Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Author Topic: Smått i Västernorrland  (Read 46677 times)

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #30 on: mars 15, 2011, 02:50:18 pm »

Det var Nordman jag skulle skriva, tappade väl bort en bokstav - jag vet mycket väl att Nordman är ett hemman i Pörtom.

Kan nu efter att ha kollat upp i SCB-utdrag för döda, bekräfta att Jonas Herman Johansson, född 46 16/4 i Replot, Finland, verkligen dog i Sundsvall 1900 17/7 (av lungsot).

Således är det även en "feltolkning" av angivet änkedatum för Anna Stina Andersdotter Smått Brink i "Sveriges dödbok 1901-2009" !
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #31 on: mars 16, 2011, 10:50:53 am »

Lite fler Småttättlingar i Sverige


Smått, Maja Greta Anders-Henriksdotter.
Född 24/8 1856 i Pörtom (Pörtom Kb 1867-77 p1/149).
Far     
Nordman, Anders Henrik Eriksson.
Måg på Smått.
Född 1/12 1830 i Pörtom.
Mor     
Smått, Anna Henriksdotter.
Född 6/8 1828.

Anna och Anders Henrik köpte 1860 av hennes bror Anders Henriksson 1/16 mtl. av Smått hemman.

Gift i Sundsvall Sverige med
Carlsson, Carl Viktor.
Född 22/2 1862 i Ilsbo Hälsingland Sverige.
Död 29/3 1927 i Sundsvall Sverige.
Barn 
Carlsson, Svea Aqvelina.
 Född 1883 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Carl Viktor Jr..
Född 2/10 1886 i Pörtom.
Död 10/7 1955 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Alma Maria Kristina.
Född 1888 i Helgum Ångermanland Sverige.
   
Carlsson, Selma Vilhelmina.
Född 1890 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Olga Teresia.
Född 1892 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Anna Fridolfina.
Född 1894 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Signe Amalia.
Född 1897 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Hjalmar Gustaf Otto.
Född 1900 i Sundsvall Sverige.

Maja Gretas syster, Anna Stina var gift Brink.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #32 on: mars 16, 2011, 05:46:46 pm »

Dessa har jag lite bättre koll på. Vilket jag "antydde" i mitt första inlägg.
Här kommer därför en lista av barn, vilket inkluderar födelsedatum, samt några "omstavningar":

Johansson, Svea Aqvilina.
Född u.ä. 1883-04-05 i Sundsvall Sverige.
Detta är noterat i församlingslängd såsom hustruns u.ä. barn. 
Flyttade från Sundsvall till USA 1897-08-23.

Carlsson, Carl Viktor.
Född 2/10 1886 i Pörtom.
Död (ogift) 10/7 1955 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Alma Maria Kristina.
Född 1888-05-19 i Helgum Ångermanland Sverige.
Dock är hemvisten Sundsvall. Så man kan väl säga att Helgum var nedkomstort.
Här var det alltså, som Matts Andersson Smått, född 1855 i Pörtom var en av faddrarna.
   
Carlsson, Selma Vilhelmina Viktoria.
Född 1890-01-16 i Sundsvall Sverige.
Död 1969-09-14 i Sundsvall.
   
Carlsson, Olga Teresia.
Född 1892-06-22 i Sundsvall Sverige.
   
Carlsson, Anna Fridolfina.
Född 1894-05-01 i Sundsvall Sverige.
Här är det lite tveksamhet hur det andra namnet egentligen lyder - i både födelselängd och församlingsbok, så ser det ut att vara Fridolfin.
I Härnösands kyrklängder (familjen flyttade runt i flera socknar inom Västernorrland) benämnes hon Anna Fridolfia Karlsson, och dör där i Härnösand  1899-09-29.

   
Carlsson, Signe Amalia.
Född 1897-05-01 i Sundsvall Sverige.
Död (ogift) 1944-06-03 i Sundsvall.
   
Carlsson, Hjalmar Gustaf Otto.
Född 1900-06-19 i Sundsvall Sverige.
Död 1903-07-13 i Sundsvall.


Åtminstone de tre sista barnen var födda på Stadsmon i Sundsvall.

Carl Viktor och Maja Greta är gifta 1886-03-14 i Sundsvall (Gustav Adolf).

Både Carl Viktor s:r och j:r var för övrigt murare.
Logged

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #33 on: mars 16, 2011, 05:48:28 pm »

Finns det för övrigt någon person i Pörtom som skulle kunna stämma in på den målsägare Anders Johansson Smått som åtalade Matts Andersson Smått i Ramsele tingsrätt 1874 (jmfr mitt första inlägg) ?
Logged

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #34 on: mars 16, 2011, 05:53:58 pm »

Glömde skriva att även Alma Maria Kristina flyttade till USA, dock den 1906-01-04
Logged

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #35 on: mars 16, 2011, 06:12:14 pm »

Även Olga Teresia flyttade till USA - 1912-07-05.
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #36 on: mars 16, 2011, 07:13:58 pm »

Denna Anders Johansson Smått kan vara en möjlig kandidat.
I husförhörslängden är han borta åren 1872-75, det finnes inga anteckningar om att han skulle ha gått till nattvarden dessa år.
Detta kan tyda på att han vistats i Sverige dessa år.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #37 on: mars 16, 2011, 09:27:48 pm »

Ja, det kanske det skulle kunna vara. Men denne man var isåfall äldre än vad jag hade trott. För jag tänkte att Anders Johansson och Matts Andersson kanske skulle vara lite närmare varandra i ålder.

