 1713, då han om hösten blev ihjälslagen av ryssen) för inte tillbörligen vårda om Per Rundel.

Källa: Släkten Hanses – gästgivare och postbönder i Sideby under 200 år, av Harri Blomberg

”....Niklas Reichenbachs tvist med sin svåger kyrkoherden Holmius i Närpes, i rådstuvurättens protokoll för den 20.9.1662 finns en bilaga som utgör ett brev ifrån dennes son till samma rätt. Historien har sin utgångspunkt i att hjälpprästen Jakob Eliasson Holmius har lovat Niklas Reichenbach att sälja sin boskap i Tjöck till denne, men då Reichenbach reste till Lübeck under sommaren 1662 så sålde han kreaturen till Per Mårtensson som kom till prästgården i Närpes och ville betala kontant för djuren....”.

”....I Kristinestads rådstuvurätt den 16.5.1668 framkommer det på nytt att Niklas Reichenbach gjort konkurs och att hans egendom utbjöds till borgenärerna. Hans styvson Per Mårtensson Rundel gav detta datum 200 daler till föräldrarnas försörjning då dessa ruinerats, men med kravet att han skulle tilldelas en båt som seglat till Stockholm. ”

”...Den 17.7.1671 köpte Mats Persson sin svärfars Niklas Reichenbachs gård av fogden Gerden. Han var gift med Agneta Niklasdotter Reichenbach ...”

”...Ännu år 1674 ägde Mats Persson hälften av en båt, den andra ägde Mats Simonsson, som seglade till Stockholm med ved, kött, smör, hudar, fisk (gädda), pjäxor och talg. I december 1677 var han dock utblottad och befann sig i Stockholm, där han låtit städsla sig som kronans båtsman, verkar ha rymt dit år 1676. Hans gård såldes den 8.4.1678 till Per Mårtensson Rundel, vilken var styvson till Niclas Reichenbach. ”

”....På 1670-talet var Per Mårtensson Rundel bokförare åt rikets drots och mycket välbeställd, och sålde och köpte väderkvarnar i Kristinestad. Samtidigt verkar han haft någon form av social störning för i december 1664 ville inte borgerskapet i Kristinestad..... anställa honom..... Den 8 april 1678 köpte han sin styvsvågers Mats Perssons gård, vilken tidigare ägdes av styvfadern. ”

”...år 1699 levde Per Rundel under mycket dåliga förhållanden i Sideby några mil söder om staden...”

”...Niklas Reichenbach i Sideby var som sagt urusel år 1678. Hans svärson Mats Persson hade rymt till Stockholm och gått in i flottan, osäkert vilket öde som drabbade honom, men sin hustru Agneta lämnade han kvar i Sydösterbotten och vilken bosatte sig hos sin far och strax därefter kom även styvsonen Per Mårtensson Rundel...” 
”....Tinget fick veta att Eskil skulle få en sons rätt i hemmanet, trots att han visserligen hade upplåtit sitt hemman till sin styvson Per Mårtensson Rundel.... ”.

Källa: Släkten Reichenbach - borgare, prästfolk och gästgivare i Sydösterbotten  av Harri Blomberg
Logged

Jörgen

 • Ny
 • *
 • Posts: 42
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #4 on: oktober 12, 2012, 04:05:57 pm »

Vi måste komma ihåg, att i familjen Reichenbachs fall har bilden av familjens förehavanden byggts upp med tiden. Först i Övermarks historia från 1947, sedan Sideby sockens historia 1975, sedan Kristinestads historia I 1984, sedan Harri Blombergs artikel på 2000-talet(?), ända till en artikel om Anna Hindersdotter i Suomen Kansallisbiografia 2006, av Anneli Mäkelä-Alitalo, se: http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/368/ Boken torde finns på de flesta bibliotek.

