Släktforskarforumet

Indelta soldater i Malax socken

Maggans släktforskning

Vem är Maggan

SFHS - Finlander

Genealogiska samfundet

Malax TV

WestsideSkapa en profillänk

Välkommen till släktforskarforumet WESTSIDE!

I släktforskarforumet Westside är alla som intresserar sig för släktforskning välkomna att delta med frågor och svar. Forumet inriktar sig främst på området svenska Österbotten, men också släktförbindelser till Sverige och andra länder diskuteras här.

At the genealogy forum Westside anyone interrested can participate with questions and answers. The forum mainly focuses at the area Ostrobothnia in Finland, but familyrelations to Sweden and other countries are also discussed.

Forumet administreras av Maggan Lindholm. Epost: maggan(at)pp.malax.fi

Till forumet
To the forum