Det kan kanske vara intressant för andra läsare att se vad Matts Andersson uppgav i häradsrätten i Ramsele.

Här kommer några avsnitt ur det drygt åtta sidor långa protokollet från målet i maj 1874:

...
Tilltalade Matts Andersson Smått uppgaf nu, att han vore gammal bekant med målseganden, och hade de bott i samma gård i Finnland...
...
Tillspord om sina hufvudsakligaste lefnadsomständigheter, uppgaf nu tilltalade Smått att han vore född 1855 i Pörtom socken och Österiby, att föräldrarna voro Bonden Anders Smått och Maja Greta Carlsdotter, som ännu lefde, att han qvarstannat i föräldrahemmet tills han uppnått 16 års ålder, då han för första gången blifvit delaktig af H.H. Nattvard, kom derpå i tjenst hos Bonden Carl Johan i Pepperidoms by af samma socken, der han qvarstannat en vinter, hvarpå han antagit tjenst hos Abraham Norrman i Kyrkobyn, der han qvarstannat till hösten 1872, hvarefter han arbetat för dagspenning till våren påföljande år, derpå han antagit tjenst hos en Bonde vid namn Carl Johan Svart i samma by, der han qvarstannat till hösten, hvarefter han begifvit sig till Sverige för att förskaffa sig större arbetsförtjenst, och ankom hit i början af Oktober med Ångfartyget Sundsvall.
...
På gifven anledning uppgaf den tilltalade vidare, att sedan han anlänt till Sundsvall hade han i sällskap med målseganden som han der anträffat begifvit sig till Sollefteå samt derifrån till Forsse bruk, hvarest båda erhållit arbete hos Handlanden Larsson med timmerhuggning, för hvilket arbete målseganden uppburit hela liqviden, som bestått af 57½ rdr, hvarefter de begåfve sig till Hellgum...


Man kan i sammanhanget tillägga, att såsom ej varande svenskar, så blev ingen av dessa noterade i någon husförhörslängd. Därför har det varit svårt att uppskatta Anders Johansson ålder.
Matts Andersson Smått blev till exempel bara inskriven under kolumnen för anteckningar i Helgums kyrkolängd, även långt efter det att han gift sig med en änka i Västby i denna socken.
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #38 on: mars 16, 2011, 09:44:22 pm »

Som du ser så var Anders Johanssons son Anders Andersson Smått f.20/12 1845 också till Sverige. Han for 3/9 1873 och var borta till 1875.
Jag bedömer nog att det kan vara rätt person, för det finnes ingen annan Anders Johansson Smått på Smått hemman under denna tidsperiod.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #39 on: mars 16, 2011, 10:16:47 pm »

Tack! - det var ju bra att få veta att det bara fanns en att välja på.

Jo, jag såg att även sonen var till Sverige. Men ingen son nämndes i sammanhanget i rättsprotokollet. Så man ju undra över vart denne begivit sig då ?
Logged

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #40 on: mars 17, 2011, 11:39:06 pm »

Då har jag väl även lyckats hitta igen vem Leander Oskar Wilhelm Smått, född 1885 8/2 i Sundsvall, var barn till!

Var ner till släktforskarlokalen ikväll, där det finns senare mikrokort än de som är tillgängliga via nätet.

I Sundsvalls längd för 1912-1937, kunde jag nu hitta att hans mor var den Johanna Smått som var född 1850 18/1, och som dog i Sundsvall 1921 9/1.

Både mor och son anges (fortfarande) vara kyrkoskrivna i Pörtom, men sonen anges ha blivit svensk medborgare 1907.
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #41 on: mars 18, 2011, 08:05:23 am »

Här har du Johanna och Leander's släktingar.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #42 on: mars 18, 2011, 08:53:21 am »

Ja, där fanns han med!

Tack så mycket för det utdraget  :happy:
Logged

Henrik Mangs

 • Gamyl
 • ***
 • Posts: 1533
  • Henrik Mangs Hemsida
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #43 on: mars 18, 2011, 11:20:39 am »

Vill du ha nyare uppgifter får du kontakta mej på E-post.
Logged
MVH
Henrik Mangs

Jan Lilliesköld

 • Ny
 • *
 • Posts: 73
Re: Smått i Västernorrland
« Reply #44 on: mars 18, 2011, 08:56:40 pm »

Hej Henrik!

Har du läsr meddelanden jag försökt lämna dig?

/Jan L
Logged