Westside

Släktforskning => Orter => Larsmo, Kronoby, Karleby => Topic started by: Tom on Mars 30, 2019, 04:41:42 pm

Title: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Mars 30, 2019, 04:41:42 pm
Hej.

Jag har för mina egna släktforskningsändamål renskrivit en hel del österbottniska mantalslängder från 1600- och 1700-talen. Eftersom dessa kan vara av intresse även för andra, tänker jag börja publicera dem här.
Renskrivningen är gjord från det som finns på digihakemisto.appspot.com.

I denna kedja har jag för avsikt att lägga in mantalslängder för Kelviå socken, vars område nuförtiden är en del av Karleby stad.

På 1500-talet hörde Kelviå till Karleby socken, men år 1639 avskiljdes Kelviå från Karleby och blev en egen socken.
I 1600/1700-talens mantalslängder indelades socknen i 5 byar: Ullava, Välikylä, Kelviå (kyrkby), Ruotsalo och Peltokorpi.
När man kör norrut från Karleby längs riksväg 8 ligger Ruotsalo till väster om vägen, vid kusten. Ännu på 1500-talet var Ruotsalo svenskspråkig, men förfinskades under 1600-talet. Det finns olika teorier om namnets ursprung. Min morfar som var hemma från Ruotsalo berättade att enligt traditionen skulle namnet ha kommit från att den första bosättaren i byn var svensk (”ruotsalainen”).
Några kilometer österom riksåttan finns Kelviå kyrkby, den största byn.
Peltokorpi befinner sig mellan dessa, ganska nära riksåttan.
Ullava ligger längst österut, ganska långt in i landet, ca 30 km sydost om Kelviå kyrkby. Ullava blev självständig från Kelviå år 1909, men självständigheten varade bara i 100 år, varefter Ullava kommun anslöts till Karleby stad år 2009, samtidigt med Kelviå kommun.
Välikylä (”mellanbyn”) var den minsta av byarna. Den befinner sig ungefär halvvägs mellan Kelviå kyrkby och Ullava.
Kyrkböcker för Kelviå finns från år 1688 och kommunionsböcker finns bevarade från 1723 framåt.


Bifogat finns mantalslängden för 1663.

Några förklaringar:
-sidnumreringen är från digihakemisto.appspot.com. På det sättet är det lättare att söka upp originalet om man vill jämföra
-det som är inom klammer [] är mina tillägg.
-det som är inom bågparentes {} berättar om ursprungligt hemman för hustrur och mågar.
-de som är med blått är mina förfäder.


Mvh

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on April 04, 2019, 10:58:33 pm
Här kommer mantalslängden för 1675.

Härefter är inte bara husbönderna uppräknade, utan med finns även hustrur, söner och döttrar, systrar och bröder, pigor och drängar, svägerskor och svågrar, med flera.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on April 12, 2019, 11:12:38 pm
Hej.

Här kommer mantalslängden för 1676.

Mantalslängderna är släktforskarens viktigaste källa för tiden före kyrkböckerna. De första noteringarna i Kelviå kyrkböcker är från maj 1688, så mantalslängderna fram till 1688 är speciellt intressanta.

Kommentarer är naturligtvis välkomna.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on April 21, 2019, 05:33:08 pm
Här följer mantalslängden 1677.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Maj 01, 2019, 09:48:24 pm
Hej.

Här är mantalslängden 1678.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Maj 12, 2019, 07:46:43 pm
Mantalslängden för 1680 finns bifogat.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Maj 26, 2019, 07:29:38 pm
Hej.

Mantalslängden 1681.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Juni 07, 2019, 01:40:43 am
Hej.

Här kommer mantalslängden 1683.

Jag upptäckte ett fel i de tidigare mantalslängerna. Det första hemmanet i Välikylä ska vara Rimpilä och inte Rimpioja. Det är alltså hemmanet där Henrik Jöransson är husbonde. Samma fel finns i alla tidigare längder.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Juni 23, 2019, 09:14:46 pm
Mantalslängden 1686.

Tom
Title: Re: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Juli 08, 2019, 09:20:05 pm
Hej.

Här kommer mantalslängden 1688.

Formatet på mantalslängden ändras nu så att de skattskyldiga uppdelas i olika kategorier och således blir det flera kolumner. Samtidigt lämnas de flesta patronymerna bort, så en del av den intressanta informationen faller bort. Jag har satt till en hel del patronymer inom klammer.

Tom
Title: SV: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Augusti 22, 2019, 04:52:39 pm
Här är mantalslängden 1689.

Tom
Title: SV: Mantalslängder Kelviå Socken
Post by: Tom on Januari 01, 2020, 08:16:49 pm
Mantalslängden för Kelviå 1690.

Tom