Tyvärr ser det ut, som om varken Harri Blomberg eller Anneli Mäkelä-Alitalo mera skulle närmare ha studerat ursprungsdokukumenten, tingsprotokollen. Man måste nog gå tillbaka till dem för att kunna göra vettiga nytolkningar av det hela, med vetskap om Per Mårtensson Rundeels identitet. Jag utgår ifrån, att man redan i Krs historia I kan ha tillskrivit att Rundeel skulle ha agerat i egenskap av Niklas styvson redan innan 1671, fast det kanske inte uttryckligen stått så i tingsprotokollen som man använt som källmaterial för de aktuella händelserna.

Harri Blombergs artikel spekulerar om att Rundeel redan 1664 skulle ha haft någon form av "social störning" när han inte blir vald till Kristinestads stadsskrivare 1664. Något sådant går i min mening inte alls att utläsa ur Krs historia I, där får jag snarare bilden av en målmedveten, karriärshungrig person, som eventuellt högst kunde beskyllas för att vara alltför "framfusin" för det lokala borgerskapets smak. Någon ny stadsskrivare anställdes heller aldrig, skrivarens uppgifter delades upp mellan borgmästaren och stadstjänaren. Rundeel har knappast vid den tiden ännu kunnat vara särskild störd, eftersom han senare tjänstgjort som Per Brahes bokhållare under perioden 1667-74, och blivit tilldelad ett hemman i Kajana av denne 1676, med "Adelige privilegier", tydligen som tack för sina tjänster genom åren. I min mening verkar det sannolikast att han helt enkelt har drabbats av demens på äldre dar, de raseriutbrott som han tillskrivs i tingsrättens protokoll 1682 hör till möjliga symptom för den sjukdomen.

Blomberg skriver vidare att Rundeel "sålde och köpte väderkvarnar i Kristinestad", medan det i Krs historia I mig veterligen endast står, att han har erhållit en väderkvarn som ersättning för en skuld, och sedan sålt den vidare. Motivering där är, att då han inte bodde i staden vid den tiden, hade han ingen användning för en sådan. Det gör honom i min mening inte ännu till den smått lustiga "väderkvarnshandlare" som här kanske omedvetet målas upp. Rundeel synes också ha haft en hustru ännu 1684, som inte verkar vara omnämnd någonstans tidigare, det framgår tydligt i källhänvisningarna i studentmatrikelns artikel om fadern Mårten Costenius. Överhuvudtaget tycker jag att Per Mårtensson Rundeel skulle vara värd en upprättelse i form av en närmare nystudie, baserad på originalkällor av någon seriös forskare, som troligen skulle kunna rehabilitera den nuvarande bilden av honom. Hittils har alla skribenter mer eller mindre bara noterat och byggt upp bilden av honom på basen av den dokumenterade "huvudsvagheten" på gamla dar.

Även om Blombergs skildring av familjen Reichenbachs öden är en intressant sammanställning i sig, bör den i min mening närmast betraktas som ett skönlitterärt verk, eller en "dokusåpa", som försöker skapa ett levande person- och familjeporträtt, på basen av valda fragment ur andrahandskällor. Någon kritisk historisk granskning har författaren knappast ens haft i syfte att skapa här.

Tillbaka till Niklas Reichenbach, och eventuella spår av två hustrun Anna. I Krs. historia I, på sid. 140 omnämns en mystisk "Reichenbachs änka" som blir lovad en leverans av tjärtunnor, enligt källhänvisningen i ett tingsprotokoll av den 19.9.1662. En smått osannolik fras, det finns mig veterligen inga andra tecken på att en sådan änka skulle finnas vid den tiden. Men istället verkar det nu mycket möjligt att en änkling Reichenbach kan ha funnits då, så det kan hända att författarna här helt enkelt har tolkat en förkortning av typ "enk." i ursprungsmaterialet fel. Mäkelä-Alitalo noterar också i sin artikel, att Anna Reichenbach tidigare har uppträtt flitigt i rätten som stöd för sin make, med sedan tystnar hon och omnämns knappt alls mera i protokollen efter 1668. Ett tecken på att hon i själva verket kanske avlidit, och senare "bytts ut" till en annan, kanske inte lika skrivkunnig och lärd Anna Hindersdotter som den förra tydligen varit?

