Westside

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Nu kan du välja språk i Westside - engelska/svenska!

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
 11 
 on: augusti 16, 2023, 08:59:21 pm 
Started by kwmcgrew - Last post by kwmcgrew
Hello,

I'm a new member from the USA. I'm hoping this forum can help me get past a roadblock. I'm researching my great grandmother who, according to family records, was born on 14 Apr 1882 in Kristinestad (Kristiinankaupunki ), Österbotten, Finland. That is all the information I have about her, I do not know her parents' names, this branch stops with her.

I recently discovered an archive of church records for this location and found this page:

https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kristiinankaupungin_maaseurakunta/rippikirja_1873-1882_mko40-46/7.htm

This looks like it might be my g-grandmother's family. I'm interested in hearing, from those more familiar with these records, if this is the correct assumption. I'm also interested in learning what the columns indicate.

Thank you for any input you have.

~Kevin McGrew

 12 
 on: juli 28, 2023, 09:14:26 pm 
Started by categ - Last post by categ
Hej,
Fick reda på att min farfars far sku ha rest från usa till australien. Var månne jag hittar något av det dokumenterat? Ellis island fanns det inget på. Personen jag söker info om är Victor Edvard Gullback, född 28 maj 1894, död 17 aug 1926, båda i Oravais (Pensala). Han var i usa mellan 1916 och 1924. Troligen har australien resan ägt rum mellan 1918-1923 nån gång. Han bodde mest i Salt lake i Utah men också andra ställen. I Australien besökte han antagligen Perth. Tacksam för hjälp.

 13 
 on: juli 21, 2023, 05:36:04 pm 
Started by Stefan Nyman - Last post by Stefan Nyman
Tack Per-Erik!

 14 
 on: juli 21, 2023, 07:13:41 am 
Started by Stefan Nyman - Last post by Per-Erik Berglund
You have mail

 15 
 on: juli 20, 2023, 06:53:06 pm 
Started by Stefan Nyman - Last post by Stefan Nyman
Vet någon vem föräldrarna var till Arvid Leonard Prost?
Född 2 januari 1912 i Petalax - död 14 april 1985 Petalax

Arvid var gift med Annie Elisabet, född 18 augusti 1909 - död 24 mars 19?? i petalax

Vet någon vem Annie Elisabets föräldrar var och vilket år hon avled?

Bildlänk till gravstensdatabasen;
https://sukuhaku.genealogia.fi/data/images/graves/c815/443f98f4d8efa7537595e37177f66d3093366f6430b8e3e921101f82f47b8c12.jpg

 16 
 on: juli 18, 2023, 10:10:13 am 
Started by ViVet - Last post by ViVet
Tack för detta! Greta Sofia flyttade då samtidigt med brodern Johan.

En kanske intressant notering är pigan Sanna Kaisa Mårtensdotter Hapaholm som flyttade till Alahärmä samtidigt senare gifte sig med syskonens bror Gustaf.

 17 
 on: juli 16, 2023, 10:54:59 pm 
Started by ViVet - Last post by Stefan Nyman
Flyttar till Alahärmä, nr 67:
https://digihakemisto.net/item/1284920464/5870406136/105

 18 
 on: juli 16, 2023, 05:50:39 pm 
Started by ViVet - Last post by ViVet
Greta Sofia var född 3.10.1864 i Kimo, Oravais.

I Oravais kommunionbok 1879-89 p. 207 finns i spalten "Avgått" en märklig krumelur och datumet 20.12.1883.
Hiski ger ingen hjälp varken gällande vigda eller avlidna.

Någon som vet något om henne vidare öden?

 19 
 on: juli 13, 2023, 05:53:06 pm 
Started by Tom - Last post by Tom
Här kommer mantalslängden för 1696.

Observera att mantalslängderna som jag renskriver från, nuförtiden finns på digihakemisto.net. Där väljer man sedan ”Voudin- ja läänintilit”, och sedan ”Pohjanmaan läänin tilejä”.

