TOLK- OCH ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST – TULKKI- JA KÄÄNNÖSPALVELU H . MALM
Suomi
Svenska

Tulkkaus: simultaanitulkkaus, koko maassa, suomi-ruotsi-suomi.


Tolkning: simultantolkning, i hela landet, svenska-finska-svenska.

Käännöspalvelu: suomi-ruotsi-suomi,Yhteystiedot: Heidi Malm fil. maist.

Gsm: 050-4019214

S-posti: hei.tulkki@pp.malax.fi


Översättningstjänst: svenska-finska-svenskaKontaktuppgifter: Heidi Malm fil.mag.

Gsm: 050-4019214

E-post: hei.tulkki@pp.malax.fiÄndrat senast:14.03.2005,