I min mening går det inte mera att bara fortsätta med att försöka nytolka familjens historia på basen av existerande andrahandskällor, man måste gå tillbaka till ursprungsmaterialet, tingsprotokollen. Det går inte att försöka krama mera vatten ur en torr disktrasa. Det finns antagligen ännu en hel del mera information att hämta ur protokollen, t.ex. dödsåren för paret Elias Reichenbach och Agnetha Berchelts har mig veterligen inte tidigare dokumenterats någonstans, medan de i studentmatrikelns källhänvisningar för Jakob Holmius synes framgå med all önskvärd tydlighet, se: http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=925

I utdraget där ur Närpes tingsrätts protokoll 18-20.1.1655 framkommer det, att Elias Reichenbach har dött 13 år tidigare, alltså 1641-42, och hustrun Agnetha har dött hösten 1653. Vad mera som ännu går att utläsa ur protokollen kan man bara gissa sig till. Ett annat relativt färskt fynd om familjen Reichenbach är identifieringen av mågen Eskil Simonssons rötter i Ilmola, som det redogörs för i en artikel skriven av Markku Pihlajaniemi i Eteläpohjalaiset Juuret 1/2012: http://www.etelapohjalaiset-juuret.fi/index.php?productid=231&lang=1

Artikeln finns mig veterligen inte på nätet, och jag tänker inte här och nu förstöra spänningen genom att avslöja lösningen på gåtan, intresserade får skaffa sig tidningen, eller gå till ett välförsett bibliotek som jag gjorde, för att läsa detaljerna om detektivarbetet! :)
« Last Edit: oktober 12, 2012, 04:19:16 pm by Jörgen »
Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #5 on: oktober 13, 2012, 12:06:49 pm »

Intressanta nya pusselbitar igen! Jag är på väg till en "October-fest" så det blir nu bara några snabba kommentarer:

- Absolut så borde en enhetlig ny historik göras för HELA S-Ö (inte enbart Närpes som nu planeras). Förr, på 15-1600-talet så var hela Syd-Österbotten en mera enhetlig region än vad fallet är idag (och det fanns färre människor). Troligen sluts ringen igen så småningom i S-Ö...?...och allt blir igen S-Ö? T.ex. så finns det massor av pörtombor i L:fjärds historia och massor av lappfjärdsbor i Pörtomhistoria osv. 

- De första borgarna /rådmännen i Kristinestad är av intresse för hela regionen och borde definitivt granskas bättre. Många i S-Ö kan hitta en förfader bland dem.

- Elias Reichenbach källan du visade är intressant! Den står kanske i strid med minnesstenen/begravningsstenen i Närpes medeltida kyrka där årtalet "1621" figurerar för Elias Reichenbach och Agneta Berchelt (men det kan kanske vara att det bara är en "minnessten"?)

- Anna Henrikson källan hann jag inte läsa (den var låst) men den verkar ju hög intressant!

- Eskil Simonsson; om honom finns det en hel del också i HB's artikel (btw: en av dina källor visade ett intressant gräl mellan ES & AR):

Släkten Hanses - gästgivare och postbönder:

http://sydaby.eget.net/gen/eskil.htm   

Släkten Reichenbach - borgare, prästfolk och gästgivare i Sydösterbotten


http://sydaby.eget.net/gen/reichenbach.htm

- Synd att Pihlajaniemis artikel inte finns på nätet. Den kunde ge några pusselbitar till.

- Gällande Elias Reichenbach/Agneta Berchelt så har jag en hel del med info som jag kunde klistra in hit så kanske det i sin tur hjälper att hitta nya pusselbitar.  ;)

Prost!

Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #6 on: oktober 13, 2012, 12:10:58 pm »

...här ännu en länk som berör Elias Eliasson Reichenbach;

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1429

Henkilötiedot
1660/61 Elias Reichenbach Elias Eliæ, Holmensis 1429. * Tukholmassa (Nikolai) 24.9.1644. Vht: tukholmalainen nyörinpunoja Elias Reichenbach ja hänen 1. puolisonsa Anna Nilsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 10.1653 Eliam Eliæ Holmensem. Ylioppilas Turussa 1660/61 Reichenback Elias Eliæ Holm _ 64. Ylioppilas Lundissa 1669 Elias Reichenbach Holmensis. — Kirjanpitäjä Tukholmassa.

Pso: 167(3) N.N. († 1675).

/ Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa mainitun Vaxholman linnanpäällikön tytär Anna Reichenbach oli naimisissa Närpiön kirkkoherran Elias Holmiuksen kanssa, heidän poikiaan opiskeli Turussa (Enholm-suku). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; KA valtakunnanregistratuura 11.3.1668 f. 279 (Til General Gouvern. i Finland H. Herman Flemming för Snörmakarens Eliæ Reichenbackz hustru, emot General Gouvern. i Ingermanlandh Jacob Johan Taube ... medh hwilcken Elias Reichenbak skall hafwa slutit itt Contract 1668 dhen 6 April om hans Säte gårdh Koskihs i Wehmo häradh och Sochn, och han på samma arende skall hafwa försträckt een Summa af 15000 D:r Kopp:m:t till Generel Gouvern. Taube. Men hon klagar samma Contract af offtabem:te Taube wara brutit), 16.11.1674 f. 387 (Till Landzhöfdingen i Åbo Harald Oxe angående [för detta snörmakaren] Elias Reichenbach och Gen. Gouverneuren Tauben ... itt contract om Kåskis gård); KA mf. ES 2080 (ss 4) Lapväärtin käräjät 26.–27.3.1679 s. 137 (Framtredde Giestgifwaren i Sijdeby Niclas Rechenbach, gifwandes Retten till kenna, huruledes hans Stiuf Son Peer Rundel (katso 683), honom sitt Börde hemman ibid: a 1/2 Mtl: dåch 1/4 der utj Crono inbegrepit, ondt och oplåtit, att bruka och besittia sig till godå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 20 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 152–153, 208; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 136; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 289; G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649–1700 (1982) s. 18; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 12.
Logged

Jörgen

 • Ny
 • *
 • Posts: 42
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #7 on: oktober 15, 2012, 10:06:12 am »

Om nu Pihlajaniemis artikel i Eteläpohjalaiset Juuret om Eskil Simonssons identitet då inte ännu var vidare känd på svenskt håll, är det väl på sin plats med en kort redogörelse här i alla fall, då alla intresserade kanske inte kan ta del av en finsk tidningsartikel. I korthet berättar författaren, hur han genom två helt skilda rättsprotokoll och annan tidigare kunskap om familjen lyckats lokalisera Esko, som han antagligen då borde kallas, till Saari hemman i Kurikka. Där ska han finns i kommunionboken 1675-77. Fadern kallas i artikeln Simo Klemetinpoika, och modern Brita Eskontytär. Farfar i sin tur heter Klemetti Paavonpoika hemmahörande ursprungligen på Posso hemman i Kokkolankylä i Ilmajoki, men har senare bytt till sig hemmanet Salmi i Kurikka.

Men det här spåret har då alltså inget direkt att göra mera med familjen Reichenbach, och själv har jag inte heller ännu hunnit sätta mig in i det desto mera. :no:
Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #8 on: oktober 15, 2012, 08:16:31 pm »

Tack! Pihlajaniemis artikel i Juuret låter intressant. Jag får beställa den vid lämpligt läge.

Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #9 on: oktober 15, 2012, 08:39:58 pm »

Jag har hittat två beskrivningar på vapensköldar i den Reichenbach tråden. Kanske någon kan identifiera dem?

1. Niklas Reichenbachs far & mor: Elias Reichenbachs och Agneta Berchelts minnesten i Närpes medeltida kyrka (under predikstolen)

Mitt på stenen finns en symbol som påminner om en mans kropp med utstående armar på sidorna, hjälm på huvudet. Vapensköld med två fält. På högra sidan en svan och på vänstra sidan en grip.