Jag berättar här om ett fynd som jag gjorde en tid sedan.

År 1688 dyker det upp en ny familj på hemmanet Tuunala i Kelviåby: Anders och hans hustru Gertrud, samt sonen Anders och hans hustru Brita. I mantalslängden 1692 finns med sonen Matts och i längden 1695 även dottern Malin som är gift med mågen Johan Johansson. I den bifogade mantalslängden 1696 är det ett skrivfel för Anders hustru; det står Walborg i stället för Gertrud, men i de följande längderna är detta fel korrigerat.

Johan Johansson och hustrun Malin Andersdotter flyttar 1697 till Hyyppä hemman där de är dräng och dränghustru 1698-1699. Därefter flyttar de till Luoto hemman i Ruotsalo, som blivit öde under den stora hungersnöden, då alla som bodde där dog mellan åren 1696 och 1698. Johan Johansson är husbonde på Luoto från 1700 framåt. Under Stora ofreden blev han inkallad till armén och dog i januari 1719 tillsammans med många andra soldater i snöstormen på de norska fjällen på ”Karolinernas dödsmarsch”, efter Karl XII:s misslyckade anfall mot Norge. I generalmönsterrullan 1719 för Majorens kompani står det för Johan Luoto: ”Bortkommen på fjällen med gevär och hela monteringen”. Enligt rykten fanns det de följande åren ovanligt mycket vargar i de trakterna, eftersom det fanns så mycket människokött och hästkött tillgängligt…

Efter att Anders Tuunala dött flyttade änkan Gertrud på sina gamla dagar till sin dotter Malin på Luoto. I HisKi står det att ”Gla Gertrud Påhlsdotter Luoto” dog 1729, 92 år gammal. I HisKi står det även kommentaren ”baruf i Pedersöre…”. Men när jag kontrollerade detta i längden för döda och begravna, så står där: ”…begrofz gamla Gertrud Pehrsdr Luoto barnfödder i Pedersöhre marken...“. Det verkar alltså vara ett par fel i HisKi. Modern heter alltså Gertrud Persdotter, inte Påhlsdotter, och hon kommer från Pedersöre marken, vilket brukar betyda någon av byarna längre in i landet. (När jag nu tänkte kontrollera detta på nytt från nya digihakemisto, så säger det “Ei digitoitu“! Har material försvunnit i samband med flyttningen till nya digihakemisto?).

När jag söker Anders och Gertrud Persdotter i Pedersöre mantalslängd 1686, så hittar jag Anders Larsson och Gertrudh Pedersdr i Evijärvi på Lassila hemman. Och mycket riktigt, 1688 finns de inte kvar där längre, eftersom de har flyttat till Kelviå. Anders Larsson och Gertrud Persdotter flyttade alltså ca 1687 från Evijärvi i Pedersöre Socken till Kelviå tillsammans med åtminstone sonen Anders med hustru, sonen Matts och dottern Malin, som enligt HisKi föddes i Evijärvi 1671. Fadern var enligt HisKi Anders Larsson.

Föräldrarna till Anders Larsson var troligen Evijärviborna Lars Larsson Lassila (dog 1668) och Malin Mårtensdotter (dog 1685). Föräldrarna till Gertrud Persdotter har jag ännu inte listat ut.

Johan Johansson och Malin Andersdotter fick minst 10 barn mellan 1694 och 1714. Malin dog 1735.

Tom

 20 
 on: juli 13, 2023, 09:58:47 am 
Started by ViVet - Last post by ViVet
Återkommer till denna förfrågan:

Carl Otto Wargelin - vad blev det av honom? Eftersom han nämns i tidningsannonsen måste han ju ha funnits. OlIka sökningar på internet ger inga upplysningar. Dog han ev. redan som barn?

Någon som vet något?

Och

Systern Sofia Barbara, gift med Adolf Österberg. Flyttade de till Helsinge? Har inte hittat dem där.

Samma fråga: någon som vet något?


Pages: 1 [2] 3 4 ... 10