På stenen finns texten:
"Dieser Stein gehöret Elias ßeichenbach und Agneta Berchelts auch dero Erben Anno 1621"
 
De torde betyda någonting i stilen med att den här stenen tillhör Elias Reichenbachs och Agneta Berchelts arvingar år 1621?

2. Niklas Reichenbachs mormor: Anna Nilsdotter Rosenbanér ( Brask)


Anna Nilsdotter Rosenbanér ( Brask) (d.1626). Hon var gift med Johan III:s hovapotekare Simon Berchelt,
d.1603. Anna Rosenbanér gifte om sig senare med Carl Christoffersson. Anna Rosenbaners grav finns i
Storkyrkan i Stockholm och gravstenen lär finnas under Notkes monument "S:t Göran och Draken".

Adlade 1607 till Rosenbanér men introduceras inte på riddarhuset vilket
gör det svårare att hitta en bild på hur adels-vapnet ser ut. Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor bok
om adelsätter beskriver Rosenbanér vapnet så här:

”Eeen fördeelt skiöldh, den öfre deelen försölfrat och der uthi een roos medh tu gröne bladh,
den midre dehlen rödh och der uthi tre skiekte udder medh järn färger, men ofwan opå skölden
een öpen tornerehielm och hielmtecketmedh guldh, sölfwer och blå färga fördeelt
och öfwer hielmen tu wäderhorn medh sölfwer och röödh färga fördeelte och der emellan en________-med
blåttoch gult och på hwar sijda, uthan omsamma horn trij lodh förgylte, och skraftet (skalet?) omkring Wapnet
försilfrat och rött. ”
Logged

Jörgen

 • Ny
 • *
 • Posts: 42
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #10 on: oktober 15, 2012, 09:28:17 pm »

Hmmm... beträffande Anna Nilsdotter Brask och Anna Nilsdotter Rosenbanér, ställer jag mig litet tveksam till huruvuda man kan dra ett likhetstecken mellan dem. Först har tydligen Pontus Möller i Släktforskarnas årsbok 1997 mycket riktigt antagit att de skulle vara samma person, men senare tydligen korrigerat sin ståndpunkt i Släkthistorisk Forum 4/98. Detta efter ett påpekande av Olle Sahlin, se närmare fotnot 78 på sid 18 i hans artikel om Balthasar Salinus: http://www.sahlinska.se/pdf-filer/balthasar_salinus_soh.pdf
 
Men har det kanske sedan efter 1998 igen kommit nyare information som skulle bekräfta att de trots allt verkligen är en och samma person?
Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #11 on: oktober 15, 2012, 10:24:01 pm »

Hej!
Den där Balthasar_salinus boken här jag bläddrat i en hel del :-) En väldigt bra och intressant artikel som jag rekommenderar alla att läsa från början till slut. Den där noten du hänvisade till har att göra med Baltazar (att hon var inte hans tredje hustru). På nästa sida (19) så skriver han bl.a.:

"....Anna Nilsdotter Rosenbaner (d. 1625) var dotter till borgmästaren i Stockholm Nils
Hansson Brask (d. 1590) och Helena Boheman
. Brask, frände till den kände biskopen,
hade studerat i Rostock och Wittenberg, var en tid underrättelseman hos kungen av
Spanien och förblev i hela sitt liv en hängiven katolik; han höll sig senare i livet med
en egen katolsk präst. Han dömdes till döden 1567 men benådades och stod i främsta
rummet som Johan III:s förtroendeman i styret över Stockholms stad. Vid den påvliga
nuntien Possevinos besök..."
Logged

Jörgen

 • Ny
 • *
 • Posts: 42
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #12 on: oktober 16, 2012, 10:41:15 am »

Ja, du har rätt, jag har tydligen vid min tidigare läsning här blandat ihop familjerna Berchelt och Brask, som båda alltså hör till Niklas Reichenbachs släktträd. Vad Olle Sahlin här alltså egentligen säger är, att Balthasar Salinus tredje hustru inte är dotter till Simon Berchelt, utan dotterdotter till Nils Hansson Brask. Om jag nu tolkar texten rätt den här gången... Jag har inte haft tillfälle att läsa Pontus Möllers ursprungliga artikel om familjen Berchelt, men det verkar då som om han skulle ha haft någon Simonsdotter där i stället.
Logged

etuuri

 • Ny
 • *
 • Posts: 52
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #13 on: oktober 18, 2012, 10:08:07 am »

Kristinestads rådstuvurättens protokoll finns i nätet
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=315332.KA

I den första bunten finns Reichenbach och Rundel ofta med

Esa
Logged

Castrand

 • Ny
 • *
 • Posts: 60
Re: Niklas Eliasson Reichenbach
« Reply #14 on: oktober 18, 2012, 11:25:18 pm »

Tack Esa! De här tingsprotokollen verkar intressanta. Bl.a. Nicholas (Niklas Reichenbach) nämns på flera ställen.

Här några andra lösryckta kommentarer:

En annan Reichenbach koppling – Casper Lebell:

- Niklas Reichenbachs systerdotter, Anna Enholm var gift med Casper Lebell (Casimir Subkowski).

”Familjen Lebells stamfader var Casimir Subkowski, en polsk krigsfånge som kom till Finland år 1702. Han satt fängslad i Gamlakarleby och träffade där unga Anna Enholm från Kristinestad. Eftersom flickans familj hade goda kontakter, frigavs fången och de två kunde gifta sig 1708. De slog sig ner i Kristinestad och Casimir Subkowski antog namnet Casper Lebell. ”

http://edu.krs.fi/museo/svenska/lebell/lebell_swe.html

 - Anna Enholms
mor var Anna Reichenbach och far Elias Holmius.

http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=6054

- Det är rätt intressant att Anna Enholms hittar en pojkvän från Polen (Preussen?) eller från samma trakter var hennes mor, Anna Reichenbach, var född, dvs. i trakterna kring Danzig (nuvarande Polen: Gdansk); byn Kniewo/Kniewenburch....Anna Reichenbachs föräldrar Elias Reichenbach och Agneta Berchelt gifte sig i Danzig (Gdansk). 

Här finns Anna Reichenbachs anor:
http://gw5.geneanet.org/strang?lang=sv&p=elias&n=enholm

En ättling tycks hamna i Hvittisbofjärd: "....med Elisabeth Enholm, dp i Hvittisbofjärd 16.3.1670, dotter till kammarfiskalen Johan...." . "Jonas Östring, hemma från Sverige, lantmätare-elev i Älfsborgs län 1697, lantmätareexamen 1700, e.o.lantmätare i Åbo och Björneborgs län 1703, bosatt i Björneborg, Inderö, Lantmätars 1706. Flydde 1713 till Sverige och död där 1713. - Gift 6.5.1706 i Björneborg med Elisabeth Enholm, dp i Hvittisbofjärd 16.3.1670, dotter till kammarfiskalen Johan Enholm (Holmius) och hans 1. hustru Lisbeta N. N. (Elisabeth Enholm var gift 1:o i Björneborg 23.9.1686 med lantmätaren Olof Mört, begr. 21.9.1703 i Björneborg.)".
 
http://www.genealogia.fi:81/genos/30/30_82.htm
 
Sonen Jakob Holmius gifter sig med 1:o Margareta Hansdotter Stålbom [Dottern till K:stads första borgmästare; var han också tysk?];
Källa: http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=925
 

"tavlan # 66: Thesleff, Elisabet, Enholm / Holmius (taulusta 39. Isä: Thesleff, Peter) , 1. puoliso Enholm / Holmius, Johan Eliae, Lapset: 1) Elisabet (katso taulu 111) ...."

Källa: http://www.strang.ch/SUKU/JUUSTEEN.HTM
Logged